Annons
Annons

JK föreslår Lex Maria för poliser

17 januari 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Rätta systemfel istället för att straffa enskilda. Nu tittar justitiekanslern på möjligheten att modernisera polisers plikt att anmäla kollegor.Rätta systemfel istället för att straffa enskilda. Nu tittar justitiekanslern på möjligheten att modernisera polisers plikt att anmäla kollegor.

Det var under våren som justitiekanslern (JK) Göran Lambertz gick till hårt angrepp mot poliskåren. Påståenden om sjuk kåranda, förljugenhet och brister inom rättsväsendet debatterades.

Nu vill Göran Lambertz ändra regelverket som tvingar poliser att anmäla kollegor vid misstanke om brott eller felaktigt beteende.

– Jag vill begränsa den plikten. Det är mycket viktigt både för polisens och allmänhetens skull, säger Göran Lambertz.

Som i sjukvården

Inom sjukvården finns Lex Maria, en lag med syftet att rätta till strukturfel. Numera är det många anställda inom vården som hävdar att lagen har blivit en del av ett straffsystem och därför fått förfelad verkan. Samtidigt lyfts trafikflyget fram som ett modernt exempel med ett regelverk som skräddarsytts för att lösa problem, snarare än att straffa individer.

– Exakt på vilket sätt reglerna ska utformas för poliser återstår att se, men något bör göras.

Krister Jacobsson, länspolismästare i Västra Götaland, har också funderat på en systemförändring. Som svar på Göran Lambertz tidigare kritik formulerade han ett förslag, som i korthet lyder: Inför en modifierad Lex Maria som är specialanpassad för polisväsendet. Sanktioner måste finnas kvar och brott bestraffas, men påföljderna bör i högre grad individ- och situationsanpassas. Utredningarna ska skötas av en institution som är fristående från polisen för att misstankar om kollegial behandling inte ska uppstå.

Medlingsfunktion

Dessutom förespråkar Krister Jacobsson att en medlingsfunktion inrättas, med syfte att medla mellan polis och allmänhet.

– Av tradition har vi haft ett bestraffande system inom polisen. Skyldigheten att anmäla kollegor kan få enorma konsekvenser för den enskilde.

Krister Jacobsson tycker att ett misslyckat eftersök av en försvunnen person är ett bra exempel. Någonstans fattas ett felaktigt beslut, arbetet försvåras, resultatet uteblir och en skyldig ska letas upp och kommer kanske att anmälas till åklagare, misstänkt för tjänstefel. Ett annat exempel är när en polis ena dagen räddas till livet av en kollega och nästa dag är skyldig att anmäla honom eller henne för en bagatellartad försummelse.

– Vi får en tigande kår, det vågar jag påstå. Utbildningsfel och ledningsproblem utreds inte. Istället måste vi satsa på att lära av våra misstag.

Syftet förlorat

Polisförbundets ombudsman Lena Nitz hoppas också på en förändring. Men ett system som utformas med Lex Maria som mall tycker hon inte är bra.

– Syftet går förlorat. Istället vill vi ha det som inom flyget där enskilda inte hängs ut. Skippa alla diskussioner och satsa på att hitta felen och åtgärda dem.

Hanteringen av vådaskott ser hon som ett typiskt exempel på att det nuvarande systemet måste ändras.

– Skotten anmäls alltid rutinmässigt, även om det inte handlar om brott. Ingen vågar stå upp och säga som det är.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst