Annons
Annons

Pan 407

17 juni 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1) Polis erkände snatteri

En polisinspektör som har erkänt och fått ett strafföreläggande för att han snattat varor i en livsmedelsbutik får behålla jobbet.

Polismannen var och handlade i en affär där man själv scannar in sina varor, när en civil väktare såg hur han stoppade ner några saker i sin ryggsäck utan att scanna in dem. Sedan gick han till den obemannade kassan och betalade för de inscannade varorna, men inte för dem i ryggsäcken. Värdet av de varorna var 456 kronor och polismannen erkände i förhör direkt på platsen.

Polismannen har senare berättat att det han gjorde i butiken var ett infall som han fick i stunden, när han hade sett en klockradio som han ville ha. Efter ett tag kom han på att han inte hade scannat in den, tänkt tanken att det var ett enkelt sätt att få gratis varor och därefter lagt ner den i ryggsäcken. Något liknande har aldrig hänt förut och han ångrar det djupt.

Pan skriver att det finns anledning att se allvarligt på att en polis gör sig skyldig till snatteri. Men det bör tas hänsyn till att polismannen inte har begått brott tidigare och dessutom har en lång och felfri karriär bakom sig. Att värdet på det han snattade var begränsat påverkade också bedömningen.

Även polismyndigheten ansåg att mannen skulle få behålla jobbet. Nämnden skriver också att man i sin praxis har antagit ståndpunkten att ett enstaka snatteribrott som är begånget av en i övrigt skötsam polis inte utgör tillräckligt skäl för avsked. Ärendet ska därför avskrivas och polisen får behålla jobbet.

Beslut: Behåller jobbet

2) Tog studiekamrat på bröstet

En polisstuderande som har stängts av från polisutbildningen får fortsätta studierna efter att Pan har beslutat att bifalla studentens överklagan.

Den 29-årige studenten hade på en privat fest blivit mycket berusad och tagit en kvinnlig studiekamrat på bröstet. Han hade direkt ångrat sig och bett om ursäkt. När händelsen kom till studieledningens kännedom blev saken polisanmäld och studenten stängdes av i väntan på den rättsliga prövningen.

Studenten överklagar avstängningen och vill att den ska upphävas, bland annat eftersom kvinnan inte hade anmält honom själv. Dessutom menar han att beslutet att avskilja en elev från undervisningen innan han är dömd för brott rimmar illa med principen att ”anses oskyldig tills motsatsen är bevisad”.

Polisstudenten åtalades i februari för sexuellt ofredande, men åtalet ogillades. Domen är överklagad till hovrätten.

Pan skriver att beslutet att stänga av studenten inte står i överensstämmelse med polisutbildningsförordningen och att det därför ska hävas.

Beslut: Får fortsätta studierna

3) Lät tjänstehund bita gripen

En polisinspektör är åtalad för misshandel alternativt tjänstefel efter att ha låtit sin tjänstehund bita en person i samband med ett gripande.

Händelsen började med att en piketgrupp hamnade i underläge i samband med ett ingripande mot en person som gjort sig skyldig till olaga hot. Flera personer försökte aktivt frita gärningsmannen som då inte kunde gripas, på grund av det pressade läget. Gripandet skedde istället senare, i en insats där den nu åtalade polismannen deltog med sin hund. När den gripne mannen leddes ut till polisbilen var han mycket aggressiv, sparkade omkring sig och försökte slita sig loss. För att få kontroll över honom och avvärja angrepp kommenderade polismannen hunden att bita mannen i låret. Polismannen varken visste eller såg att den gripne hade handfängsel på sig. Enligt sjukjournalen har den gripne haft märken efter hundbett i höger lår.

Polismyndigheten anser inte att polismannen ska avskedas även om han fälls. Man menar att det finns en möjlighet att omplacera honom, och han har inte längre samma arbetsuppgifter.

Polisförbundet skriver att det är allvarligt om en polis gör sig skyldig till misshandel, men att man i det här fallet inte anser att polismannen ska bli av med jobbet, även om han fälls på någon av åtalspunkterna.

Pan anser att det ibland kan vara försvarbart att en polis använder något mer våld än vad som är nödvändigt i en ingripandesituation. Å andra sidan påpekar man att man ser mycket allvarligt på att en polis angriper en handfängslad person med våld. I sin preliminära bedömning av det här ärendet skriver Pan att polismannen kommer att avskedas om han döms för misshandel som inte är ringa. Om han däremot fälls för tjänstefel får han behålla jobbet.

Yttrande:

Avsked vid fällande dom för misshandel

Behåller jobbet vid fällande dom för tjänstefel

4) Riskerar avsked för slag utanför krog

En polisinspektör som är åtalad kommer att avskedas om han fälls för misshandel som inte är ringa.

Polismannen ska ha slagit sin flickvän i ansiktet vid ett bråk utanför en krog i somras. En polispatrull fick ett larm om at två personer bråkade och kom till platsen. Där berättade två vittnen att de sett paret bråka och att de hade hört ett ljud som av en smäll, samtidigt som kvinnan skrek till. Polispatrullen träffade sedan på kvinnan, som hade skador och var upprörd. Hon berättade i att den nu åtalade polismannen hade dragit ut henne från krogen, och att hon då hade ramlat. Därefter hade han slagit henne i ansiktet med öppen hand. Vid ett förhör ett par dagar senare säger hon dock att hon inte har blivit slagen. Den skada hon hade på läppen hade uppkommit när hon hade snubblat och bitit sig. I ett annat förhör en dryg månad senare säger hon återigen att hon har blivit slagen i ansiktet med ett hårt slag.

Polismannen hävdar att det hela började med ett svartsjukegräl. Flickvännen ska ha varit så upprörd att han var tvungen att hålla i hennes händer. I samband med det snubblade hon och föll i marken.

Enligt rättsintyget, som utfärdades drygt en månad efter att själva händelsen inträffade, har kvinnan haft ett ”diskret ärr med lätt substansökning i vävnaden”.

Polismyndigheten anser, med viss tvekan, att polisinspektören bör avskedas om han fälls för misshandel av normalgraden. Polisförbundet tycker att det är allvarligt om en polis gör sig skyldig till misshandel, men att det är svårt att få en klar uppfattning om vad som har hänt.

Pan gör bedömningen att polismannen kommer att avskedas om han fälls för misshandel som inte är ringa.

Yttrande: Avsked vid fällande dom

5) Torkade cellgolvet med gripen person

En polisassistent som är åtalad för tjänstefel riskerar att bli av med jobbet om han fälls för uppsåtligt brott. Om tingsrätten kommer fram till att brottet har begåtts av oaktsamhet är det sannolikt att han får behålla jobbet.

I samband med ett gripande av en person som var misstänkt för rattfylleri ska polismannen ha lagt ner den gripne på golvet i cellen med våld. Dessförinnan hade den gripne mannen kissat på golvet. Genom att dra honom fram och tillbaka på golvet har polismannen ”torkat golvet” med den gripne mannens kläder. Själv förnekar polisen brott och säger att han hade hämtat pappersservetter och en hink för att rattfylleristen själv skulle torka upp efter sig. Samtidigt ska en annan polis ha skällt ut den gripne, och för att bryta den situationen har den nu åtalade polismannen lagt ner honom på golvet. Det var då han hamnade i sin egen urin.

Polismannen hade tidigare fått kritik från sin kollega som var närvarande vid händelsen, för att inte ha ingripit tillräckligt kraftfullt vid ingripanden de gjort tillsammans.

Polismyndigheten anser att polisassistenten har visat ett så förödmjukande beteende gentemot den gripne att det finns anledning att avskeda honom. Polisförbundet anser preliminärt att handlandet är klandervärt, men att den åtalade polisen bör få behålla jobbet.

Pan skriver i sitt yttrande att det mesta talar för att polismannen kommer att avskedas om han fälls för uppsåtligt brott. Om han däremot fälls för brott begånget av oaktsamhet, kommer han sannolikt att få behålla jobbet.

Yttrande: Avsked vid fällande dom

eller Behåller jobbet

6) Åtalade för bedrägeri

Två polisassistenter är åtalade för försök till bedrägeri men kommer att få behålla jobbet även om de döms i tingsrätten.

Det var i samband med att de två polismännen vittnade vid en rättegång som de enligt åtalet ska ha försökt att vilseleda företrädare för tingsrätten att betala ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst. De begärde ersättning med 700 kronor till dem var. Vilseledandet ska ha bestått i att de yrkat ersättning för förlorad arbetsdag, trots att de inte hade förlorat någon lön.

Vid rättegången där de båda poliserna vittnade hade de semester. Därför tyckte domstolen att det var märkligt att de begärde ersättning för förlorad inkomst. De blev därför uppmanade att kontrollera med arbetsgivaren hur de skulle göra. Ett par veckor senare skickade de in en skrivelse till tingsrätten där de begärde ersättning.

Tingsrätten hävdar att rutinen när en polis kallas att vittna på sin semester är att semesterdagen återgår och han eller hon återgår i tjänst med lön från arbetsgivaren. De båda poliserna berättar att de har fått delvis motstridiga uppgifter om hur det går till när man ska få ersättning för att ha vittnat på en ledig dag. Skrivelsen de hade skickat till tingsrätten var menad som en förfrågan om de hade rätt att få ersättning.

Polismyndigheten menar att de har handlat olämpligt men att det inte är skäl för avsked.

Pan skriver i sitt yttrande att det som ligger polismännen till last är mycket klandervärt, men att det inte är så allvarligt att det är anledning till avsked.

Yttrande: Behåller jobbet

7) Riskerar sparken för bokföringsbrott

En polisinspektör som är åtalad för bokföringsbrott riskerar att avskedas om han döms för uppsåtligt brott som inte är ringa.

Polismannen har varit företrädare för ett aktiebolag som har sysslat med travhästar. Hästarna delades upp i andelar som såldes till intresserade personer. Bolaget har även varit ägare till andelar av travhästar.

Bolaget försattes i konkurs förra sommaren. Enligt gärningsbeskrivningen ska han ha åsidosatt bokföringsskyldigheten, genom att under ett och ett halvt år låtit bli att bokföra affärshändelser i bolaget. Till följd av det har det inte gått att bedöma hur det har gått för företaget under den tiden.

De hästar som bolaget har ägt har helt eller delvis varit uppställda hos skötare, vilket har kostat mycket mer än vad bolaget har fått in. När konkursbeslutet kom hade hästarna stått uppställda med rullande kostnader utan några intäkter. Dessutom hade den nu åtalade polismannen gjort en uppskattning av värdet på hästarna, vilken visade sig vara tilltagen mycket kraftigt i överkant. Enligt polismannen har hela marknaden med travhästar hamnat i svårigheter.

När det gäller bokföringen har allt varit klart för år 2005, menar den åtalade polismannen. Därefter ska en annan person ha haft ansvar för den under 2006. Den åtalade polismannen lämnade inte uppgifter om räkenskaperna för 2006 förrän i april eller maj detta år. Polismannen anser att det var den andra personen som hade ansvar för bokföringen under 2006, alltså det år som bolaget gick i konkurs.

Pan skriver i sitt yttrande att mannen kommer att bli avskedad om han döms i för bokföringsbrott som är uppsåtligt och inte är ringa. Om tingsrätten finner honom skyldig till oaktsamhetsbrott eller om brottet bedöms som ringa kommer han att få behålla jobbet.

Yttrande: Avsked vid fällande dom  eller

Behåller jobbet 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst