Annons

Annons

Information eller desinformation?

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Min reflektion över året som vi lämnade är att det har varit ett prövningens år för polisen och för förbundet. Vi miste två kollegor i tjänsten och flera poliser skadades när det utövade sitt yrke. Det blev genom detta ett av de mörkaste kapitlen vi skriver in i vår historia.Min reflektion över året som vi lämnade är att det har varit ett prövningens år för polisen och för förbundet. Vi miste två kollegor i tjänsten och flera poliser skadades när det utövade sitt yrke. Det blev genom detta ett av de mörkaste kapitlen vi skriver in i vår historia.

Året präglades av turbulens både när det gällde ledarskapet över svensk polis och avtalsförhandlingarna. Vi kunde se en märklig bild om oss på vissa tidningssidor. Märklig så till vida att den gav utryck för ”ve och fasa” om polisfacket skulle få inflytande över vem som nu ska bli rikspolischef. Det tycktes vara det värsta som kunde hända. Enligt vissa ledarskribenter så motverkar vi att det blir fler poliser i yttre tjänst. Jag vet inte varifrån den bilden kommer. Mig veterligt har förbundet tydligt drivit frågan om fler poliser under lång tid. Det har bidragit till att två helt olika regeringar beslutat om en ökning av antalet poliser. De politiska besluten har lett fram till att vi år 2010 kommer att ha 20 000 poliser. Om det stora flertalet av de nya poliser som nu anställs inte kommer att befinna sig i yttre tjänst skulle jag bli mycket förvånad.

Denna desinformation är kanske ett led i att försöka marginalisera facket och ge en negativ bild för att vi uppfattas som för starka. Det syntes även i kommentarerna runt den kravprofil (finns att läsa på vår hemsida) som handlar om de egenskaper som Polisförbundet anser att en tilltänkt rikspolischef bör besitta. Kommentarerna lät inte vänta på sig. En skribent gav mig bilden av en åldrande adelsdam på 1800-talet och hur denna såg på sina anställda på godset när de önskade inflytande över produktionen och med fasa uttryckte: ”Vafalls, skall de drista sig till att ha synpunkter på hur verksamheten skall bedrivas. De som inget vet!” Ja, varför inte? Kanske det är dags att lyssna mer på produktionslinjen. Hade man mer ingående kontrollerat fakta så hade det framkommit att Polisförbundet konsekvent driver linjen om att en bra verksamhet för medborgarna också är en bra verksamhet för poliserna.

Den andra desinformationsbiten är den inom förbundet. Det är klart att det finns ett syfte med att vissa ideligen sprider felaktig information om avtalet vi tecknat, och att försöka få medlemmar att kräva att avtalet sägs upp. Frågan är bara varför, men det kommer säkert i dagen förr eller senare. Att ideligen sprida ut att OB ska sänkas, lönen bli lägre, semestern kortare och inte minst att arbetstiden kommer att bli mycket längre, upp till flera pass i månaden är inte bara märkligt. Det är så gravt felaktigt, att jag får en känsla av att någon finner välbehag i att sprida dessa felaktigheter. Om man läser den information som finns bland annat på vår hemsida så förstår man att det inte stämmer. Där redovisas, bland mycket annan information om avtalet, en OB-höjning och att lönen inte kommer att sänkas utan höjas.

Desinformation var ordet sa Bill, desinformation var ordet sa Bull. Bakom Bill och Bull finns ju också Måns. Dessa figurer får väl symbolisera vad detta egentligen står för. För den som nu av en händelse inte har läst Gösta Knutssons berättelse om dessa katter så framgår det i böckerna vad deras ”personligheter” stod för.

Vi läste böckerna för våra två söner när de var små och förhoppningsvis kommer vi att läsa dem igen för nästa generation. De håller fortfarande för många generationer och på något sätt känns det som att det alltid kommer att finnas en Bill, en Bull och en Måns i faggorna, var man än befinner sig i livet. En Bill och en Bull som gör som Måns vill.

Jan Karlsen

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst