Annons
Annons

Mångkultur leder oss mot framtiden

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

”Vi behöver rekrytera fler personer med annan etnisk bakgrund, både till polisyrket och till det fackliga uppdraget. Det råder det förhoppningsvis inte något tvivel om längre.””Vi behöver rekrytera fler personer med annan etnisk bakgrund, både till polisyrket och till det fackliga uppdraget. Det råder det förhoppningsvis inte något tvivel om längre.”

Det känns glädjande att Polisförbundet nu tar steget fullt ut och lyfter upp frågan om arbetet med en ökad integration och mångfald, i form av ett mångfaldsår för verksamhetsåret 2007. Är det någon som tror på en utveckling av en organisation om vi inte kan inse att olikheter är berikande och att människor med olika bakgrund tillför samhället och arbetslivet nya värdefulla erfarenheter och kunskaper? Att flera stora företag förstått betydelsen av att annan etnisk bakgrund bland personalen är en tillväxtfaktor, borde nu bana vägen för stora delar av den offentliga sektorn, som varit lite mera avvaktande.

”Googlar” man ordet ”mångfald” får man ungefär 2 510 000 träffar, varav ca hälften utgörs av svenska sidor. Lägger man sedan till ordet ”polis” blir det ungefär 210 000 träffar.

Ett bra sätt att kompetensutveckla sig själv och lära av andra är att ägna en stund åt alla de intressanta uppslag som kommer upp. Där finns det länkar både till Förenta Nationerna och till EU och alla hundratals projekt man genomfört. Men personligen jag tror mer på modellen att fånga frågorna i vardagen och inte titta så mycket på högtravande styrdokument.

Varför inte köra en så kallad MOD-utbildning (Mångfald och Dialog) för styrelsen eller kompetensutveckla den lokala styrelsen genom att anlita en multireligös guide? Om inte annat så kan man få svar på en del av frågorna som brukar avhandlas vid fikabordet om religiösa hinder, attribut och ritualer som skulle utgöra ett hinder för att tjänstgöra inom den svenska polisen.

Vi var många som redan för ett par år sedan deltog i MOD utbildningen som anordnades av Polisförbundet med hjälp av studieförbundet Sensus. Utbildningen var mycket uppskattad och jag lovar att vi var många som fick oss en tankeställning och numera ser vår omgivning ur ett annat perspektiv. Det gamla indianordspråket ”uttala dig inte om en människa förrän du gått 200 mil i dennes mockasiner” fick verkligen en innebörd. I den nya fackliga utbildningen ska mångfalds- och diskrimineringsperspektivet vara en självklar del av all utbildning.

Vi behöver rekrytera fler personer med annan etnisk bakgrund både till polisyrket och till det fackliga uppdraget, det råder det förhoppningsvis knappast något tvivel om längre. Agneta Stark konstaterar i sin slutredovisning av Polisutbildningsutredningen att dagens studenter är väldigt lika varandra och de som avviker genom att ha speciella förkunskaper eller andra viktiga erfarenheter, kan behålla detta för sig själv enligt rådande synsätt.

Frågan om att kvotera in personer med annan etnisk bakgrund på polisutbildningen har debatterats flitigt den senaste tiden. Det känns bra att Högsta Domstolen (HD) nu sagt sitt om kvotering. Enligt domen slår HD fast att positiv särbehandling – i detta fall etnisk kvotering – kan vara tillåten enligt likabehandlings-lagen, men bara om de sökande har likvärdiga meriter.

Flera universitet har nu aktivt börjat satsa på att värva studenter i invandrartäta områden genom olika mångfaldsprojekt . Från Polisförbundets sida hoppas vi nu att polisrekryteringen (en process som vi mer eller mindre är helt utestängda från) anammar liknande idéer.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) yttrade nyligen att arbetsmarknadens parter även borde ta itu med frågan om religiösa högtider. I vår verksamhet där många jobbar såväl julafton som långfredagen så skulle en ökad mångfald kunna innebära att det skulle finnas anställda som prioriterar att vara lediga andra dagar på året när respektive religion har sina högtidsdagar. På det här sättet kan man fortsätta att utveckla tankar och ett resonemang om att skapa flexibla avtal som är till fördel för båda parter. Mångkultur är förmodligen en betydligt underskattad drivkraft för ekonomisk tillväxt. Väl mött under Polisförbundets mångfaldsår 2007.

PS: Jag kan försäkra er att även när vi lämnar år 2007, kommer frågan att ha högsta prioritet.

Lars Bergman

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst