Annons
Annons

Svår nöt att knäcka för medlarna

27 november 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Förhoppningen att ett nytt centralt avtal skulle ha varit klart när det gamla slutade gälla den sista september gick i kras. Facket och arbetsgivarna stod för långt från varandra och nu har medlare kopplats in för att hitta en lösning.Förhoppningen att ett nytt centralt avtal skulle ha varit klart när det gamla slutade gälla den sista september gick i kras. Facket och arbetsgivarna stod för långt från varandra och nu har medlare kopplats in för att hitta en lösning.

Den 15 november sa de Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR, där Polisförbundet ingår) nej till medlarnas bud. Enligt förhandlingschef Jan Wallin finns det framförallt två skäl till det.

– Dels är vi inte överens om värdet i oenighetsutrymmet och dels är vi inte överens om vilken modell som ska användas om oenighet uppstår.

Det betyder ungefär att facket och arbetsgivarna inte har samma åsikt när det gäller vilken nivå de lägsta löneökningarna ska ligga på. I huvudsak är de eniga om att det ska handla om en nivå på 10,2 procent under en treårsperiod. Men man har olika åsikter om hur denna procentsats ska räknas fram. Om man gör på det sätt som arbetsgivaren vill, hamnar man på en för låg nivå, anser Polisförbundet och de andra förbunden i OFR.

Samtidigt pågår Polisförbundets förhandlingar med Rikspolisstyrelsen. En huvudfråga där har varit hur en möjlighet för poliser att gå tidigare i pension ska finansieras. Bland annat har man tittat på vilka vinster ett nationellt arbetstidsavtal skulle ge.

RPS har kommit med ett slutbud, vilket Polisförbundet tackade nej till. Det innehöll bland annat för stora försämringar när det gäller förlängning av arbetstider för vissa grupper, vilket förbundet inte kunde acceptera. Däremot har Polisförbundet varit tydligt gentemot RPS och sagt att man är öppen för vidare förhandlingar.

I förhandlingarna med RPS har de centrala parterna kopplats in för att hjälpa till, och man får även stöttning från medlarna.

Nya möten med medlare och parterna på de olika nivåerna sker kontinuerligt.

Vad har hänt i avtalsrörelsen?

April: Förberedande arbete i så kallade beredningsgrupper med Rikspolisstyrelsen. Frågor som allmänna anställningsvillkor och arbetstid diskuteras.

Juni : Beredningsgrupperna avrapporterar sitt arbete. På den centrala nivån presenterades parternas yrkanden den 11 juni. Polisförbundet lämnade också ett eget yrkande – om att lösa frågor som enbart rör polisen i ett särskilt avtal.

Augusti : Förhandlingarna på den centrala nivån börjar på allvar med ett möte den 15 augusti.

I slutet av månaden träffas Polisförbundet och RPS för ett möte om de allmänna anställningsvillkoren.

September : En intensiv period med möten så gott som dagligen, både på den centrala nivån med Arbetsgivarverket och med Rikspolisstyrelsen.

Den 30 september löpte det gamla avtalet (Rals 2004-2007) ut. Det är nu prolongerat (förlängt) tills vidare med en veckas uppsägningstid.

Oktober : I de centrala förhandlingarna var det överläggningar med Arbetsgivarverket under hela oktober. I slutet av månaden kopplades medlare in.

På RPS-nivån kom arbetsgivaren med ett komplett förslag till avtal den 10 oktober. Samma dag svarade Polisförbundet att man inte kunde acceptera vissa saker, exempelvis när det gällde för stora försämringar i arbetstidsavtalet samt frågor om inflytande. När RPS kom med sitt slutbud, som skulle accepteras eller förkastas i sin helhet, fanns dessa frågor fortfarande kvar. Polisförbundet tackade därför nej, men lämnade dörren öppen för fortsatt förhandling.

November : På den centrala nivån hölls flera träffar med medlarna under början av månaden. Medlarna presenterade ett bud som OFR tackade nej till den 15 november.

I förhandlingarna med RPS har de centrala parterna kommit in som stöd, och där finns även medlarna med för att hjälpa till.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst