Annons
Annons

Miniintervju ledarskap:

22 mars 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Dan Persson , 51, arbetar som ombudsman för chefs- och ledarskapsfrågor på Polisförbundet under ett 18-månadersprojekt. Sin ordinarie tjänst har han som ställföreträdande länspolismästare i Örebro.Dan Persson , 51, arbetar som ombudsman för chefs- och ledarskapsfrågor på Polisförbundet under ett 18-månadersprojekt. Sin ordinarie tjänst har han som ställföreträdande länspolismästare i Örebro.

Nu har projektet löpt halva tiden och vad har hänt?

Det har tagit lite tid att komma in i organisationen och det demokratiska synsätt och tänkande som präglar organisationen. Jag har alltmer integrerat chefs- och ledarskapsfrågorna med de andra ombudsmännen och deras arbetsområden.

Min uppfattning är att chefen är en nyckelfunktion för att ge verksamheten och medarbetarna det som behövs. Det kvittar om man är facklig eller arbetsgivarrepresentant, dessa frågor är viktiga för alla. För att jobba med frågorna har det därför varit angeläget att skapa kontakter och nätverksliknande kontaktytor.

Vad betyder din egen bakgrund som chef i ditt arbete som ombudsman för chefsfrågor?

Erfarenheten som chef är viktigt på en funktion som denna. Jag har haft bra och mindre bra chefer och även gjort bra och mindre bra saker själv som chef. Jag har fått tid att reflektera över detta och över vad och hur jag kan agera och påverka inför framtiden. Enkelt kan man säga att kommunikation är viktigt och grunden för att skapa bra förutsättningar. Men för att få kommunikationen att fungera krävs en mängd andra förutsättningar som måste beaktas och utvecklas.

Ser du något angeläget som behövs åtgärdas?

Beträffande den chefs- och ledarskapsutbildning som nu tas fram saknar jag befattningsbeskrivningar, det vill säga vilka krav ska ställas på olika befattningar. De är grunden för vilka utbildningskrav som ska ställas. Vilket behov som finns på de olika nivåerna, för att få rätt utbildning till rätt befattning. Jag saknar också ett arbete med ledningsmetoder och hur man bedömer kvalitén på de förmågor som vi har. Men denna inriktning finns på RPS, varför jag ser positivt på det fortsatta samarbetet.

Har du några önskemål inför det fortsatta arbetet?

Allmänt sett önskar jag att vi kan få chefer att känna större samhörighet, att de får en högre status med bland annat en bra löneutveckling. Internt är det viktigt att skapa en ledarskapsutbildning för fackliga förtroendemän. En sådan utbildning hoppas jag vi kommer igång med snart. Fackliga förtroendemäns arbete liknar i mycket en chefs, varför intresset är stort för att få igång en särskild ledarskapsutbildning för dem.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst