Annons
Annons

Fortsatt nej till elpistol

13 juni 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Svensk polis ska inte ha elpistol. Det har en ny utredning kommit fram till. Och det trots att elpistol sannolikt skulle spara liv och att internationella konventioner förespråkar den.Svensk polis ska inte ha elpistol. Det har en ny utredning kommit fram till. Och det trots att elpistol sannolikt skulle spara liv och att internationella konventioner förespråkar den.

Den nya utredningen om polisens utrustning* har kommit fram till att svensk polis inte bör utrustas med elpistol. Det är samma slutsats som det etiska rådet kom fram till för två år sedan i sin rapport om polisens våldsanvändning.

Utredarna tror inte att elpistolen nämnvärt skulle minska antalet skjutningar med det vanliga tjänstevapnet. När svenska poliser använder sina vapen handlar det för det mesta om en nödvärnssituation, i vilken polisen ändå måste använda ett skarpt vapen. Därför tror utredarna att antalet skjutningar mot människor bara skulle minska marginellt.

Dyrt med elpistol

Dessutom skriver utredarna att det skulle bli dyrt att utrusta alla poliser i yttre tjänst med elpistol. Det handlar om en investeringskostnad på minst 90 miljoner kronor.

– Men det viktigaste argumentet är att elpistolen sannolikt inte skulle spara människoliv, det kan vi utgå ifrån eftersom svensk polis bara skjuter i nödvärn. Och i en sådan situation behöver inte polisen fler alternativ än idag, säger Bengt Svenson som är chef för Polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen och har varit ansvarig för utredningen.

Utredarna konstaterar dock att det kan finnas folkrättsliga och juridiska argument för ett införande av elpistol, men att de inte väger lika tungt som exempelvis de ekonomiska aspekterna. Dessutom hänvisar de till Amnesty International, som är kritiska till hur elpistolen används, framförallt i USA.

– Vi ser flera problem med elpistolen. Ett är att det finns en risk att tröskeln för att använda våld blir lägre när man har ”icke dödande vapen”. Sedan är det stora frågetecken hur elpistolen har använts, det finns exempelvis uppgifter om att amerikansk polis har haft den för bestraffning av gripna personer. Vi tycker att de länder som har elpistol idag ska sluta använda den i väntan på mer oberoende forskning, säger Maja Åberg på Amnesty Internationals svenska sektion.

Rätten till liv

Men det finns de som tycker annorlunda. Rätten till liv är en fundamental mänsklig rättighet. Den står inskriven i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Europakonventionen. Båda dessa gäller i Sverige, Europakonventionen är jämställd med svensk grundlag.

Enligt Internationella Röda Korskommittén kan man tolka rätten till liv så att polis, eller andra institutioner som har rätt att använda våld mot medborgare, aldrig ska använda dödligt våld, såvida inte alla andra alternativ är uttömda. Det kan te sig som ett självklart påstående, men det kan till exempel innebära krav på annan utrustning för polisen.

FN har dessutom antagit principer för polisens användning av våld och skjutvapen. Där uppmanar man bland annat medlemsstaterna att utveckla så kallade icke-dödande vapen, för att minska polisens våldsanvändning.

– Idag finns det tekniska hjälpmedel som man kan använda istället för skjutvapen, säger Anna Askholt, som är folkrättsjurist och forskare vid Försvarshögskolan. Man kan ju jämföra effekten av att skjuta någon med ett riktigt skjutvapen där risken är mycket stor att en person dödas, med att skjuta med elpistol och göra en person tillfälligt utslagen. Kan vi spara liv med att använda till exempel elpistol, så är det bra.

Små medicinska risker med elpistol

De medicinska riskerna med elpistol har tidigare varit ett argument emot. Det är också en av anledningarna till att Amnesty har invändningar. Men trots att omkring 150 dödsfall har inträffat i anslutning till att personer har skjutits med elpistol i USA så finns det inget tydligt medicinskt samband. Det säger Mårten Risling, som är ansvarig för hjärnskadeforskning och forskning kring medicinska effekter av icke dödande vapen på FOI, försvarets forskningsinstitut.

– I en majoritet av de här fallen finns det ett tungt drogmissbruk i bakgrunden. Vi tror att dödsfallen har orsakats av ett medicinskt tillstånd som bland annat innebär att hjärtmuskeln skenar och kroppstemperaturen stiger okontrollerat. Det tillståndet utlöses sannolikt av själva situationen, det stresspåslag som det innebär. Inte av att personen blir skjuten med elpistol, säger Mårten Risling.

Diskussioner om att utrusta polisen med elpistol förs just nu i flera länder. Förutom i Finland och USA har man infört elpistol i Kanada och i delar av Storbritannien. Andra länder har inte bestämt sig än. Men för svensk polis verkar detta vara ett avslutat kapitel. I alla fall för överskådlig framtid. Utredningen ska först ut på remiss, därefter ska ett beslut fattas, men allt talar för att det blir ett nej.

* ”Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning”

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst