Annons
Annons

PAN 2/07

22 mars 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1) Sparkas för misshandel av sambo

En polisassistent som har dömts för grov kvinnofridskränkning avskedas.

Polismannen är dömd i tingsrätten för att vid flera tillfällen ha hotat, misshandlat och ofredat sin sambo. Han har bland annat dunkat sambons huvud mot en vägg, hotat henne med en förskärare och petat henne med nageln i ögat. Han har också tagit struptag och tryckt ner henne mot golvet så att hon svimmade.

Själv förnekar polismannen att han har begått brott, men säger att förhållandet har varit stormigt och att de har grälat mycket. Det finns motstridiga vittnesuppgifter om vad som egentligen har skett. Polismannen anser att tingsrätten enbart har tagit hänsyn till sambons version.

Pan beslutar att polisassistenten ska avskedas.

Beslut: Avsked (rött)

2) Stoppade mopedist med batong

En polisassistent som är åtalad för tjänstefel efter att ha slagit en mopedist med batong, behåller jobbet även om han döms i tingsrätten.

Polismannen skulle stoppa en mopedist som körde en misstänkt trimmad moped. Istället för att stanna fortsatte föraren rakt framåt mot polisen, som då tog fram batongen för att återigen visa att mopeden skulle stanna. Precis framför polisen vek föraren av, och då slog polismannen till honom över ryggen så att han saktade ner farten. Därefter fick den nu åtalade polisen tag i mopedföraren och skjutsade hem honom till föräldrarna.

Enligt gärningsbeskrivningen har batongslaget fått mopedisten att tappa balansen och orsakat smärta i ryggen.

Mopedisten har inte velat medverka i utredningen och hans pappa har sagt att sonen inser att polisen inte har handlat fel. Han har sedan tidigare haft problem med muskelsmärtor i ryggen.

Polismyndigheten anser inte att det är en acceptabel metod att stoppa mopedförare med hjälp av batong, men tycker inte att polismannen ska bli av med jobbet om han fälls. Polisförbundet anser inte heller att det finns någon anledning till arbetsrättsliga konsekvenser, även om det blir fällande dom.

Pan skriver i sitt yttrande att det som har hänt är klandervärt, men inte så allvarligt att det kommer leda till avsked.

Yttrande: Behåller jobbet (grönt)

3) Riskerar avsked för telefonbluff

En polisinspektör som är åtalad för grov förskingring, alternativt grov trolöshet mot huvudman och brott mot vapenlagen kommer sannolikt att bli av med jobbet om han fälls.

Polismannen hade rätt att teckna avtal om inköp av mobiltelefoner och tecknande av telefonabonnemang för sin polismyndighets räkning. I samband med det var han redovisningsskyldig till polismyndigheten. För att utföra sitt uppdrag tecknade han ett avtal med en återförsäljare. Han träffade också abonnemangsavtal med viss bindningstid, vilket gav polismyndigheten gratistelefoner. I fem års tid har polismannen varken redovisat inköpta eller mottagna telefoner och telefonkort, försäljning av telefoner och telefonkort eller uppkomna tillgodohavanden. Sammanlagt handlar det om ett värde på över 400 000 kronor. Istället har polismannen tillägnat sig själv eller någon annan varor för detta värde, enligt gärningsbeskrivningen.

I vilket fall som helst har polismannen missbrukat sin förtroendeställning genom att inte redovisa beloppen till sin uppdragsgivare, vilket har inneburit skada för polisen.

Brotten betecknas som grova, eftersom det har handlat om missbruk i myndighetsutövning, betydande belopp och att gärningarna har varit noggrant planlagda och svårupptäckta.

Utöver detta är polismannen åtalad för vapenbrott efter att ha förvarat både vapen och stora mängder ammunition i ett förråd i polishuset utan att ha haft lov till det. Polismannen är vice ordförande i skytteföreningen och varit bland annat varit ansvarig för inköp av vapen. Vapnen och en del av ammunitionen har använts till tävlingsskjutning. Dessutom fanns det ammunition till vapen som antingen polismannen, vapenklubben eller någon jaktkamrat har licens på.

Polismyndigheten anser att den åtalade polismannen inte kan fortsätta sin anställning om han döms för förskingring eller trolöshet mot huvudman. Skulle han enbart dömas för vapenbrott, som av rätten befinns vara ringa eller begånget av oaktsamhet, får han behålla jobbet.

Polisförbundet anser att det är allvarligt om en polisman gör sig skyldig till grov förskingring, alternativt grov trolöshet mot huvudman och att det därmed kan finnas anledning att göra en arbetsrättslig prövning om fortsatt anställning. Däremot tycker man inte att det finns anledning till avsked om han enbart fälls för brott mot vapenlagen. Man påpekar dock att ställningstagandet är preliminärt och kan komma att ändras beroende på vad som framkommer i rättegången.

Pan skriver i sitt yttrande att polisinspektören kommer att bli avskedad om han döms för förskingring eller trolöshet mot huvudman, oavsett om brottet räknas som grovt eller inte. Även om han döms enbart för brott mot vapenlagen talar det mesta för att han kommer att avskedas, skriver nämnden.

Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)

4) Riskerar avsked för misshandel

En polisinspektör som står åtalad för misshandel, alternativt tjänstefel kan komma att avskedas om han döms för misshandel. Om han döms för tjänstefel får han behålla jobbet.

Enligt åklagaren har polismannen misshandlat en gripen person genom att sparka eller stampa på dennes fötter och/eller smalben.

Händelsen inträffade i somras när polisen tillkallades för att ingripa vid ett stort slagsmål. Den nu åtalade polisen skulle ta den gripne till en av radiobilarna, efter att han fått på sig handfängsel. Den gripne började sparka mot polismannens ben och var aggressiv och bråkig när han skulle sättas i bilen. För att klara av situationen säger polismannen att han har tryckt till den gripne med armbågen och tryckt in hans fötter in i bilen.

En polisaspirant som tyckte att han använde för mycket våld – att han slog den gripne med armbågen och sparkade honom på fötterna – såg till att en anmälan upprättades.

Varken polismyndigheten eller Polisförbundet anser att det som har inträffat är så allvarligt att det ska leda till avsked.

Pan skriver i sitt yttrande att det är svårt att bilda sig en uppfattning om vad som egentligen har hänt, men att polismannen sannolikt kommer att avskedas om han döms helt enligt åtalet för misshandel som inte är ringa. Om han döms för tjänstefel får han behålla jobbet.

Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)

alternativt Behåller jobbet (grönt)

5) Varning för vådaskott

En polisassistent får en varning för att ha avlossat ett skott med tjänstevapnet i ett kasunutrymme i polishuset.

Det var när polismannen skulle gå på kvällspasset som han skulle kontrollera att vapnet inte kärvade, vilket det hade gjort tidigare. Därför avfyrade han vapnet, men hade glömt att han tidigare hade satt i ett magasin. Ett skott gick av och träffade ett vapenskåp. Polismannen var ensam i rummet.

Händelsen har prövats av åklagare som lagt ner förundersökningen.

Pan skriver att felet inte är ringa, men att det inte behövs hårdare påföljd än varning.

Beslut: Varning (gult)

6) Förolämpade bilister

En trafikpolis som vid flera tillfällen har anmälts av bilister som känt sig illa behandlade när de blivit stoppade av polisen får löneavdrag.

Polismannen har anmälts bland annat för att ha förolämpat bilister genom att kalla dem ”dumhuvud” och ”idiot”. Vid ett annat tillfälle ska han ha frågat en bilist ”lärde de dig ingenting på körskolan?”. Han ska dessutom ha utfört en olovlig kroppsvisitation samt ha raderat en av polisens digitala videoinspelningar utan att ha haft rätt att göra det.

Åtal har inte väckts för något av det inträffade.

Polismyndigheten anser dock att den samlade bilden av polisens agerande är att han vid upprepade tillfällen uppträtt på ett kränkande och nedlåtande sätt mot de personer som han ingripit mot i egenskap av trafikpolis. Därmed har han agerat på ett sätt som är helt oförenligt med de krav som måste ställas på en polisman.

Pan skriver att man ser mycket allvarligt på polismannens upprepade olämpliga uppträdande och att han därför ska få ett kännbart löneavdrag.

Beslut: Löneavdrag (gult)

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst