Annons
Annons

Mer polissamarbete med ny EU-konstitution

27 november 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

EU kommer att få ett betydligt större inflytande över det framtida polissamarbetet i Europa. Dessutom ska medlemsländerna samarbeta mer.EU kommer att få ett betydligt större inflytande över det framtida polissamarbetet i Europa. Dessutom ska medlemsländerna samarbeta mer.

Det handlar om gemensam utredningsteknik vid allvarliga former av organiserad brottslighet, operativt samarbete mellan de polisiära myndigheterna, insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av information för polissamarbetet. EU ska också kunna besluta om att ländernas polismyndigheter ska kunna operera på andra länders territorium för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Detta slås fast i de ändringar och tillägg av EUs konstitution som regeringscheferna enades om i Luxemburg i oktober .

Nya, mäktiga EU-organ kommer att påverka polisens arbete: En ständig kommitté för EUs inre säkerhet och en gemensam Europeisk åklagarmyndighet ska förstärka den inre säkerheten och besluta om samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

Gemensamt asylsystem

EU kommer också att inrätta en gemensam kontroll av unionens yttre gränser för att bekämpa illegal invandring och människohandel. Ett gemensamt asylsystem ska skapas och gemensamma regler för avvisning och utvisning ska gälla. EU kommer också att få anta bestämmelser om pass, identitetskort, uppehållstillstånd eller andra jämförbara dokument.

För att garantera en hög säkerhetsnivå i bekämpning av brottslighet, rasism och främlingsfientlighet, kommer EU dessutom att vidta långtgående åtgärder för att medlemsländernas straff- och civilrättsliga lagstiftning ska närma sig varandra. Samordning och samarbete mellan polismyndigheter och straffrättsliga myndigheter är ett prioriterat område.

Brottsbekämpande myndigheter ska samarbeta

EU ska upprätta ett polissamarbete mellan alla behöriga myndigheter i medlemsstaterna: Polisen, tullen och andra brottsbekämpande organ. Europaparlamentet och Europarådet får föreskriva åtgärder om exempelvis insamling, lagring och utbyte av information för polissamarbetet. Dessutom ska EU besluta om stöd till utbildning av personal och samarbete om personalutbyte, utrustning och kriminalteknisk forskning.

Europols uppgift blir att stödja och stärka polismyndigheternas insatser och deras ömsesidiga samarbete för att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater, terrorism och sådana former av brottslighet som skadar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik.

Fotnot: EU:s konstitution heter formellt ”Fördraget om den Europeiska unionen” och ”Fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen”.

Bill Erlandsson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst