Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ungern är ett land som genomgår stora förändringar. När Polistidningen besöker huvudstaden Budapest högtidlighåller man minnet av det krossade revoltförsöket 1956, samtidigt som stora folkmassor demonstrerar mot regeringen. Mitt i det här försöker polisen hitta sin egen identitet.Ungern är ett land som genomgår stora förändringar. När Polistidningen besöker huvudstaden Budapest högtidlighåller man minnet av det krossade revoltförsöket 1956, samtidigt som stora folkmassor demonstrerar mot regeringen. Mitt i det här försöker polisen hitta sin egen identitet.

Förste polissergeant Zoltan Varga är tydlig när jag frågar honom vad som är sämst med att vara polis i Ungern.

– Vi får inte tillräckligt stöd från allmänheten. Många har inte förstått att vi inte är samma poliskår som härjade under kommunisttiden. De ser inte att vi har förändrats.

Utbredd misstro

Han nämner också den låga lönen och natt- och helgpassen som nackdelar, men just misstron från allmänheten kom direkt och spontant. Kanske beror misstron på att den ungerska polisen inte har reformerats så mycket sedan kommunisttiden. Den politiska polisen, som styrdes direkt av kommunistpartiet och som gjorde vad den ville, försvann efter kommunismens fall 1989. Nu är det bara polischefen som tillsätts av premiärministern, sedan får han styra sin poliskår utan politisk inblandning annat än lagstiftningsvägen.

Men att förändra mentaliteter tar tid, och många ungrare tycker inte att polisen har reformerats tillräckligt från den gamla kåren som jobbade mot folket, till en ny som jobbar för dem. Man har till exempel fortfarande militära grader inom polisen.

Traditionerna är starka, men så bildades också det första polisförbandet i Budapest för 125 år sedan, under det Habsburgska rikets tid. Det bekräftas också av Zoltan Varga när jag frågar varför han blev polis.

– Både min far och min farfar var poliser, så för mig var det naturligt att bli polis. Det ville jag redan som liten pojke.

– Det är ett bra jobb, fortsätter han. Som statsanställd har jag en trygg anställning och garanterad pension.

Resursbrist hindrar arbetet

Den ungerska polisen, som heter Rendörség, berömmer sig för en uppklaringsgrad av brott på över 50 procent, trots mycket knappa resurser. Resursbristen påverkar emellertid arbetet på alla plan.

– Att vi har så få resurser är vår största utmaning, förklarar Lajos Németh, chef för pressavdelningen på polishögkvarteret. Det gör allt så mycket svårare. När vi gick med i EU fick vi till exempel möjlighet att samarbeta mycket närmare med poliskårerna i grannländerna och i resten av EU. Men vi har sällan råd att åka på konferenser eller delta i programmen.

Civil poliskår

Rendörség är en helt civil (trots de militära graderna) och centraliserad poliskår. Av totalt 37 000 anställda är knappt 29 000 poliser (varav 18 procent är kvinnor), och av dem bär 15 000 uniform. De tjänstgör i 20 olika distrikt, där huvudstaden är ett. Just nu debatteras en förändrad polislag i det ungerska parlamentet, som om den godkänns skulle minska antal polisdistrikt till en tredjedel. Förändringen är en följd av EU-medlemskapet 2004 och premiärministern har bestämt att omorganisationen ska vara klar till den 1 januari 2008. Men utan parlamentets godkännande blir det inget.

Förutom de vanliga poliserna finns en säkerhetsstyrka, REBISZ, på cirka 2000 man som är stationerad i Budapest. De vaktar flygplatsen, står för säkerheten vid större evenemang och fungerar också som kravallpolis.

NNI är ungrarnas motsvarighet till Rikskrim och utreder allvarligare brott över hela landet. Man har också en livvaktsstyrka, KÖE, som svarar för de politiska ledarnas personliga säkerhet.

Den ungrare som vill bli poliser har tre vägar att välja mellan. Den som vill bli polisofficer och redan har en högre utbildning kan söka till en tio månader lång kurs på polishögskolan i Budapest. Har man inte högre utbildning sedan tidigare går det att söka till en treårig officersutbildning på polishögskolan.

Vanliga polismän med lägre grader utbildas separat i en tvåårig grundläggande polisutbildning på fyra polisskolor runtom i landet. De kan senare söka till Polishögskolans officerskurs om de vill satsa på en högre karriär i kåren.

Låg facklig aktivitet

Polisen i Ungern har ingen strejkrätt, men de får lov att vara med i fackförbund. Det finns flera som organiserar poliser, men anslutningsgraden är låg. De största förbunden är BRDSZ, som organiserar alla typer av poliser, samt FRSZ, som organiserar tjänstemän i beväpnade yrken, som poliser, tullare och gränsvakter.

Polisen på gatan

Namn : Zoltan Varga

Ålder: 27 år

År i yrket: 7

Lön: 130.000 florint/månaden efter skatt (cirka 4 570 kronor)

Arbetstid: 40 timmar/veckan, inklusive 7 nätter per månad. Extratjänstgöring tillkommer ibland.

Jobbar med: Säkerhetsvakt på polishögkvarteret i Budapest

Utbildning: 2-årig polisskola

Bra med att vara polis: Jobbet ger långsiktig trygghet med garanterad lön och pension

Nackdelar: Misstron från allmänheten, den låga lönen och arbetstiderna.

Medlem i fackförbund: Ja, BRDZ. De jobbar ju för mina intressen. Dessutom får jag rabatt på olika saker via dem, till exempel teleräkningen.

Snabbfakta:

Folkmängd: 10,1 miljon

Yta: 93 033 km2 (Sverige 449 964 km2)

Huvudstad: Budapest (1,8 miljoner invånare)

Statskick: Republik

Valuta: Forint (Ft). 1 000 forint = 35 SEK.

Big mac-index: En Big mac & Co-meny kostar 930 Ft (32,50 kronor)

Marko Wramén

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser