Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ansvar och karriär står inte särskilt högt i kurs bland poliser i Västerbotten. När 240 anställda tillfrågades om de ville bli chefer i framtiden så var det bara sju procent som kunde tänka sig det. Särskilt lågt är intresset bland kvinnorna. Det här har kommit fram i en undersökning som gjorts vid psykologiska institutionen på universitetet i Umeå.Ansvar och karriär står inte särskilt högt i kurs bland poliser i Västerbotten. När 240 anställda tillfrågades om de ville bli chefer i framtiden så var det bara sju procent som kunde tänka sig det. Särskilt lågt är intresset bland kvinnorna. Det här har kommit fram i en undersökning som gjorts vid psykologiska institutionen på universitetet i Umeå.

– Det är klart att det är fältarbetet som lockar mest när man blir polis, men jag blev ändå förvånad över intresset är så lågt, säger John Forsberg, personalspecialist vid Polisen i Västerbotten. Många uppger att de är rädda för att gå miste om kamratskapet och det är förmodligen förklaringen till varför de som svarat att de faktiskt vill bli chef, framförallt tänker sig att bli yttre befäl eller vakthavande befäl.

Initiativet till undersökningen kom från polismyndigheten efter att man uppmärksammat att allt färre söker utlysta chefstjänster. Psykologiska institutionen var positiv och lät under tio veckor en grupp studenter göra en enkätundersökning och djupintervjuer med kvinnliga polischefer. Undersökningen var särskilt inriktad på att få svar på hur kvinnorna ser på chefskapet, eftersom det precis som på många andra arbetsplatser råder brist på kvinnor i ledningspositioner.

Chefsjobb och barn i kombination avskräcker

– Vi kan se att kvinnorna värderar sin kompetens lägre än männen, säger Emma Högberg, en av de studenter som gjort undersökningen och som skrivit en C-uppsats i ämnet. Kvinnorna känner också att de ibland möter motstånd och får negativa kommentarer. Det kan vara småsaker som hur de kör bil eller att någon säger ”typiskt kvinnligt beslut”, men det räcker för att de ska tappa lusten. En annan sak är att de känner att det inte är någon idé att söka för att det ändå redan är avgjort vem som ska få jobbet.

Anmärkningsvärt i undersökningen är att männen med stigande ålder visar ett ökat intresse för att söka chefsjobb, medan det för kvinnorna är tvärtom. En förklaring till det kan vara att en stor del av kvinnorna i undersökningen är yngre än 40 år och inte lockas av att kombinera chefsjobb med småbarn.

Höj statusen och utbilda för rollen

Psykologiska institutionen har nu gett polismyndigheten en rad förslag till förbättringar att jobba vidare med, för att göra chefsjobben mer lockande. Det handlar om att tydliggöra vad det innebär att vara chef, förberedande utbildning, att ändra attityder kring rekrytering och lämplighet samt att höja statusen på chefsjobbet.

– Jag är mer och mer inne på att ledarrollen ska ses som en helt egen profession, säger John Forsberg. Det är en gängse syn att man ska vara polis och att man ska ha jobbat många år för att kunna söka de här jobben, men så behöver det inte alltid vara. Därför måste vi också bli duktigare på att hitta talangerna, kanske redan under utbildningen.

Djupintervjuerna med de kvinnliga cheferna har också gett en del tankar kring förbättringar som kan göras för dem som redan har en ledarroll. Flera säger att de känner sig ensamma och skulle vilja ha någon att bolla med ibland och därför trorJohn Forsberg att det kan vara bra att satsa på någon form av handledning och mentorskap. Några andra idéer är att ta fram en chefshandbok som gör ansvarsvarsområden och regelverk tydligare och att minska den administrativa bördan.

– Dessutom måste vi underlätta för föräldraskapet, säger John Forsberg. Inte ha möten kvällar och tidiga mornar. Överhuvudtaget behöver vi sätta familjelivet mer i fokus. Att vara hemma med barnen kanske kan ge jättebra ledaregenskaper för ett chefsjobb.

I Västerbotten kommer polisen nu att jobba vidare med de här åtgärderna. Ett arbete som senare ska följas upp av forskare på psykologiska institutionen.

Clara Osvald

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser