Med enad besättning blir vi ett starkt förbund

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vi har nu genomfört ett av våra viktigaste möten, Representantskapet. Om man föreställer sig att det handlar om en resa för att tydliggöra hur jag ser på resultatet av veckan i Malmö så är dessa mina tankar.Vi har nu genomfört ett av våra viktigaste möten, Representantskapet. Om man föreställer sig att det handlar om en resa för att tydliggöra hur jag ser på resultatet av veckan i Malmö så är dessa mina tankar.

Vi fick delvis en ny besättning på skutan, nya sjökort, förnyad last och ett antal olika alternativa destinationer. Målen angavs och uppdragen delades ut. Jag är naturligtvis glad och stolt över att få förnyat förtroende, att få vara kapten på skutan med några nya i besättningen som mönstrade på. Jag är bekymrad över att det tyvärr var några som ville stå kvar på kajen när vi la ut. Vi kommer att göra allt för att se till att dessa inte skall känna sig akterseglade. Vi skall försöka fånga upp dem i olika hamnar där vi lägger till på vår resa. Vi behöver dem, för att tillsammans hjälpas åt att göra resan mot vårt mål. Vi skall inte tvinga någon att mönstra på, men vi skall klargöra vinsten för alla – att det blir bra mycket bättre om alla försöker segla åt samma håll. Vi har en enorm bredd med den nya besättningen. Vi kommer att möta många svårigheter, motvind men även medvind och glädjeämnen under resan. Vi har också en besättningsmedlem från Huvudstaden. Lena Andersson är en besättningsmedlem som blev vald att följa med, trots förhållandena. Jag tror att framtiden kommer att utvisa hennes enorma lojalitet mot det uppdrag hon fått. Hennes lojalitet är större mot uppdraget än mot något annat, det har hon visat vid oräkneliga tillfällen för många av oss.

Jag har naturligtvis funderat länge på det som var mindre bra på detta Representantskap och vi är många som nu har fått känna av det, inte minst våra anställda som lojalt kämpat på för oss alla. Jag och styrelsen är stolta över att ha tillgång till sådana medarbetare. Jag vill från oss alla framföra ett stort tack till er. Ni har verkligen kämpat på under ibland ganska jobbiga förutsättningar, men ändå fått det att fungera. Malmö som mötesplats visade sig från sin bästa sida och det är ingen tvekan om att vi säkert får anledning att återkomma dit.

Till det som jag verkligen upplevde som höjdpunkten var det avslutande Förbundsforumet. Det höjde oss alla till en helt annan nivå. Det var enormt bra diskussioner, fantastiska idéer och inte minst underbara konklusioner. De var insiktsfulla, självkritiska och ibland ironiska på ett befriande sätt. Vi var många som fick förlösande skratt, inte minst efter den så kallade Mässan. Styrelsen fick mycket bra förslag till hur vi skall lasta vår skuta och hur vi skall få den i hamn på bästa sätt. Det var länge sedan vi hade ett så omfattande idéforum där vi faktiskt hjälpte varandra till insikter. Styrelsen kunde känna att denna seglats blev förankrad på ett nytt sätt. Jag kan bara känna tillfredställelse över denna nya arbetsform. Nu kommer vi att utvärdera alla förslag och idéer som vi fått. Vi skall även fundera över när detta nya verktyg gör sig bäst. Det enda som var fel var att några valde bort möjligheten att få vara med om denna nyaarbetsform. Den möjligheten att få påverka för sina medlemmars räkning i viktiga frågor skall man aldrig välja bort.

Redan om en vecka kommer de påföljande nätverksträffarna att börja genomföras. Då kommer nästa möjlighet att skaffa sig kunskap, att påverka och inte minst delta i utvecklingsarbetet av Förbundet. Vårt förhandlarnätverk som är först ut kommer nu att ge sig på den kommande avtalsrörelsen med full kraft. Vi kommer snart också att få reda på vem som blir ny justitieminister. Med alla dessa saker framför oss är det givet att vi alla behöver sträva åt samma håll.

Jan Karlsen

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst