Annons
Annons

Pan 7-8/07

13 december 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1) Behåller jobbet trots rattfylla

En polisinspektör som har erkänt att han har kört rattfull får behålla jobbet.

Det var i somras som polismannen hade druckit vin och whisky. Dagen efter åkte han buss till jobbet och på eftermiddagen körde han hem sin fars bil, men blev stoppad av en polispatrull. Utandningsprovet visade att han hade för mycket alkohol i kroppen och han fick ett strafföreläggande på 40 dagsböter.

Detta var andra gången på drygt två år som polismannen gjorde sig skyldig till rattfylleri. Polismyndigheten ansåg sig ha tagit sitt ansvar när det gäller rehabilitering, eftersom man bland annat hade bekostat samtalsterapi efter den första rattfyllan. Terapin var dock inte inriktad på alkoholproblematiken, utan på andra saker. Myndigheten ansåg ändå att man gjort tillräckligt och ville säga upp polisinspektören.

Polisförbundet hänvisade bland annat till praxis från Arbetsdomstolen (AD), om principen att det inte är saklig grund att säga upp en person på grund av sjukdom eller handlingar som beror på sjukdom. Polisinspektören har deltagit aktivt i den rehabilitering som myndigheten erbjudit och har en lång och väl vitsordad tjänst. Polisförbundet menade att rehabiliteringen måste vara individuellt anpassad och inriktad på just de problem och den sjukdom som polismannen led av.

Pan skriver i sitt beslut att de två fallen av rattfylleri gör att det finns anledning att allvarligt ifrågasätta polisens lämplighet för yrket. Samtidigt hänvisar man till arbetsgivarens långtgående ansvar när det gäller att försöka hjälpa anställda att komma tillrätta med eventuella missbruksproblem. Efter den senaste händelsen har det inte gjorts någon utredning av polismannens situation, men han har själv tagit initiativ till en diskussion om behandling. Därför menar Pan att det finns möjligheter till en lyckad rehabilitering och att det inte finns skäl att skilja polismannen från sin anställning. Ärendet skrivs därför av.

Beslut: Behåller jobbet

2) Protesterade våldsamt mot polispatrull

En polisinspektör som är åtalad för flera brott, bland annat våldsamt motstånd och brott mot djurskyddslagen, kommer sannolikt att bli av med jobbet om hon fälls i tingsrätten.

Polisinspektörens häst hade förvarats i en annans box utan lov, vilket nu är rubricerat som egenmäktigt förfarande. Boxen var dessutom för liten, enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Det var när en polispatrull skulle hjälpa till att omhänderta polisinspektörens häst, som hon sparkade och spjärnade emot så kraftigt att hon blev nedlagd på marken och försedd med handfängsel. Polismyndigheten anser att de har fullgjort både sin omplaceringsskyldighet och rehabiliteringsskyldighet. Man anser inte att man har något förtroende för henne och att hon genom återkommande brottslig aktivitet har visat respektlöshet mot rättsväsendet.

Pan skriver att brotten framstår som allvarliga, särskilt som det handlar om en polis. Det mesta talar för att hon kommer att avskedas vid en fällande dom.

Yttrande: Avsked vid fällande dom

3) Krockade vid rödljuskörning

En polisinspektör som är åtalad för vårdslöshet i trafik kommer att få behålla jobbet även om han döms.

Det var när polispatrullen fick ett larm om en villabrand utanför en större stad som polismannen körde mot rött i en korsning och krockade med en personbil. Enligt gärningsbeskrivningen har han kört allt för fort för situationen och inte haft tillräcklig uppmärksamhet på andra trafikanter. Polismannen säger att han saktade ner till cirka 40 km i timmen i korsningen. Först hade han tänkt svänga vänster men ångrade sig och körde istället rakt fram och krockade då med en annan personbil som körde in i korsningen vid grönt ljus.

Varken polismyndigheten eller Polisförbundet anser att det som har hänt är så allvarligt att han ska behöva bli av med jobbet.

Pan skriver i sitt yttrande att polismannen inte kommer att skiljas från sin anställning, även om han blir dömd för vårdslöshet i trafik.

Yttrande: Behåller jobbet

4) Slarvade med pengar från spelautomat

Polismyndigheten ville att Pan skulle besluta om löneavdrag för en polisinspektör som inte hade hanterat ett beslag på korrekt sätt.

Det handlade om ett beslag av pengar från en spelautomat under en utredning om illegalt automatspel, som gjordes under hösten 2004. I januari i år hävdes beslaget och det visade sig då att pengarna, 370 kronor, saknades. Den ansvarige polisen hade inte registrerat pengarna i beslagsliggaren och hade inte heller lämnat pengarna till beslagsenheten. Själv har han sagt att han inte vet hur pengarna försvunnit, att det var hög arbetsbelastning vid tillfället och att han sedan har betalat de 370 kronorna ur egen ficka.

Pan skriver i sitt beslut att de fel som polismannen har gjort sig skyldig till inte kan bli föremål för disciplinär bestraffning på grund av en preskriptionsregel i lagen om offentlig anställning. Därför skriver man av ärendet.

Beslut: Ärendet avskrivs

5) Löneavdrag för vapen på vift

En polisinspektör får löneavdrag för att han under en längre tid, från våren 2006 till januari 2007, inte har haft kontroll på var han förvarat sitt tjänstevapen.

Det framkom att polismannen hade låtit en civilanställd transportera tjänstevapnet från en arbetsplats ”på stan” till polishuset. Meningen var att vapnet skulle låsas in på ett betryggande sätt, men det har varit utanför polismannens kontroll var vapnet faktiskt funnits. Polisen har anfört att syftet var just att se till att tjänstevapnet skulle förvaras på ett säkert sätt, eftersom ledningen inte hade tagit ansvar för att ordna säker förvaring av tjänstevapen på den andra arbetsplatsen. I samband med en tjänsteskjutning hade polismannen saknat sitt vapen och visste inte exakt var det förvarades.

Pan skriver i sitt beslut att säkerheten ska sättas i främsta rummet vid all vapenhantering. När en polis inte bär sitt tjänstevapen ska det, om inte annat föreskrivits, förvaras i vapenfackskåp. Varje polis har ett personligt ansvar för sitt vapen. Genom att lämna vapnet till en person som inte var behörig, har polismannen åsidosatt vad som ålegat honom i anställningen. Detta fel framstår som mycket allvarligt och därför blir det löneavdrag för fem dagar.

Beslut: Löneavdrag för fem dagar

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst