Annons
Annons

Pension och ob viktiga delar i nya avtalet

16 januari 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det nya avtalet för landets poliser har väckt mycket känslor. Många är nöjda och tycker att det är det bästa avtal som någonsin har tecknats, medan andra är missnöjda. Polistidningen försöker här reda ut vad det nya avtalet egentligen innebär.Det nya avtalet för landets poliser har väckt mycket känslor. Många är nöjda och tycker att det är det bästa avtal som någonsin har tecknats, medan andra är missnöjda. Polistidningen försöker här reda ut vad det nya avtalet egentligen innebär.

Sällan har ett löneavtal väckt så mycket känslor bland poliser. På Polisförbundets kansli har man fått ta emot både ros och ris för de avtal man har träffat med Arbetsgivarverket och Rikspolisstyrelsen. Det som har väckt mest negativa känslor är arbetstiden och ob-ersättningen, medan möjligheten att gå tidigare i pension och få bra ersättning för det har gjort många medlemmar nöjda.

Ett problem har varit att nå ut med korrekt information om vad avtalet egentligen innebär. Trots att Polisförbundet har informerat både på hemsida och i ett brev till alla medlemmar, så har det ändå cirkulerat felaktig information.

För att få veta vad som gäller om de olika delarna i avtalet har Polistidningen intervjuat förhandlingschefen Jan Wallin.

Pensionen:

Vad är det som gäller egentligen?

– Poliser kan gå i pension från 61 års ålder. Den möjligheten har funnits redan tidigare, precis som för alla statligt anställda. Vad vi har gjort med det nya avtalet är att vi fått en finansiering som gör att, framförallt de som är unga idag, har möjlighet att gå i pension med en anständig ersättningsnivå. Och det utan att använda det allmänna eller nuvarande tjänstepensionssystemet, utan spara dessa tills man blir 65 år.

– Vi ska ha i åtanke att det här sker i en tid när politikerna istället vill höja pensionsåldern.

Hur mycket pengar sätts av?

– Från den 1 januari nästa år kommer 4,6 procent, beräknat på den enskilde polisens lön, att sättas in på ett särskilt, individuellt pensionskonto. Det handlar inte om att dra av pengar på någons lön. Och det är inte heller pengar som personen annars skulle ha fått i lön. En annan sak som är viktig att komma ihåg är att de här avsättningarna till viss del är skyddade mot inflation, eftersom de baseras på den lön man har, och den ökar ju med tiden.

Vad händer om man slutar?

– Då får man pengarna med sig.

Arbetstid:

Hur mycket mer arbetstid handlar det om?

– För att finansiera avsättningarna till pensionen har vi bland annat tecknat ett avtal där arbetstiden generellt ökar med en timme i veckan. Det påverkar framförallt dem som jobbar skift. Men även den som arbetar dagtid kommer att få en viss förlängning av arbetstiden.

– Sedan finns det vissa listor som är skapade så att förlängningen slår hårt, vilket innebär att det kan bli mer än en timme i veckan.

– För de myndigheter som drabbas av detta kommer det att finnas ett ökat löneutrymme för kompensera den förlängda arbetstiden.

Vad tänker ni göra åt det?

– Grundtanken måste vara att göra nya listor utifrån verksamhetens behov och anpassat till antalet nya poliser. Sedan måste man också använda den ökade arbetstiden till sådant som många efterlyser idag. Till exempel överlappning mellan arbetspass, handledning, utbildning eller fysträning.

– Det viktiga nu är att så snart som möjligt sätta sig ner med arbetsgivaren ute i de lokala myndigheterna och förhandla om de listor som slår snett. Nu handlar det om att både arbetsgivare och fack ska ta sitt ansvar och beakta både arbetsmiljön för individen och verksamhetsbehoven, försöka tänka positivt och göra något bra av det här.

Ob-ersättning:

På vissa ställen kommer den att sänkas – hur har ni kunnat gå med på det?

– Man måste betala något för att få pensionslösningen. En del av den betalningen ligger här. Det vi har gjort nu är att teckna avtal om att ob-ersättningen ska vara samma i hela landet. En konsekvens av det är att ett fåtal förbundsområden, till exempel Stockholm och Halland, kan få sänkt ob från slutet av det här året. Men på andra ställen får man högre ob. Och från den första januari 2010 kommer ob-ersättningen att höjas för alla.

– Vi får inte glömma att den här frågan har debatterats mycket på Polisförbundets representantskap. Där har det fattats beslut om att vi ska arbeta för ett avtal om likadant ob över hela landet.

Men vad kan du säga till dem som har fått sänkt ob?

– De myndigheter som idag har ett högre ob än i det nya avtalet ska kompenseras för det. Den kompensationen kan då, om parterna enas om det, innebära en höjning av grundlönen. Men det arbetet kommer att göras lokalt i varje myndighet.

Lönerna:

Hur mycket utrymme finns det för löneökningar?

– Vårt avtal med RPS säger att det kommer att finnas lägst 10,2 procent avsatt för löneökningar. Det är bättre än det centrala avtal som har tecknats på det statliga området (Rals 2007-2010). I det avtalet står det att lönekostnadsökningen är beräknad till 10,2 procent, men då har man även räknat med de ökningar som blir vid nyanställningar och befordringar. Vårt avtal är bättre.

– Ingångslönen för polisassistenter höjs till 20 000 kronor i månaden. Dessutom införs en ”trappa” som garanterar 21 600 kronor efter tre års anställningstid. De polisassistenter som idag tjänar mer än så kommer naturligtvis inte att få någon sänkning.

Finns det någon garantinivå – en lägsta summa som varje polis är garanterad?

– Om man inte har kommit överens vid det första revisionstillfället så kan arbetsgivare eller fack begära att det görs ett generellt påslag på 2,6 procent.

– Sedan har man två tidpunkter till för lönerevision under avtalsperioden, då man ska komma överens om löneökningarna.

Vad tycker du själv är bäst med det här avtalet?

– Att pensionsfrågan är löst. Det har varit ett tydligt uppdrag från representantskapet och en prioriterad fråga i många år.

– Att vi har fått ett lokalt avtal med RPS som är bättre än det centrala avtalet och att vi nu har RPS som motpart för att reglera viktiga frågor nationellt. Det har också varit ett uppdrag från representantskapet.

– Den höjda ingångslönen för polisassistenter.

Finns det något du inte är nöjd med?

– Det pris vi har fått betala i form av ökad arbetstid. Men samtidigt hoppas jag verkligen att det i det långa perspektivet är värt det. Nu finns avtalet, det är en realitet så låt oss göra något konstruktivt av det.

Vad kan du säga till dem som är missnöjda och tycker att det här är ett riktigt skitavtal?

– Jag respekterar den uppfattningen och om de vill ändra det så får de göra det inom ramen för den demokratiska processen. De får bedriva fackligt politiskt arbete, till exempel genom att skriva motioner till representantskapet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst