Mer pengar och tidigare pension – men längre arbetstid

27 november 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Högre ingångslön, möjlighet till tidigare pension för poliser och ett bra utrymme för löneökningar de kommande åren. Men också förlängd arbetstid. Det är resultatet av de segdragna avtalsförhandlingarna för polisen.Högre ingångslön, möjlighet till tidigare pension för poliser och ett bra utrymme för löneökningar de kommande åren. Men också förlängd arbetstid. Det är resultatet av de segdragna avtalsförhandlingarna för polisen.

När det gamla avtalet upphörde att gälla den sista september stod parterna långt från varandra. I slutet av oktober kopplades medlare in.

En sak som gjorde årets avtalsrörelse mer komplicerad än tidigare var att Polisförbundet inte bara förhandlade på den centrala nivån med andra offentliganställda, utan även direkt med Rikspolisstyrelsen. För att ett centralt avtal skulle kunna skrivas under var man först tvungen att komma överens med RPS, vilket skedde den 23 november.

I överenskommelsen med RPS ingår bland annat en möjlighet för poliser att gå i pension från 61 års ålder, 20 000 kronor i ingångslön (med garanterat 21 600 efter tre år) och ett arbetstidsavtal som gäller över hela landet.


Unik överenskommelse

Frågan om att poliser ska kunna gå tidigare i pension har funnits på dagordningen i över tio år. Men det är först nu som det har funnits möjlighet att lösa finansieringen. Man har kommit överens om att arbetsgivaren ska sätta av 4,6 procent beräknat på varje enskild polis månadslön till en särskild, individuell pensionsfond.

– I praktiken innebär detta att det på sikt blir möjligt för poliser att gå i pension redan vid 61 års ålder. Vilket gör vår överenskommelse unik, säger Polisförbundets förhandlingschef Jan Wallin.

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen är också nöjd med pensionslösningen.

– Det finns flera goda skäl till att just poliser bör ha möjligheten att gå i pension tidigare. Vi ser att de som går in i polisyrket är friskare än genomsnittet, men när det är dags att gå i pension är poliser sjukare än den genomsnittliga befolkningen.

Alla måste jobba mer

Priset för möjligheten att gå tidigare i pension är en förlängning av arbetstiden. Det är en del av innehållet i det nationella arbetstidsavtalet. I det försvinner olikheterna när det gäller arbetstid för poliser i olika delar av landet, men arbetstiden förlängs. I genomsnitt betyder det att varje polis måste jobba en timme mer i veckan. Men för vissa grupper blir det mer, i några fall kan det handla om runt tre timmars förlängning – det beror på vilken typ av lista man går på för närvarande.

– Tillhör man en grupp som får betydligt längre arbetstid så får man betalt för den extra arbetstiden, alternativt att det görs en ännu större avsättning till pensionsfonden, förklarar förhandlingschefen Jan Wallin.

Det går också att göra frivilliga individuella avsättningar till pensionsfonden.

– Man kan säga att hela konstruktionen är ett sätt att förkorta sin livsarbetstid.

Oenigt ordföranderåd

Innan Polisförbundet lämnade sitt svar hade man samlat alla förbundsområdesordföranden för att lyssna på synpunkter. Alla, utom Stockholm och Västra Götaland, tyckte att man skulle svara ja.

– Stockholm kan inte acceptera den här typen av avtal, med så mycket längre arbetstid för en del grupper. Den enskilde medlemmen kommer inte att köpa det, sa Stefan Eklund, ordförande i Stockholms län.

Även Västra Götalands ordförande, Per-Åke Hammarnäs, tycker att en längre arbetstid är ett för högt pris att betala.

– Jag anser inte att vi kan acceptera en ökad veckoarbetstid för skiftarbetarna. Istället tycker jag att vi skulle kunna avstå en del av löneökningarna för att finansiera pensionslösningen.

En annan viktig fråga är förstås hur mycket mer pengar det blir i plånboken. Och precis som tidigare är det något som förhandlas ute i varje myndighet. Däremot står det i det centrala avtalet att löneökningsutrymmet är 10,2 procent om man inte kommer överens om annat, vilket motsvarar nivån på övriga arbetsmarknaden.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst