Annons
Annons

Blekinge: Förändringar i sikte

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det fackliga arbetet i Blekinge präglas av förändringar. LKC- centralen flyttar till Malmö 2007 och kanske är nästa steg en sammanslagning med Skånepolisen. Samtidigt kräver medlemmarna högre lön och bättre bemanning.Det fackliga arbetet i Blekinge präglas av förändringar. LKC- centralen flyttar till Malmö 2007 och kanske är nästa steg en sammanslagning med Skånepolisen. Samtidigt kräver medlemmarna högre lön och bättre bemanning.

Blekinge är Sveriges trädgård och Ronneby brukar beskrivas som trädgårdens hjärta. Det är en idyllisk småstad med ett polishus som inger en känsla av att tiden stått stilla. I entrén välkomnar en skyltdocka iklädd kårens uniform anno 1950-tal. Christer Olsson har arbetat här under merparten av sitt yrkesliv och sedan 1980 är han kassör och försäkringsombud i Förbundsområde Blekinge. Välförsäkrade poliser är den fråga som han brunnit hetast för och med facit i hand har det nedlagda arbetet burit frukt. Kanske är Blekingepoliserna bäst försäkrade i landet. 

– Jag kan skryta med att vi har en 90 procentig anslutning till de flesta försäkringarna. Det tror jag är unikt, säger Christer Olsson.

Fler försäkringar

Då han startade sin bana som ”polisiär försäkringsmäklare” fanns i princip bara livförsäkringen som alternativ för medlemmar som på privat väg ville förbättra sitt skydd. Efter några år introducerades en barnförsäkring som snabbt blev populär och runt 1990 kom den första sjukförsäkringen. I samband med morden i Malexander uppmärksammades de efterlevande och vikten av att poliser tecknar bra livförsäkringar. Sedan hände något. De yngre, nyblivna poliserna visade sig vara mindre intresserade av att försäkra sig privat än äldre kollegor.

– Det har blivit trögt och det känns lite surt med tanke på att det gått så bra under alla år, säger Christer Olsson.

Vad som ligger bakom förändringen vet han inte. Möjligen spelar den stora utexamineringen av nya poliser roll.

Skedde automatiskt

Tidigare fångades många upp redan under utbildningen och tecknade sina försäkringar. Nu finns det inte tid och möjlighet att informera alla.

– När jag gick i skolan skedde det automatiskt. Nu är det en sådan mängd som strömmar ut. Förmodligen hade det varit bra att samarbeta bättre med utbildningsplatserna.

Vikten av bra försäkringar till trots, under Christer Olssons år som fackligt aktiv är det en fråga som tydligare än allt annat löpt som en röd tråd genom verksamheten. Lönerna.

– Av tradition är de dåliga i Blekinge och sådant är svårt att vända rätt.

Ibland har medlemmarnas krav på en förändring slukat alla fackliga resurser. Christer Olsson berättar hur viktiga frågor har kommit i skymundan när kraften lagts på att enbart förbättra löneläget. Men under senare år har facket exempelvis drivit jämställdhetsfrågor hårt och framgångsrikt.

– För tio år sedan hade vi bara fem kvinnliga poliser och det fick myndigheten mycket stryk för. Idag är siffran 30.

Kvinnliga chefer

Nu har tre kvinnor dessutom tagit plats i styrelsen. Kvinnor på chefspositioner är dock fortfarande en bristvara i Blekinge, även om det har blivit bättre. Christer Olsson tror att det krävs att någon tar första steget och vidgar gränserna.

– Vi män tänker alltid: Va, ska han befordras? Jag är ju mycket bättre. När några kvinnor sitter på högre positioner kanske andra kvinnor börjar fundera på egen karriär.

En annan klassisk facklig fråga – arbetsmiljön – tenderar i Blekinge, liksom på många andra ställen, hänga nära samman med bemanningsläget. Under resans gång har både medlemmarnas situation och krav förändrats.

– Historiskt började man gnälla efter 15 år, nu gör man det efter två.

Men Christer Olsson upplever det inte som att en ny generation poliser är bortskämda eller inte klarar av att bita ihop. Snarare rör det sig om hög ambitionsnivå.

– Killarna och tjejerna vill uträtta saker, annars blir man inte polis. När de känner att tiden inte räcker till kommer frustrationen.

Gemensamt för de flesta poliser i Blekinge är också en känsla av att stå inför stora förändringar. När den nuvarande länspolismästaren, Madeleine Jufors, förordnande går ut nästa år vet ingen om tjänsten tillsätts. Klart är dock att LKC-centralen flyttas till Skåne under slutet av februari 2007.

Till Skåne?

I polishusen i Ronneby, Karlshamn och Karlskrona talas det mycket om hur långt samgående kan drivas. Kanske blir det, som Christer Olsson beskriver framtiden, så att Blekinge inom kort kommer att vara ett sjätte polisdistrikt i Skåne. Själv tror han att det är en utveckling som inte går att stoppa.

– Fackligt kommer det att bli en jättegrej, men stämningen i medlemsledet är positiv.

Främst är det unga poliser som välkomnar ett samgående eftersom de ser personliga utvecklingsmöjligheter i storstadsregionen. Ännu fler, oavsett ålder, hoppas att Blekingefackets knäckfråga – löneläget – dåkommer att lösas automatiskt. Motståndarna är främst de civilanställda vars arbeten försvinner samtidigt som LKC-centralen i Karlskrona läggs ner.

– Fördelen med LKC i Malmö är att erfarenheten av omfattande insatser är större där. Dessutom hör jag till dem som tror att lönerna kommer att pressas upp, säger Christer Olsson.

Personfakta

– Namn: Christer Olsson

– Ålder: 62

– Fackliga uppdrag: Kassör och försäkringsombud sedan 1980

– Viktigaste fackliga frågan: Pensionen, alla skulle få gå vid 60.

– Hobby: Golf

– Bor: Ronneby

Fakta Polisförbundet Blekinge

– 226 medlemmar i skrivande stund. From 1 jan 2007 förväntas dock antalet stiga till 237 när elva aspiranter förhoppningsvis går med.

– Styrelsen har sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

– Tidigare fanns det tre föreningar i Blekinge: Västra Blekinge, Ronneby och Karlskrona. 2001 bildades istället Polisföreningen i Blekinge som verkar utan underavdelningar eller sektioner.

– Något samverkansavtal med arbetsgivaren har aldrig ingåtts. Däremot finns istället för en skyddskommitté en samverkansgrupp som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Källa: Ulrik Lindqvist, ordf. Polisförbundet Blekinge

Fakta Polismyndigheten i Blekinge

– I Polismyndigheten Blekinge ingår kommunerna Karlshamn, Karlkrona, Ronneby, Sölvesborg och Olofström.

– Antalet anställda är 318 stycken varav 227 är poliser. Cirka var sjunde polis är kvinna.

– Blekinges landareal är 2 941 kvadratmeter. Från norr till söder är det fyra mil och från väster till öster elva mil.

– Med omkring 150 000 invånare är Blekinge vid sidan om storstadsområdena ett av landets tätast befolkade län.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser