Annons
Annons

PAN 8/2006

17 december 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sparkas för misshandel av sambo och son

En polis som är dömd för grov fridskränkning av sin tonårsson och misshandel av sin sambo får sparken. Det beslutade Pan på sitt sammanträde i november.

Polismannen ska vid flera tillfällen ha misshandlat och verbalt kränkt sin tonårige son, vilket enligt gärningsbeskrivningen har varit ett led i en upprepad kränkning av sonens integritet och självkänsla. Han ska också ha misshandlat sin sambo vid två tillfällen, genom att slå henne i ansiktet och ta ett kraftigt tag i överarmarna. Familjen har haft problem en längre tid och föräldrarna har kommit fram till att de ska separera. Sonen hade problem i skolan, vilket orsakade många diskussioner mellan far och son. Anmälan om misshandel av sonen gjordes av skolan.

Polismannen har en lång och prickfri tjänst bakom sig, och är enligt sin chef en väldigt skicklig förhörsledare. Han arbetar som utredare i ett närpolisområde. Polismyndigheten där han är anställd ansåg att han inte bör få fortsätta sin anställning. Polisförbundet konstaterade att det fanns många motsägelsefulla uppgifter och att det därför är svårt att ha någon klar uppfattning om vad som egentligen hänt. Däremot ansåg man att det kunde finnas anledning att göra en arbetsrättslig prövning, om han skulle dömas enligt åtalet, vilket nu alltså har skett.

Själv anser polismannen att man borde undersöka möjligheten till omplacering till icke polisiära arbetsuppgifter.

Pan beslutade att polismannen avskedas med omedelbar verkan.

Beslut: Avsked

Ljög om upphittad cykel

En polisassistent som har dömts av hovrätten till hundra dagsböter för bedrägligt beteende och osant intygande får behålla jobbet.

I samband med att det var garagestädning på polisstationen hittade polisassistenten en cykel som hon lämnade in som hittegods. Istället för att tala om att det var hon själv som lämnat in cykeln skrev hon att det var en privatperson som gjort det. När hon sedan berättade detta för sitt befäl blev hon uppmanad att inte hämta ut cykeln. Men det gjorde hon i alla fall. Värdet på cykeln var satt till 1500 kronor.

Polismyndigheten där hon arbetar anser att det hon gjort är allvarligt eftersom det skadar förtroendet för polisen. Det är extra allvarligt att hon var i tjänst när händelsen inträffade.

Hovrätten skriver i sin dom att det hon gjort visserligen är allvarligt, men att det i alla fall delvis kan förklaras med ungdomligt lättsinne.

Pan anser att naturligtvis är allvarligt att en polis gör sig skyldig till sådan brottslighet som polisassistenten gjort. Men på grund av brottsrubriceringen och att påföljden bara blev böter anser man inte att det finns tillräckliga skäl för att hon ska riskera att bli av med jobbet.

Beslut: Ärendet avskrivs

Pekade ut advokat som mc-kriminell

En polisinspektör som åtalats för grovt förtal kommer att få behålla jobbet även om han döms.

Polismannen har på sin fritid ett politiskt uppdrag, han är ledamot i kommunstyrelsen i en kommun i Mellansverige. På ett av kommunstyrelsens sammanträden har han pekat ut en advokat som kriminell eller i alla fall nära lierad med kriminella personer. Syftet ska ha varit att få advokaten entledigad från ett uppdrag i kommunen. I och med att han är polis har hans uttalande vägt tungt och uppfattats som fakta. Uttalandet har också återgivits i pressen och har därför orsakat allvarlig skada för advokaten. Enligt polismannen skulle advokaten ha haft nära kontakter med ett kriminellt motorcykelgäng.

Polismyndigheten där han är anställd anser att det som har inträffat är allvarligt och kan skada förtroendet för polisen. Det är särskilt klandervärt att polismannen har använt sig av sekretessbelagda uppgifter han har fått vetskap om i sin roll som polis. Däremot ansåg man inte att det var så allvarligt att han skulle bli av med jobbet. Både Polisförbundet och Personalansvarsnämnden höll med om att det polismannen har gjort är allvarligt, men att det inte finns anledning att avskeda honom.

Yttrande: Behåller jobbet

Glömde skriva anmälan i julstressen

En polisassistent som åtalas för tjänstefel kommer att få behålla jobbet även om han döms i tingsrätten.

Det var på juldagen förra året som polismannen, som då tjänstgjorde som stationsvakt, inte upprättade en anmälan om att en omhändertagen person hade blivit av med två guldarmband. Polismannen hävdar att han kommit överens med den omhändertagna personen att hon skulle ta upp de försvunna armbanden med en annan polis, som hade beslutat att ta hennes mobiltelefon i beslag. Han säger också att han hade för avsikt att skriva en anmälan, men att han ändå inte gjorde det. Varför det blev så kan han inte förklara, men han säger att det var stressigt och att han hade arbetat många pass under julen. Stressnivån var hög, eftersom bemanningen var på miniminivå. När händelsen inträffade var polismannen ensam på stationen.

Pan konstaterar att polisen inte kommer att avskedas även om han döms enligt åtalet.

Yttrande: Behåller jobbet

Polis åtalas för koppleri

En polisassistent som står åtalad för koppleri kommer att bli avskedad om han döms. Själv förnekar han alla anklagelser.

Polismannen ska under ett drygt halvår ha främjat och utnyttjat en kvinna som var prostituerad. Bland annat har han låtit kvinnan ta emot kunder hemma hos sig, skjutsat henne hem till olika sexköpare och hjälpt till att växla utländsk valuta till svensk när kunderna skulle betala för de sexuella tjänsterna. Dessutom har han tagit en del av pengarna för egen räkning. Kvinnan berättar att hon trodde att polismannen skulle kunna hjälpa henne ut ur prostitutionen, men att han istället har blivit tillfredsställd genom att titta på när hon har haft kunder. Polismannen själv säger att han efter att ha brutit upp från ett långt förhållande träffade den prostituerade kvinnan, som stod för mycket av det han tidigare saknat. Hon lovade att hon skulle sluta prostituera sig. Efter ett tag blev det dock uppenbart att hon hade fler problem än han kunde klara av, och i samband med det försökte han lämna henne. Resultatet blev bland annat att hon anmälde honom för misshandel, han mådde psykiskt dåligt och blev till slut också anmäld för koppleri av henne.

Pan skriver i sitt yttrande att polismannen kommer att bli av med jobbet om han döms.

Yttrande: Avsked

Tog inte alla vapen efter självmordsförsök

En polis som inte undersökte om det fanns fler vapen hemma hos en person som försökt ta livet av sig, slipper att få en varning. Polismyndigheten där han är anställd ansåg att det fanns skäl för varning, men Pan tyckte annorlunda.

Det var i våras som polismannen kallades till en lägenhet där en person försökt ta livet av sig med hjälp av tabletter. Ambulans tillkallades och mannen följde frivilligt med till sjukhus.

I lägenheten fanns också en revolver, som polismannen tog i beslag. Ett par dagar senare beordrades polismannen till samma lägenhet en gång till. Där fann patrullen att mannen hade skjutit sig med ett jaktgevär. Det visade sig att han hade haft tillstånd att ha fem vapen, utöver den beslagtagna revolvern, och att jaktgeväret var ett av dem.

Polismannen hade rapporterat till länskommunikationscentralen att han hade omhändertagit revolvern. Han fick då inte någon återrapportering om att det kunde finnas fler vapen i lägenheten.

Polismyndigheten skriver att det inte går att veta om polismannen hade kontrollerat huruvida mannen som försökt begå självmord hade tillstånd att ha vare sig revolver eller andra vapen. Han borde också skyndsamt ha anmält till sin chef att han hade omhändertagit ett vapen.

Pan anser inte att polismannen kan lastas för det som hänt och att han därmed inte ska ha någon varning.

Beslut: Avskrivning 

Löneavdrag för glömd frigivning

En poliskommissarie som glömde att frige en person efter beslut från åklagare får fem dagars löneavdrag.

Polisen tjänstgjorde som vakthavande befäl när händelsen inträffade. Han skulle precis bli avlöst när han blev meddelad att han skulle frige personen. Samtidigt hände det många andra saker, bland annat en väskryckning dit polismannen skickade en hundpatrull. I den vevan glömde han bort att verkställa frigivningen. Först åtta timmar senare kom han ihåg detta och ringde till stationen.

Polismyndigheten menar att det är allvarligt att en frigiven person hålls kvar i arresten, eftersom detta är ett frihetsberövande utan laga grund. Polismannen själv menar att så viktiga beslut som detta även borde faxas till berörda myndigheter, så att de inte bara finns i en persons minne.

Pan skriver att det som har inträffat är allvarligt, särskilt mot bakgrund av att polismannen även tidigare har gjort sig skyldig till tjänsteförseelser rörande frihetsberövade personer. Därför får polismannen löneavdrag för fem dagar.

Beslut: Löneavdrag

Varning för vådaskott på stationen

En polisinspektör som har skjutit ett vådaskott vid en skjutövning på polisstationen får en varning.

Det var när själva skjutövningen var över som vådaskottet avlossades, i samband med att polisen skulle tömma magasinet. Polismannen anser själv att han har fått för dålig vapenutbildning och att de övar alldeles för lite.

Pan skriver att felet inte kan anses som ringa, men att det inte finns anledning att ge hårdare påföljd än varning.

Beslut: Varning

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst