Annons
Annons

Rakel på is

22 mars 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Provdriften av Rakel ligger nere på grund av säkerhetsproblem. Det är ovisst när systemet aktiveras igen.Provdriften av Rakel ligger nere på grund av säkerhetsproblem. Det är ovisst när systemet aktiveras igen.

Det var i slutet av januari under ett efterföljande i Hässleholmstrakten som LKC i Malmö upplevde att hörbarheten var så dålig att säkerheten hotades. Då hade liknande problem förekommit länge. Personalen i bilarna hör operatörerna i LKC, som i sin tur däremot har svårt att uppfatta vad som sänds från bilarna.

– Det har varit ett accelererande problem. För mig fanns det inget annat att göra än att stoppa provdriften, då säkerheten var i fara, säger Hans Järvestam, projektledare.

Det är inte klart när Rakel startas igen. Men enligt ett preliminärt beslut bör det ske vecka 15 eller vecka 16. Hans Järvestam understryker att det under alla omständigheter rör sig om provdrift. Störningar och problem går inte att undvika. Samtidigt kan driftsstoppet komma att påverka tidsplanen för när Rakel ska införas i övriga delar av landet.

– Om inte vi agerar riskerar felen att vandra vidare och det får naturligtvis inte ske. Det var nödvändigt att vi satte ner foten.

Finsk ljudkonsult

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och leverantörerna Saab, Ethel Networks och EADS förser polisen med Rakel. Alla försöker reda ut vad det svaga ljudet beror på. Dåligt fungerande ljudkort eller för få master och basstationer har nämnts som tänkbara förklaringar. Nu har en fristående finsk ljudkonsult anlitats med uppgift att utvärdera och följa utvecklingen.

– Det enda som är helt klart är att det inte är vårt fel, säger Hans Järvestam.

Vad gäller arbetsmiljön på LKC framhåller han att den akuta personalbristen är löst.

– Jag upplever stämningen som bra, men om vi fortsatt en provdrift som inte fungerar hade vi riskerat arbetsmiljön.

Johan P Nilsson, skyddsombud på LKC, tycker att stoppet var nödvändigt.

– Chefen har mitt fulla stöd. Hade inte han ingripit skulle jag ha varit tvungen att göra det.

Han beskriver en situation med kollegor som tycker att det är roligt att det införs ett nytt system, men som också känner frustration.

– Det är jobbigt när det inte funkar. Samtidigt är de flesta på LKC personer som inte rubbas så lätt av ovisshet.

– Vi är ju vana vid att inte veta vad som ska hända under ett pass och har kanske lättare än andra att klara situationer som denna.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst