Stockholm ställer sig vid sidan

2 oktober 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

När Lars Ericson inte blev vald till ordförande hävdade både han själv och andra från förbundsområde Stockholm att processen var odemokratisk. Därför har man nu valt att ställa sig utanför de valda forumen och var inte heller med i framtidsdiskussionerna på Förbundsforum.När Lars Ericson inte blev vald till ordförande hävdade både han själv och andra från förbundsområde Stockholm att processen var odemokratisk. Därför har man nu valt att ställa sig utanför de valda forumen och var inte heller med i framtidsdiskussionerna på Förbundsforum.

Polisförbundet i Stockholms län hade gått ut hårt inför representantskapet och enbart nominerat Lars Ericson till förbundsordförande. Under representantskapet fanns det möjlighet att göra tilläggsnomineringar och nominera ledamöter till bland annat valberedningen, men Stockholm avstod. Däremot blev Patrik Sandsten från Stockholm nominerad från ett annat förbundsområde till posten som sammankallande i valberedningen, men meddelade att han inte står till förfogande.

– Själv har jag varit med i valberedningen i sex, sju år, säger Patrik Sandsten. Det har varit ett bra arbete, där vi har fört en öppen och rak dialog. Men jag fick inte igenom mitt förslag till ordförande och drog konsekvenserna av det. Sedan har vi sagt från Stockholm att vi kanske måste ompröva vårt deltagande och just nu avsäger vi oss från att vara med i olika forum i förbundet.

Att Stockholm står utan representation i förbundsstyrelsen stämmer dock inte. Lena Andersson har sin fackliga bas i Norrort som hör till Polisförbundet i Stockholms län. Hon har varit ledamot i flera år och valdes nu in som suppleant, nominerad av Halland.

Lars Ericson och övriga styrelsen i Stockholm uttrycker bland annat en besvikelse över att representantskapet inte ville höra de två kandidaterna i en så kallad hearing inför valet av ordförande.
– Vi båda som var nominerade gick med på att bli utfrågade, men representantskapet ville inte. Jag ställer mig frågan varför, vad är det man vill sopa under mattan? Jag är besviken att jag inte fick möjlighet att presentera min politik och svara på frågor, säger Lars Ericson.

När styrelsen för Polisförbundet i Stockholm nu inte finns representerade i något av Polisförbundets valda forum förlorar man en viss möjlighet till inflytande och påverkan. Men det behöver inte bara vara en nackdel, anser Lars Ericson, som menar att Stockholm kan förhålla sig friare till förbundet i övrigt.

Många ombud från olika delar av landet beklagar dock att Stockholm nu inte tar aktiv del i de viktiga diskussionerna om förbundets framtid. Flera uttrycker en oro över att Polisförbundet inte står enat när många viktiga frågor ska avgöras.

– Jag tycker att det är djupt beklagligt, säger Stig Ståhlberg från Örebro. Alla deltagare här på representantskapet har varit rörande överens om att vi behöver ett starkt och enat Polisförbund. Inte minst i den omvandling som polisen står inför, där vi inte vet än om det blir en enda polismyndighet eller ens vilket departement som polisen kommer att höra till.

Att det skulle ha varit ett odemokratiskt beslut att inte ha en hearing med Jan Karlsen och Lars Ericson håller varken Stig Ståhlberg eller någon annan av de ombud som Polistidningen har talat med, med om.

– Jag kan förstå att man känner sig besviken när man inte får gehör för det man tycker. Men besluten är fattade i full demokratisk ordning. Och den som har velat säga något på representantskapet har kunnat begära ordet, säger Stig Ståhlberg.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst