Annons

Annons

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det var slumpen som styrde henne mot en poliskarriär. Nu är hon narkotikaspanare och vice ordförande för Malmösektionen.Det var slumpen som styrde henne mot en poliskarriär. Nu är hon narkotikaspanare och vice ordförande för Malmösektionen.

Kajsa Delmar Wigström trivs bra med att, som relativt ny i den fackliga världen, verka inom ramarna för Malmösektionen. Hon tycker att förbundsområde Skåne som helhet är för stort för den som strävar efter att jobba fackligt på sin egen arbetsplats.

– Det finns hur mycket som helst att ta i och hela Skåne är för mycket för mig just nu, säger hon.

Som så ofta var det slumpen som styrde. Kajsa Delmar Wigström läste beteendevetenskap och arbetsrätt på universitetet i Lund med siktet inställt på att eventuellt arbeta med personalfrågor. Men en kompis tyckte att hon passade som polis och föreslog att hon skulle söka.

– Och det gjorde jag och hade flyt nog att komma in på första försöket.

Ledningen tog kontakt

Nu har hon varit polis i sex år. 2003 hörde valberedningen av sig. Budskapet var enkelt: Förbundsområdets ledning ville satsa på föryngring och jämnare könsfördelning. En ung kvinna som till på köpet hade akademiska meriter som klippta och skurna för facklig verksamhet passade perfekt.

– Det tyckte jag med och blev styrelseledamot.

Då arbetade Kajsa på ingripandeenheten vid närpolisen. Sedan ett år är hon narkotikaspanare.

– En klar omställning från att synas mycket till att helst inte synas alls. Som ny spanare blir det lätt att man sitter och lyssnar på ordningsradion, men jag hade ganska lätt att ställa om.

Det nya jobbet påverkar också hennes fackliga engagemang. I Malmö arbetar nämligen de förtroendevalda utifrån principen att resultatet blir bäst om de är aktiva på den egna arbetsplatsen. För Kajsas del innebär det att det fackliga arbetet kretsar kring situationen på utrednings- och kriminalsektionerna.

– Dygnslistor och allmänna arbetsvillkor är något som återkommer, och samverkansfrågor förstås.

Vad gäller samverkansavtalet har situationen varit oklar under en tid. Nyligen sa Förbundsområde Skåne upp avtalet och Kajsa Delmar Wigström beskriver en ohållbar situation.

– Vi blev totalt överkörda. Många arbetsledare hade inget intresse av att följa avtalet, de tyckte väl att det var för jobbigt att ha med oss på vagnen.

Hon fortsätter:

– Man kan säga att vi lever i en gråzon för tillfället. Men det kommer att bli bättre. Ett nytt annorlunda utformat samverkansavtal som vi ser mycket positivt på är på gång.

Vilken är den viktigaste fackliga frågan för dig?

– Just nu talar vi om det nya löneavtalet. Vi måste premiera medlemmar som har stor erfarenhet. De måste märka att de värdesätts när de öppnar lönekuvertet. Sedan är det en annan sak att erfarenhet inte nödvändigtvis hänger samman med ålder. En 30-åring kan vara erfaren.

– Det är också viktigt att utepoliserna håller måttet och lönen är ett styrmedel. Levereras det inte där ute brakar hela systemet samman.

Prestationslön svårt för chefen

Löner och deras koppling till prestation är dock, enligt Kajsa Delmar Wigström, en infekterad fråga. Många chefer har svårt att hantera individuell lönesättning.

– Det nya individanpassade systemet är inte helt lätt att implementera. För poliser har det alltid varit så att lön och befordring har hängts upp på antalet tjänsteår, nu är det inte så längre. Jag tror att många chefer har svårt att säga till underlydande att just du är inte så duktig och får därför lite lägre lön än din kollega.

Hon tar Årekommenderingen som exempel. Poliser från hela landet träffades. Bekanta som kanske gick på PHS samtidigt och inte hade setts på flera år fick några intensiva dygn på sig att prata om vad som hänt sedan sist. För många blev det en chock då det visade sig att lönerna varierar markant. I de flesta andra yrkeskårer är det inget märkligt med att någon tjänar 4 000 kronor mer än en till synes lika meriterad arbetskamrat. Det förklaras med hänvisning till omständigheter som kompetens, förhandlingsförmåga, var man bor i landet och kanske ren slump.

– Men inom polisen har många en annan syn på saken eftersom det aldrig var så tidigare. Sen ska man inte heller glömma att det finns reella problem som att löneskillnaderna är stora inom specialbefattningarna. Ett annat dilemma är att unga poliser i dag inte kommer direkt från lumpen och betald utbildning. De har studieskulder, kanske familj, och 19 000 kronor i ingångslön.

Mer praktiskt än teoretiskt

Var ställer du dig i debatten om en akademisk polisutbildning?

– Det är ju aldrig fel med högskoleutbildning. Samtidigt upplever jag inte polisutbildningen eller yrket som huvudsakligen teoretiska. Framförallt skulle vi behöva mer praktik.

Hur skulle du kort beskriva ditt yrke för unga blivande kollegor som läser på PHS nu?

– Det jag trodde skulle vara jättejobbigt har inte varit något problem. Jag undrade till exempel om jag skulle klara av att se riktigt otäcka saker, att brottas och slåss, bli hotad och så vidare, men det har fungerat bra. Däremot är det annat som frustrerat mig. Till exempel att tio minuters jobb på gatan ofta resulterar i tre timmars sittande vid datorn. Det handlar ytterst om rättssäkerhet och jag är naturligtvis för den principen, ändå kan det kännas jobbigt.

Fakta Förbundsområde Skåne.

? 2 100 medlemmar.

? 7 sektioner i området, 13 ledamöter i områdesstyrelsen.

? Malmösektionens styrelse består av 11 ledamöter.

Fakta Polismyndigheten i Skåne

? Sveriges tredje största polismyndighet.

? Myndigheten består av 5 polisområden, 2 länsövergripande avdelningar och länspolismästarens stab.

? 3 000 anställda varav 850 är civila.

Fakta Skåne

? 13 % av Sveriges befolkning bor i Skåne.

? På grund av stor inflyttning är medelåldern lägre än i övriga landet.

? Hälften av ytan täcks av jordbruksmark (mest i landet). 30 % är skog (minst i landet).

? Efter Stockholm är Skåne Sveriges mest bebyggda region.

? Namn: Kajsa Delmar Wigström

? Ålder: 29 år

? Fackliga uppdrag: Vise ordförande sektion Malmö.

? Viktigaste fackliga frågan: Har arbetsrätt som ansvarsområde i styrelsen.

? Hobby: Resor, god mat, gott vin och gott sällskap.

? Bor: Bostadsrätt i Malmö.

Källor: Polismyndigheten i Skåne, Region Skåne

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser