Annons
Annons

Det kan bli förbjudet att titta på barnpornografi

28 november 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I Norge och Danmark är det förbjudet att titta på barnpornografi. Nu vill utredaren Solveig Riberdahl att det ska bli liknande regler i Sverige.I Norge och Danmark är det förbjudet att titta på barnpornografi. Nu vill utredaren Solveig Riberdahl att det ska bli liknande regler i Sverige.

I Sverige är det idag förbjudet att inneha barnpornografiskt material, medan våra grannländer Norge och Danmark har lagar som säger att det är förbjudet att titta på barnpornografi. Barnpornografiutredningen vill därför ha liknande regler i Sverige

– Vi vill skärpa lagen, så att det är brottsligt att skaffa sig tillgång till prenumeration av barnpornografi på Internet. Det kan även handla om ett omfattande tittande enligt en uppgjord plan eller i stor omfattning, villkor som gör att informationsfriheten inte inskränks på ett oacceptabelt sätt. Det handlar om en balansgång mellan det straffbara området och våra grundlagsskyddande rättigheter, förklarar Solveig Riberdahl.

Pedofiler kom undan straff

Barnpornografiutredningen tillsattes av den socialdemokratiska regeringen år 2005. Skälet var att många pedofiler undvek straff, eftersom skrivningarna i Lagen om barnpornografi är alltför svaga.

Solveig Riberdahl har n yligen lämnat sitt förslag till justitieminister Beatrice Ask. Enligt det är det bara de allra grövsta fallen, som kommer att vara kriminaliserade.
– De som råkar komma in på de barnpornografiska sidorna på Internet när de letar efter vuxenpornografi, omfattas inte av bestämmelserna. Vi har dragit gränsen där eftersom informationsfriheten är så viktig i vår kultur.
Kritik från straffrättsprofessor

Professor emeritus i straffrätt Madeleine Leijonhufvud är emellertid kritisk till lagförslaget. Hon menar att all konsumtion av barnpornografi borde vara straffbar.
– Det blir inte mindre kränkande för barnet att man inte tar betalt för bilderna.
Dessutom påpekar hon att Lagen om barnpornografi borde ligga under sexualbrottskapitlet, och inte som nu under brott mot allmän ordning.
– Det är inte bara det enskilda barnet, som är bestämmelsens skyddsintresse, utan också barn i allmänhet. Man brukar kalla det för dubbelt skyddsintresse. Det har ingen betydelse var lagen ligger. I det här fallet handlar det också om en markering, att barn inte ska förekomma i sådana här sammanhang. Barn ska inte behöva riskera att se andra i samma ålder den här typen av situationer. Lagen ska många gånger ha ett avskräckande syfte, enligt Solveig Riberdahl.
Barnpornografiutredningen har detaljgranskat hur domstolarna dömer i sådana här brott, från 2001 till 2005.
– Vi såg att domstolarna lägger sig nära straffminimum, vilket beror på praxis. Om man ska överstiga den gränsen, så måste man titta på rättstillämpningen överhuvudtaget. Det ser ut så här när det gäller nästan all kriminalitet, utom narkotikabrott.


Fakta förslaget till nya barnpornografilag:
Definitionen på barnpornografi sätts till att barnet är under 18 år eller om barnets pubertetsutveckling inte är fullbordad
Det blir straffbart att titta på barnpornografi på exempelvis Internet, som har mottagits mot betalning – vid upprepade tillfällen eller i stor omfattning
Barn som lägger ut barnpornografiska bilder på sig själva på nätet, ska inte omfattas av lagen
Preskriptionstiden för framställande av barnpornografi börjar löpa tidigast när det avbildade barnet fyllt 18 år
Om det barn som utnyttjats för barnpornografi är särskilt ungt, utsatts för våld, tvång eller på andra sätt utnyttjas hänsynslöst, ska brottet betraktas som grovt

Ylva Berlin

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst