Annons
Annons

Rikspolischefen manade till enighet

25 september 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett fackförbund som står för enighet och sammanhållning. Så beskrevs Polisförbundet av rikspolischefen Stefan Strömberg i sitt tal på representantskapets första dag.
– Det väcker respekt att tala med en röst, sa Stefan Strömberg.Ett fackförbund som står för enighet och sammanhållning. Så beskrevs Polisförbundet av rikspolischefen Stefan Strömberg i sitt tal på representantskapets första dag.
– Det väcker respekt att tala med en röst, sa Stefan Strömberg.

Polisförbundet har just nu, tillsammans med de andra fackliga organisationerna och Rikspolisstyrelsen, stora möjligheter att påverka de politiska beslutsfattarna i den nya regeringen. Då är samverkan på alla nivåer viktigt, sa Stefan Strömberg och hänvisade bland annat till det nya centrala samverkansavtalet som precis har skrivits under.

– Men om vi tillsammans ska ha möjlighet att påverka är det viktigt att ni är eniga och visar vad ni vill, sa rikspolischefen till ombuden på representantskapet.

Polisen är idag den största sammanhållna statliga verksamheten, större än exempelvis försvaret. Trots det får polisen bara 15 miljarder medan försvaret får 40. Det är en punkt där Stefan Strömberg hoppas på förändring. Han anser också att det skulle vara bra med en polismyndighet istället för dagens 21.

– Men det är en i allra högsta grad politisk fråga. Det är nu den nya regeringen som får ta ställning till det. Det viktigaste är att vi har en polis, ett varumärke, en verksamhet. Utgångspunkten för mig är att vi får en verksamhet som är enhetlig.

Stefan Strömberg berörde många områden i sitt tal. Bland annat frågan om vilket departement polisen ska höra till, när vi får en ny regering. Själv anser Stefan Strömberg att det är bra att polisen hör till justitiedepartementet, eftersom polisen är en del av rättskedjan. Men han kan också se att det kan finnas fördelar med att knyta polisen närmare andra myndigheter som också arbetar med brottsbekämpning. Till exempel skulle det ge bättre möjligheter till samarbete.

– Då är avtalsfrågorna centrala. Våra olika avtal måste gynna samverkan. Och då är det också naturligt att RPS återtar ansvaret för kollektivavtalen inom svensk polis, sa Strömberg.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst