Annons
Annons

Heta debatter och viktiga beslut

11 oktober 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Inflytande, demokrati och kommunikation. Det var ämnen som fick stor plats på Polisförbundets representantskap. Men det handlade också om arbetsmiljö och studenter.Inflytande, demokrati och kommunikation. Det var ämnen som fick stor plats på Polisförbundets representantskap. Men det handlade också om arbetsmiljö och studenter.

Det hade kommit in 45 motioner till representantskapet. De innehöll förslag om allt från en återgång till centrala löneförhandlingar till förbättrad uniform. Vissa förslag blev det mycket debatt om innan beslut kunde fattas. Ett exempel på det var en motion som ville ha en översyn av studenternas representation på representantskapet. Den som skrivit motionen ville utreda om det är så att studenterna blir för många i förhållande till små förbundsområden. I dag har studenterna på de tre polisutbildningarna rätt till sammanlagt tio ombud, vilket också innebär tio röster.

– Vi uppfattar motionen som fientlig mot oss studenter, sa Fredrik Lindstedt från Polishögskolan i Solna.

– Det här handlar inte om att minska studenternas inflytande. Det handlar om att göra en översyn av hur det ska fungera i framtiden. Då ska vi även ta hänsyn till vad som händer när polisutbildningen får högskolestatus. Vi tar studenterna på allvar, och de ska självklart vara med i det här arbetet, sa Anna Nellberg från förbundsstyrelsen.

Efter en intensiv debatt och votering fattades det beslut om att en översyn ska göras.

En annan fråga som väckte debatt var ett förslag från Stockholm om att inrätta ett så kallat förbundsråd, där förtroendevalda från hela landet skulle träffas. Ett sådant råd skulle inte ha någon beslutande funktion, utan vara ett rådgivande organ.

– Det här handlar om demokrati. Det är viktiga frågor. Vi vill ha möjlighet att träffas oftare. Framförallt vill vi undvika en problematik där vi missförstår varandra i förbundet, sa Kenneth Falk från Stockholm.

Från förbundsstyrelsens sida ville man inte binda sig vid just den formen och ville därför rösta emot förslaget. Representantskapet valde att gå på förbundsstyrelsens linje, bortsett från en del i motionen. Det var ett förslag om att det ska hållas ett möte med alla ordföranden från hela landet minst två gånger om året. Det förslaget gick igenom efter omröstning.

Många av de närvarande var mycket engagerade i de frågor som rörde arbetsmiljön. Bland annat beslutade man att förbundsstyrelsen ska verka för att ett nationellt huvudskyddsombud ska bli verklighet. Behovet av en sådan funktion är stort, vilket har blivit särskilt tydligt i samband med utredningen av den nuvarande uniformen.

Dessutom antogs ett uttalande om att Polisförbundet ska arbeta för att de poliser som har blivit tilldömda skadestånd i domstol också verkligen ska få detta med hjälp av arbetsgivaren.

Visste du att:


  • Ombuden på årets representantskap var 121 till antalet. Av dem var 26 kvinnor. Det motsvarar ungefär 21 procent.
  • Alla medlemmar i Polisförbundet har rätt att skriva motioner till representantskapet. I år hade det kommit in 45 stycken.
  • Årets representantskap var det femte i ordningen. Fram till 2002 hade Polisförbundet kongress vart fjärde år.
  • Representantskapet är Polisförbundets högsta beslutande organ. De beslut som fattas där styr förbundets arbete.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst