Annons

Annons

Polisförbundet fortsätter vara yrkesförbund

28 september 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I år var det 53 motioner som representantskapet fattade beslut om. Bland annat förändrades stadgarna så att Polisförbundet i det närmaste stängs mer för medlemmar som inte är poliser.I år var det 53 motioner som representantskapet fattade beslut om. Bland annat förändrades stadgarna så att Polisförbundet i det närmaste stängs mer för medlemmar som inte är poliser.

Årets motioner rörde som om allt från trygghetsfrågor till pension. Några påminde starkt om dem som inkom redan förra året, men som fortfarande verkar vara hjärtefrågor. Exempel på detta var motioner om polispensionen och centrala förhandlingar.

Polisförbundet ska vara ett yrkesförbund

Innan besluten togs i plenum stöttes och blöttes de i gruppdiskussioner, under så kallade tematorg. Debatten där var delvis livlig och många av ombuden tog chansen att argumentera för sin sak. Bland de heta frågorna kan nämnas om Polisförbundet ska vara ett yrkesförbund eller öppna sig mer för andra yrkesgrupper inom polisen. Där ville förbundsstyrelsen verka för mer öppenhet, men drog inför omröstningen tillbaka sitt förslag och röstade i enlighet med tematorgets förslag. Därmed beslutade representantskapet om en ändring i stadgarna, med innebörden att civilanställda inom polisväsendet endast i undantagsfall kan beviljas medlemskap i Polisförbundet.

Förbundsstyrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften med 13 kronor gick också igenom. Orsaken till varför man ville ha en höjning är bland annat den ökade efterfrågan på facklig utbildning, underhåll och utveckling av medlemsregistret och ökade personalkostnader. Därutöver höjdes avgiften för studenter från 100 till 200 kronor för medlemskap under fem terminer. Ett par motioner yrkade på avgiftsbefrielse för pensionärer och passiva medlemmar. De avslogs, vilket innebär att pensionärer även fortsättningsvis betalar 200 kronor per år.

Framgångsrika studenter

Studenterna hade varit flitiga att motionera och precis som förra året fick med sig både förbundsstyrelsen och ombuden på det mesta. Förbundet ska nu verka för att polisutbildningen ska kvalitetssäkras, lämplighetsprövning ska införas alla fem terminer och gemensamma, nationella riktlinjer vad gäller ansökningsförfarandet till aspiranttjänstgöring. Därtill ska en personell resurs snarast avsättas på förbundskansliet för att arbeta med studerandefrågor. Studenterna låg också bakom motionen om att Polisförbundet ska utse 2007 till mångfaldsår, något som representantskapet biföll.

Alla motioner och yttranden och beslut finns att läsa på förbundets hemsida: www.polisforbundet.se

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst