Annons
Annons

Enade är vi starka?

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under vecka 39 genomfördes Polisförbundets representantskap för år 2007 i Stockholm. Samtliga förbundsområden fanns representerade. Vi som representerade förbundsområde PHS Solna var i stora delar mycket framgångsrika och samtliga motioner som lagts av polisstudenter, oavsett skoltillhörighet, bifölls. Exempel på detta är att förbundsstyrelsen ska driva frågor om ett riktigt regelverk, liknande högskoleförordningen, för studenternas skydd gentemot skolan. Förbundsstyrelsen har även fått i uppdrag att jobba för att alla studenter ska få ut en skyddsväst redan under utbildningstiden. Man ska också verka för att den praktiska delen av utbildningen utökas. Samtliga motioner bifölls enhälligt.

Tyvärr var vi inte framgångsrika i en av de allra viktigaste frågorna på representantskapet. Två andra förbundsområden, Kalmar och Halland hade oberoende av varandra lagt två, mycket studentfientliga motioner angående en översyn av röstförfarandet på representantskapet. Syftet med motionerna är att begränsa vårt inflytande i Polisförbundet. Detta var givetvis inget vi kunde acceptera och tillsammans med representanter för polisutbildningen i Umeå och med draghjälp från Stockholms förbundsområde argumenterade vi emot. Studeranderepresentanterna från Växjö hade bestämt sig för att bifalla motionerna och var således inga vi kunde samarbeta med angående just den frågan. Debatten var saklig och med högt i tak. Trots goda argument och kampvilja från oss som tror på demokratiska värderingar, enligt principen ”en person – en röst”, röstade ändå representantskapet på bifall. Detta bifall var inget vi kunde ställa oss bakom och tillsammans med Umeås studentrepresentanter och Stockholms förbundsområde reserverade vi oss mot detta beslut.

Vad betyder detta beslut för oss nu i dagsläget? Ja, tillsvidare har vi fortfarande våra mandat till åtminstone nästa representantskap år 2008. Förbundsstyrelsen kommer med största sannolikhet att bjuda in studentrepresentanter från samtliga skolor för att ingå i en arbetsgrupp som ska titta närmare på och utreda mandatfördelningen till studenterna gentemot övriga förbundsområden. Det innebär att ett antal av våra kamrater kommer att bli tvungna att sitta ner i en arbetsgrupp och utreda varför vi ska ha samma rättigheter som alla andra. Som student idag har man inte hur mycket tid som helst. Vi som sitter i studerandeföreningen gör det på ideell basis vid sidan av studierna och extrajobb. Vår tid är begränsad, som alla andras och till skillnad från de fackligt anslutna i övriga förbundsområdena så har vi inte betalt från någon arbetsgivare. Vi skulle hellre se att engagerade själar jobbade med något meningsfullt istället för att medverka till en utredning som lika gärna kunnat handla om att undersöka skillnaden mellan kameler och dromedarer. Ordföranden i förbundsstyrelsen Jan Karlsen sa i sitt inledningstal att ”Enade är vi starka”. Vi trodde att det gällde även oss studenter. Sista ordet är inte sagt om detta. Studerandeföreningen i Solna följer och påverkar i största möjliga mån utvecklingen.

Fredrik Lindstedt

Ordförande PHS Solna

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst