Tummen upp för granskningsutskottets rapport

25 september 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Granskningsutskottet redovisade sitt uppdrag under representantskapets första dag. Deras uppgift är enligt stadgarna att ur ett fackligt politiskt perspektiv granska förbundets verksamhet i samband med att en mandatperiod går ut.Granskningsutskottet redovisade sitt uppdrag under representantskapets första dag. Deras uppgift är enligt stadgarna att ur ett fackligt politiskt perspektiv granska förbundets verksamhet i samband med att en mandatperiod går ut.

I år valde utskottet att arbeta ur ett något bredare perspektiv och har även studerat exempelvis rutiner på förbundskansliet. Förutom två förslag gick rapporten igenom utan kommentarer. De två förslagen gällde huruvida förbundsstyrelseprotokollen skulle läggas ut på Internet och att förbundskansliet behövde ytterligare två ombudsmän och en administratör. Kommentarerna som förbundsstyrelsen hade till dessa förslag var att om man publicerade protokollen i sin helhet på Internet kunde vem som helst få tag på dem. När det gällde det andra förslaget menade styrelsen att man utreder frågan om resursfördelningen på kansliet efter motioner från föregående representantskap. Granskningsutskottet biföll förbundsstyrelsens förslag och rapporten godkändes utan ytterligare förändringar.

Hela granskningsutskottets rapport finns att läsa på www.polisforbundet.se.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst