Annons
Annons

En effektiv organisation

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Jag arbetar som närpolisbefäl i Hässelby-Vällingby. Den senaste tiden har mina funderingar kretsat kring begreppet en effektiv organisation samt hur vi bedriver vårt ledarskap. Anledningen till att funderingarna har fått fäste hos mig är att jag tycker att vi ofta ägnar alldeles för mycket tid åt fel saker. Det käbblas mellan enheter och folk går och vaktar på varandra. Verksamheten upplevs av en stor del av personalen som mer toppstyrd i dag än den har varit förut. Många talar om ett auktoritärt ledarskap och en pyramidformad hierarki där det är näst intill omöjligt för personal längre ner i organisationen, att träffa och ventilera spörsmål med den högre ledningen. Begreppet ”chain of command” sätter effektivt stopp för alla planer på att få en pratstund med sin polismästare eller annan högre chef. Jag tror att vi som har strukturfunktioner inom polisen måste börja reflektera över vårt ledarskap. Vi bör också på allvar fundera på om effektiviteten i organisationen påverkas av det sätt som vi utövar vårt ledarskap på. Jag tror att vi måste vara tuffare mot oss själva. Diskuterar vi inte på allvar det vi är dåliga på är det svårt att utveckla verksamheten. Vi vill ju alla ha en effektiv verksamhet som vi kan vara stolta över, samt ge medborgarna valuta för deras surt förvärvade skattepengar. Det vågar jag påstå att vi alla vill, oavsett om vi är arbetsledare eller inte. Mina funderingar och även farhågor fick lite bäring då jag häromveckan läste en mycket intressant nyutkommen bok, som jag lånade på polismyndighetens bibliotek. Boken heter Våga chefa av Wennberg och Norberg. Ett stycke i boken fann jag så pass intressant att jag bara måste citera texten:

”Dolt auktoritärt ledarskap skapar grogrund för offermentalitet. I dag är det allmänt känt och vedertaget att ett auktoritärt ledarskap inte fungerar effektivt. I vårt samhälle betraktar vi det demokratiska ledarskapet som ett naturligt förhållningssätt för en modern och effektiv chef. Människor stimuleras av att ha inflytande över sina arbetsuppgifter och delaktighet i beslutsprocessen, vilket säger sig självt. Vi har numera en samsyn om önskvärdheten med att ha chefer som förstår och kan utöva det demokratiska förhållningssättet.”

Smaka på de meningarna. För mig som arbetsledare inom myndigheten är det oerhört tänkvärda ord. Det är ord som betyder något, ord som jag tycker att vi bör fundera lite på.

Avslutningsvis vill jag uppmana alla arbetsledare i myndigheten, i synnerhet den högre ledningen, att börja reflektera över effekterna av toppstyrning och minskat inflytande över sin egen arbetssituation. Det kan vara så att det på sikt hämmar effektiviteten i organisationen. Jag tycker att vi skall vara så pass professionella att vi törs tänka i dessa banor, för att på sikt utveckla verksamheten och bli ännu bättre på det vi gör.

Tack för ordet

Peter Öman
närpolisbefäl Hässelby-Vällingby

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst