Larver avslöjar hur länge lik varit liggande

30 augusti 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Anders Lindström är biolog med ett något udda intresse, nämligen larver och insekter som krälar i lik. Eller rättsentomologi, skulle man också kunna säga. Nu har han knutits till Rättsmedicinalverket för att bistå med säkrare bedömningar av tidpunkten för dödsfall.Anders Lindström är biolog med ett något udda intresse, nämligen larver och insekter som krälar i lik. Eller rättsentomologi, skulle man också kunna säga. Nu har han knutits till Rättsmedicinalverket för att bistå med säkrare bedömningar av tidpunkten för dödsfall.

Fördelen med rättsentomologi är att det med små felmarginaler går att bestämma tidpunkten för ett dödsfall. Det finns exempel från USA där det varit möjligt att fastställa tidpunkten på ett par dagar när. Använder man istället graden av förruttnelse som bedömningsgrund, kan tidsangivelsen skilja på veckor.

– Till en början kommer vi inte att ha samma precision som i USA. I Sverige är detta en metod under uppbyggnad, säger Anders Eriksson på RMV.

Insekterna i eller på kroppen kan också ge ledtrådar till hur en människa dött. Spyflugor är de insekter som lockas först till kroppen, finns det sår kan det handla om minuter innan de gör sig hemmastadda och lägger ägg.

Normalt håller larverna till i ansiktets kroppsöppningar, ögonhålan, munnen och näsborrarna. Men de dras också till öppna sår. När larver påträffas på ett oväntat ställe, till exempel händerna, kan det vara värt att titta närmare där efter avvärjningsskador. Är det mycket larver i underlivet på en kvinna, kan det indikera ett sexualbrott i samband med döden.

– Det kan vara tecken på en skada, även om det givetvis också kan betyda att kvinnan hade mens då hon dog, säger Anders Lindström som är Sveriges enda expert på området.

Arten ger svar på var döden inträffade

Rättsentomologin kan också vara till hjälp för att bestämma om en död kropp hittats på samma plats där döden inträdde. Exempelvis har olika sorters flugor olika preferenser vad det gäller sol och skugga.

Ligger en kropp i full sol men med skuggälskande larver på, finns det anledning att misstänka att kroppen flyttats. Likaså om man hittar en kropp i skogen som är full med flugor som trivs i städer nära människor, säger Anders Lindström.

Kort efter spyflugorna kommer de första skalbaggarna. Dödgrävaren och asbaggar är exempel på baggar som både livnär sig på den döda kroppen och på fluglarverna. Blir liket liggande länge lämnar spyflugorna kroppen, istället kommer insekter som lever på bindväv, senor och torkad hud.

– Fläskänger är ett exempel på en sådan insekt, de tuggar gärna i sig hud i hårbottnen. Det är det intressantaste stadiet ur strikt entomologisk synvinkel, eftersom det finns många fler arter av både skalbaggar och flugor än när kroppen är ”färskare”. Det finns flugor som lever inne i ben när köttet försvunnit, skalbaggar som jagar fluglarverna och steklar som parasiterar på flugorna.

Kartläggning av kadaverinsekter behövs

I Sverige är rättsentomologi ett outforskat område, bland annat på grund av bristande kunskap.

– Det svenska klimatet försvårar tidsbestämningen, eftersom vintern stoppar upp processen. Hur det påverkar insekterna i kroppen har vi inte mycket kunskap om, eftersom ingen intresserat sig för frågan, säger Anders Eriksson som är överläkare i rättsmedicin på Rättsmedicinalverket.

Förrän nu. Biologen Anders Lindström fick upp ögonen för rättsentomologi för tio år sedan när han höll på med sitt examensarbete om medicinsk entomologi. Nu arbetar han på Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna där han studerar bin och deras sjukdomar, men på fritiden är det egen forskning som gäller. Han har själv bekostat en anläggning där han observerar de olika insektstadierna i döda grisar och samlar in sällsynta insekter från kadavren.

Intresset kan tyckas vara något udda. Men för Anders Lindström handlar det om något bortom det makabra.

– Det är pusslandet, att försöka lösa en gåta som är behållningen, säger han.

Samarbetet med Rättsmedicinalverket innebär nya möjligheter till forskning. Bland annat behövs en kartläggning av de svenska insektsarter som kan hittas på ett kadaver och, förstås, hur temperaturskillnader påverkar dem.

Till en början kommer rättsentomologi att användas i kanske en handfull ärenden om året, främst vid misstanke om brott. Ett fall då metoden använts var för ett par år sedan när en fängelsepsykolog påträffades död i skogen elva dagar efter att hon försvunnit.

Anders Lindström säger att metoden är relativt enkel att använda om man är duktig på insekter, det svåra är att samla in rätt sorts insekter.

– Det optimala är att komma in på ett tidigt stadium i en utredning, helst när liket fortfarande ligger på plats, säger han.

FAKTA: Entomologi är vetenskapen om insekter. Forensisk entomologi, rättsentomologi, är en del i den rättsmedicinska undersökningen. Det handlar om att utifrån en analys av de insekter och larver som finns i eller på en kropp, och hur väl utvecklade de är, dra slutsatser om hur länge en person varit död. I USA har metoden använts sedan 1980-talet, den är också vanlig i exempelvis Frankrike och Tyskland.

Annette Wallqvist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst