Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

När människor reser allt oftare och enklare till allt fler platser förändras kriminaliteten. Dit det går att resa kommer även de kriminella. Då är polisens sambandsmän viktiga länkar mellan rättsväsendet i Sverige och myndigheterna utomlands.När människor reser allt oftare och enklare till allt fler platser förändras kriminaliteten. Dit det går att resa kommer även de kriminella. Då är polisens sambandsmän viktiga länkar mellan rättsväsendet i Sverige och myndigheterna utomlands.

Det är ovanligt lite trafik och nästan tyst på gatorna i Bangkok. Kvällen innan, på själva nyårsafton, har ett halvdussin bomber exploderat på ställen där många människor samlas. Några har dödats, flera är skadade. Ingen vet vem som ligger bakom explosionerna och myndigheterna manar folk att hålla sig hemma.

Mitt i stan, precis vid Skytrainstationen Nana, på Sukhumvit Road i nöjes- och shoppingkvarteren, ligger Sveriges ambassad. Här har även den svenska polisens sambandsman Annethe Ahlenius sin arbetsplats. När vi ses är det inte någon vanlig arbetsdag, eftersom det är nyårsdagen. Men Annethe Ahlenius är på jobbet för att sortera papper och packa upp några kartonger som har kommit från Sverige. Om ett par dagar ska hon iväg på en resa i regionen och hon har nyligen återvänt från Phuket.

– I vanliga fall är det inte riktigt så lugnt här, säger Annethe Ahlenius, och tar en klunk halvljummet vatten.

Det är varmt, luftkonditioneringen verkar också ha tagit ledigt. I ett hörn i rummet står faxen och papperstuggen. Båda är viktiga arbetsredskap i sambandsmannens vardag.

– Det är mycket som kommer med faxen, trots att man använder mycket mejl. Men det är mer känsligt, som senaste veckan efter jordbävningen i Taiwan. Den orsakade problem i Internetförbindelserna i hela den här regionen.

– Och papperstuggen känns oumbärlig. Även om inte alla dokument är konfidentiella, så vill man ju inte att några handlingar ska hamna som bananpåse på gatan, via pappersåtervinningen här!

Samarbete med de nordiska länderna

Annethe Ahlenius är en av just nu sammanlagt tretton svenska sambandsmän, stationerade i åtta länder, samt vid Interpol och Europol. Tillsammans med de övriga nordiska länderna har svensk polis sambandsmän i ett tjugotal länder. Flera av dem arbetar inte bara med det land som de är stationerade i, utan även med ett eller flera grannländer. Genom att de nordiska länderna samarbetar så täcker man stora delar av världen. Sambandsmannen i Thailand arbetar exempelvis också med Kambodja, Vietnam, Laos och Filippinerna.

– Sambandskontoret har lagt ner en hel del jobb för att utveckla arbetet i Vietnam , berättar Lennart Östberg, som var sambandsman i Bangkok en period innan Annethe Ahlenius tillträdde. Där har vi inte så bra nätverk än, men jag har försökt göra en bedömning av hur det är att jobba där. Det är ett väldigt intressant land i snabb utveckling. Infrastrukturen förändras, det görs stora investeringar, det går fler flyg dit och turismen ökar. Vi måste bevaka den delen också.

Kriminaliteten reser med turisterna

När turisterna upptäcker nya länder följer också kriminaliteten med. Därför är det med viss oro som sambandsmännen ser den ökande turistströmmen från de nordiska länderna till länder som exempelvis Kambodja och Vietnam. Till det kommer förstås den massiva anstormningen av framförallt svenskar till Thailand. Omkring 300 000 svenskar reser uppskattningsvis till Thailand den här säsongen.

– Den globala infrastrukturen gör ju att människor reser, även brottslingar förflyttar sig. Dit det går att resa reser även kriminella. Och då kanske gärna hit till den här delen av världen, där klimatet är gynnsamt. Det handlar om allt från bedrägerier till grov, organiserad brottslighet, droger och människohandel, säger Annethe Ahlenius.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för sambandsmännen är att delta i bekämpandet av organiserad gränsöverskridande brottslighet som riktar sig mot Norden och värdlandet. Sambandsmännen arbetar på uppdrag av de brottsbekämpande myndigheterna i de nordiska länderna. De ska dessutom hjälpa och samarbeta med rättsväsendet i det land eller de länder där de är placerade.

– Ärendeflödet handlar mest om narkotika, människosmuggling, trafficking och våldsbrott, säger Krister Salomonsson, som är chef för sambandsmännen.

Letar efter efterlysta

Arbetet för en sambandsman skiljer sig förstås väldigt mycket åt, beroende på vilket land han eller hon är stationerad i. Kriminaliteten och problematiken ser olika ut i Estland, Förenade Arabemiraten och Kambodja. Men uppdragsgivaren är alltid de nordiska brottsbekämpande myndigheterna – åklagare, polis och tull. Ofta är det en person som är efterlyst i hemlandet, som kan misstänkas befinna sig utomlands. Sambandsmannens uppgift blir att försöka identifiera och lokalisera personen. Det kräver mycket och bra samarbete med myndigheterna i värdlandet.

– Åklagare hemifrån kanske vill att vi ska göra en husrannsakan eller brottsplatsundersökning hos en misstänkt person som befinner sig här. Mycket liknar traditionellt utredningsarbete, men på en annan plats. Här har vi inga polisiära befogenheter så det handlar om att biträda de thailändska myndigheterna, förklarar Annethe Ahlenius.

Goda kontakter ett måste

För att kunna biträda thailändska myndigheter på ett så bra sätt som möjligt krävs det att man har goda kontakter och vet vart man ska vända sig, vid vilket tillfälle. Sambandsmannen måste ha täta kontakter med myndigheterna och vara bra på att identifiera nyckelpersoner. Allt för att komma förbi svårigheter och hitta möjligheter till lösningar. Det är sällan det finns facit till hur en uppgift ska lösas.

I Bangkok finns det både en svensk och en dansk sambandsman. På andra ställen i världen är det en ensam sambandsman som ska svara för alla de nordiska länderna. Det fungerar, mycket på grund av att vi har en liknande rättsordning.

– Vi styrs av nordiska – och EU-lagar. Sambandsmännen får en kort utbildning av de olika nordiska länderna före utstationering, säger Krister Salomonsson.

Den tidigare sambandsmannen Lennart Östberg berättar om ett stort ärende han arbetade med under sin tid i Bangkok. Där handlade det inte bara om samarbete mellan de nordiska länderna och Thailand.

– Det var japanska kurirer som smugglade heroin till Sverige från Burma via Bangkok. Kurirerna greps i Stockholm och dömdes faktiskt sedan i tingsrätten till långa fängelsestraff, säger Lennart Östberg. I det ärendet var det både thailändska myndigheter och tull och polis från Japan som var med och jobbade.

I Bangkok, som på många sätt är Asiens centrum, finns det mellan 40 och 50 poliser utsända från andra länder. De träffas regelbundet och samarbetet är etablerat.

Utåtriktade generalister

Annethe Ahlenius har en gedigen bakgrund som utredare av sexualbrott och barnpornografi. I det jobbet ingick också mycket internationellt samarbete.

– Det är roligt och givande att man trots olika bakgrund arbetar mot samma mål. Det är väldigt stimulerande!

Det är inte bara erfarenheten från internationellt samarbete som är bra att ha med i bagaget för uppdraget som sambandsman i Sydostasien.

– Till viss del kan jag få använda kompetensen från sexualbrottsutredningarna här också – när det gäller eventuella kontakter med nordbor som åker hit och utnyttjar barn sexuellt. Det finns ju personer som är resande sexualbrottsförbrytare. Kanske kan jag hålla lite extra ögon på demÖ

Enligt chefen för sambandsmännen, Krister Salomonsson, är det bra om sambandsmannen är generalist i sin polisiära bakgrund. Andra viktiga kvalifikationer är social kompetens (sambandsmannen måste vara utåtriktad) och erfarenhet av kriminalpolisverksamhet.

– Vi gör också en bedömning av varje sambandsmannakontor för att se vilken brottstyp som är mest förekommande och om detta kommer att vara varaktigt de närmaste åren. Om något kontor har övervägande ärenden vad gäller viss brottstyp så kan bakgrunden vara annorlunda än en generalist, säger Krister Salomonsson.

Vill kunna miljön

Några veckor före mötet i Bangkok träffade jag Annethe Ahlenius på Sveriges konsulat på Phuket. Hon var där ett par dagar, bland annat för att skapa sig en bättre bild av den verklighet många svenskar möter när de är på semester.

– Jag kommer att ha arbetsuppgifter som rör svenskar och andra skandinaver här och tror att jag kan göra ett bättre jobb om jag lär känna miljön. Det handlar mycket om känsla och lokalkännedom, att bemöta människor med trovärdighet. Det kan vara viktigt att jag vet hur det ser ut när de beskriver vägen till flygplatsen till exempel, säger Annethe Ahlenius.

Det händer ju att svenskar som är på semester begår brott utomlands, men i regel blir inte de ärenden för sambandsmannen. Att hjälpa svenskar som hamnar i knipa på ett eller annat sätt utomlands är snarare en uppgift för ambassad och konsulat. Däremot hjälper man förstås varandra om det behövs. Under vistelsen på Phuket var Annethe Ahlenius med en av tjänstemännen från konsulatet som besökte en svensk man i fängelset i Phuket Town. Han hade fått en psykos och kört på flera människor med bil i södra Thailand. Den thailändska polisen utreder ärendet. Inget som ligger inom ramen för sambandsmannens normala arbetsuppgifter, men i det här fallet var det bra att följa med för att se vilken miljö en nordbo kan hamna i.

Svårt att planera

I Bangkok har ännu ingen gripits för bombdåden på nyårsnatten. Vissa spekulerar i att det är muslimska separatister från södra Thailand som vill skapa oro, medan militärregeringen skyller på förre premiärministern Thaksin och hans anhängare. Även om bomber som sprängs inte heller ligger inom ramen för vad en sambandsman ska syssla med, så ger händelsen en bild av landet hon arbetar i. Det är mycket som är annorlunda mot arbetslivet och vardagen hemma.

– Man får försöka anpassa sig, säger Annethe Ahlenius när hon står vid fönstret och ser ut över Bangkoks skyline. Bara en sådan sak som att försöka boka besök och möten med thailändska myndigheter. Det är sällan det går att boka in flera veckor i förväg, som vi gör i Sverige. Så det blir många spontana möten, med kort varsel, och det kan ju kännas lite jobbigt när det blir avbrott i det man precis håller på att arbeta med. Men det har förstås också att göra med deras jobb – de är ju också poliser!

Faktaruta nordiska sambandsmän:

– Svensk polis har, tillsammans med Danmark, Finland, Norge och Island, gemensamma polis- och tullsambandsmän i ett 20-tal länder. Flera av dem är sidoackrediterade till andra länder.

– Här finns de nordiska sambandsmännen:
Albanien, Bulgarien (Makedonien), Estland, Förenade Arabemiraten, Litauen (Lettland), Nederländerna (Belgien, Luxemburg), Polen, Ryssland (Vitryssland), Spanien (Portugal), Thailand (Filippinerna, Laos, Kambodja, Vietnam), Turkiet, Pakistan (Sri Lanka), Storbritannien och Serbien-Montenegro (Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina).

– De svenska sambandspoliserna finns i Bangkok, Moskva, S:t Petersburg, Tallinn, Vilnius, Warszawa, Haag och Belgrad. Dessutom finns det två svenska poliser vid svenska desken på Europol och tre vid Interpols kontor i Lyon.

– En sambandsman har ett förordnande på tre år i taget. Detta kan förlängas med två år. Vanligtvis stannar sambandsmannen i fyra år.

– Sambandsmännen rekryteras och utbildas vid rikskriminalpolisen.

– Sambandsmännen ska samarbeta med- och hjälpa de brottsbekämpande myndigheterna i det land (eller de länder) där de är placerade. Men de har inte polisiära befogenheter och får alltså inte hålla förhör eller gripa personer. De är anmälda som diplomater i värdlandet.

– Antalet ärenden varierar mycket mellan de olika länderna, mellan 280 och 800 ärenden om året. Ärendeflödet ökar stadigt.

Källa: RPS hemsida och Krister Salomonsson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser