Annons
Annons

Höga chefer hamnar inte i Pan

12 december 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En polis som begår ett brott, tjänstefel eller gör något annat som kan leda till avsked eller disciplinåtgärd, hamnar i Personalansvarsnämnden (Pan). Men när personer med högre befattningar inom polisen gör fel prövas ärendet i Statens ansvarsnämnd i stället.En polis som begår ett brott, tjänstefel eller gör något annat som kan leda till avsked eller disciplinåtgärd, hamnar i Personalansvarsnämnden (Pan). Men när personer med högre befattningar inom polisen gör fel prövas ärendet i Statens ansvarsnämnd i stället.

Statens ansvarsnämnd fungerar ungefär på samma sätt som Pan. Men det är inte bara polischefer som kan hamna där. Nämnden prövar ärenden om bland annat disciplinansvar, avskedande och avstängning även för andra statligt anställda med höga befattningar. Hit räknas exempelvis domare, åklagare och professorer.

De personer inom polisen som det handlar om är intendenter eller högre. Kommissarier, inspektörer och assistenter hamnar i Pan. Anledningen till uppdelningen är att minska risken för att det ska uppstå jäv. Hela syftet med Statens ansvarsnämnd är att ärendet ska prövas utanför den myndighet där den anställde arbetar. Det ska inte kunna misstänkas att kollegor tar otillåten hänsyn när ett ärende prövas.

Ansvarsnämnden består av en ordförande, vice ordförande, tre ledamöter med ersättare samt en sekreterare. Det är regeringen som utser vilka som ska sitta i nämnden. Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha erfarenhet som domare. De senaste åren har Johan Hirschfeldt varit nämndens ordförande. Till skillnad från i Personalansvarsnämnden finns inte de fackliga organisationerna representerade.

Det är inte vem som helst som kan anmäla ärenden till Statens ansvarsnämnd. Nämnden prövar enbart ärenden från anställningsmyndigheten, riksdagens ombudsmän och justitiekanslern. Trots det kommer det in några anmälningar från allmänheten varje år, men de avskrivs alltid. Precis som i Pan avger Statens ansvarsnämnd yttranden till domstol för personer som står åtalade.

Under 2005 kom det in 38 ärenden till ansvarsnämnden. Under de föregående åren (2001-2004) kom det in omkring 20 ärenden om året. Varför det var så många fler ärenden under 2005 går inte att förklara, enligt Kristina Boutz, som är sekreterare i nämnden.

– Om det var en tillfällighet eller inte är svårt att veta. Det har inte skett någon ändring av regler eller liknande som kan ha påverkat tillströmningen. Jag kan inte heller se att det var en viss typ av ärenden som ökade. Någon egentlig förklaring har jag inte, säger Kristina Boutz.

Hittills i år (slutet av november) har 22 ärenden kommit in. Antalet kommer alltså inte att bli lika stort som under 2005. Förra året beslutade nämnden bland annat om avsked i ett fall, åtalsanmälan sju gånger, disciplinansvar i åtta fall och avgav tre yttranden till domstol.

Den yrkeskategori som förekommer oftast i ansvarsnämnden är domare. Under 2005 var 10 av de 38 anmälda personerna som behandlades i nämnden domare. Ett ärende handlade om en polischef. Året dessförinnan stod poliser för fyra av det årets totalt 22 ärenden. De senaste fem åren har nämnden inte beslutat om avsked för någon av de poliser som har hamnat där.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst