Annons
Annons

Kortintervju Emelie Lagervall

14 juni 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

På representantskapet i höstas beslutades det att Polisförbundet ska förbättra stödet till polisstudenterna. Som ett första steg har man inrättat en projektanställning på 20 procent under ett år. Emelie Lagervall är till vardags polis i Östergötland och var under sin studietid ordförande för studenterna på Polishögskolan i Solna. Hon har också tidigare haft en projektanställning vid Polisförbundet, då hon jobbade med stödet till studerandeförbundsområdena, Studenthälsan och diciplinärenden.

Vad ska du göra?

– Först och främst ska jag utvärdera vilket behov studenterna har av en särskild studerandeombudsman, samt hur stödförbundsområdena fungerar. Jag har redan börjat resa runt och träffa både studenterna och stödförbundsområdena.

Vilken är din roll?

– Stödförbundsområdena har bara ansvar för ett förbundsområde medan jag ska ha ett övergripande samordningsansvar. Stödförbundsområdena ska ta hand om enskilda ärenden medan jag koncentrerar mig på frågor som är gemensamma för alla skolorna, inte minst utbildningsfrågor. Vi blir mer slagkraftiga om vi agerar gemensamt i dessa frågor.

– Jag ser mig också som spindeln i nätet som kan skapa kontinuitet med tanke på att omsättningen i styrelserna på de tre skolorna är stor. De flesta sitter bara ett år. Därför kommer jag att utbilda nya fackliga företrädare på skolorna och fungera som bollplank. Jag ska också förbereda dem inför representantskapet.

Vilken är den viktigaste studerandefrågan?

– Jag tycker kvalitetssäkring av utbildningen är det viktigaste. Det är så mycket förändringar som är på gång. Jag vill också skapa ett gott samarbete mellan skolorna rent fackligt, så att genomslagskraften blir starkare.

– Just nu arbetar jag mycket med att titta på hur bra förberedelserna är inför det ökade antalet studenter i höst. Räcker resurserna? Kommer fler lärare att anställas? Finns det lokaler till alla dessa nya studenter? Det finns många farhågor kring detta och det är viktigt att arbeta förebyggande.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst