Annons
Annons

Arbetsmiljöverket frångår rutiner – ingen egen utredning av polismord

16 januari 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Arbetsmiljöverket kommer inte att göra någon egen utredning om arbetsmiljön då polismannen Fredrik Widén mördades i Nyköping. Detta trots att man har som policy att alltid göra en utredning när en dödsolycka inträffar på en arbetsplats.Arbetsmiljöverket kommer inte att göra någon egen utredning om arbetsmiljön då polismannen Fredrik Widén mördades i Nyköping. Detta trots att man har som policy att alltid göra en utredning när en dödsolycka inträffar på en arbetsplats.

När någon har skadat sig allvarligt eller omkommit på en arbetsplats ska händelsen anmälas till Arbetsmiljöverket. Myndigheten har som uppgift att bevaka att arbetsmiljölagstiftningen följs och att arbeta förebyggande så att arbetsplatsolyckor inte sker.

Arbetsmiljöverkets inspektörer arbetar efter regeln att en utredning alltid ska göras när någon förolyckats på en arbetsplats, en rutin som bland annat verkets akutgrupp i Stockholm följer. Vanligtvis åker en inspektör från akutgruppen ut och inspekterar på plats. Sedan görs intervjuer, dokument kan krävas in och ibland fotograferar arbetsmiljöinspektören och gör en teknisk utredning. När utredningen är klar granskas den av Arbetsmiljöverkets jurister. I de fall det uppstår en misstanke om arbetsmiljöbrott görs en åtalsanmälan.

 Nyköping ingår i Arbetsmiljöverkets Linköpingsdistrikt. Där har man beslutat att inte göra en utredning av arbetsmiljöförhållandena i samband med mordet på Fredrik Widén. I stället inväntar man den arbetsmiljöutredning som Polismyndigheten i Södermanland själv gör, som ska vara klar den 15 februari.

– I det här fallet gör arbetsgivaren en egen utredning och rapporterar till oss, säger Ann Marklund, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket.

Bernt Nilsson, som är tillsynschef på Arbetsmiljöverket förklarar varför inte alla distrikt följer verkets direktiv:

– Vår normala policy är att vi ska göra en egen utredning. Men det kan finnas lägen när vi inte behöver göra det. Till exempel om en annan myndighet gör en egen utredning och vi inte kan tillföra något. Då väntar vi på att de hör av sig till oss om de tycker att de behöver det.

Enligt Bernt Nilsson gör Arbetsmiljöverkets inspektörer en bedömning om hur utredningsbar en olycka är, och om en utredning av en arbetsmiljöinspektör kan tillföra något.

I dagsläget håller Arbetsmiljöverket på att göra interna tjänsteföreskrifter som bland annat tar upp vilka olyckor som ska utredas. Föreskrifterna ska vara klara i februari.

– Det kommer att vara samma direktiv som innan. I normalfallet ska en utredning alltid göras när det gäller dödsolyckor, säger Bernt Nilsson.

Marie Persson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst