Annons
Annons

Rakel fördubblar risk för hjärntumör

29 januari 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu införs Rakel i hela landet, men ingen vet hur farligt systemet egentligen är. I Storbritannien hotar facket med bojkott och kräver mer forskning om den nya tekniken.Nu införs Rakel i hela landet, men ingen vet hur farligt systemet egentligen är. I Storbritannien hotar facket med bojkott och kräver mer forskning om den nya tekniken.

Skåne, Kronoberg och Mälardalen är avklarade. Nu står det övriga landets poliser på tur att utrustas med Rakel. Slutmålet är att alla blåljusmyndigheter ska använda systemet, som är baserat på den så kallade Tetra-tekniken. Processen har dragit ut på tiden och debatterats flitigt ur teknisk och ekonomisk synvinkel. Men i Sverige har användarnas hälsa inte placerats i fokus på samma vis som i Storbritannien som var tidigare med att införa liknande teknik.

Barbro Stackling, arbetsmiljöingenjör på Haluxa Bohushälsan, har följt processen och tycker inte att hälsoaspekten är tillräckligt utredd. Därför dokumenterar nu företagshälsovården uppgifter om till exempel polisers sömnproblem, som misstänks ha med Rakel att göra.

Om det visar sig om några år att många användare uppvisar symptom tror Barbro Stackling att tidig dokumentation är avgörande.

– Annars kan det bli svårt att visa vad som beror på Rakel och vad som hänger samman med annat.

För drygt två år sedan fick hon i uppdrag av Anders Carlsson, huvudskyddsombud i Västra Götaland, att granska befintlig dokumentation om eventuella faror med Rakel.

Konfidentiell rapport

Polistidningen har tagit del av hennes rapport som sammanfattar forskningsläget. Bland annat berörs slutsatserna i en hemlig rapport, beställd av engelska polisförbundet.

I den brittiska rapporten (Confidential Report on Tetra – Strictly for the Police Federation of England and Wales) konstateras att engelska poliser drabbades av svåra åkommor när Tetra infördes. Huvudvärk, sömnstörningar och illamående nämns. Men även livsfarliga sjukdomar som hjärtproblem, cancer, leukemi och hjärntumörer orsakas enligt rapporten av strålningen från Tetra.

Barbro Stackling ställer sig, med situationen i England i åtanke, frågande till om försiktighetsprincipen har fått råda i Sverige. Hon skriver att det krävs en grundlig kartläggning innan Rakel införs. Avslutningsvis konstaterar hon: De som trycker på startknappen är modiga!

Rapporten skickades vidare till Lena Andersson , suppleant i Polisförbundets styrelse, som i sin tur presenterade materialet för Rikspolisstyrelsen.

– Vad jag vet vägdes den in i helhetsbedömningen. Man kom fram till att Rakel inte är farligt, säger Lena Andersson.

Kräver forskning

Men i Storbritannien är de berörda inte lika säkra. Där debatteras fortfarande i vilken mån Tetra är hälsovådligt för användarna.

– Vår position har inte ändrats. Det svåra är att få fram forskning som entydigt visar att det vi anar verkligen stämmer, säger Metin Enver, talesperson för Police Federation of England and Wales som med 140 000 medlemmar är landets största polisorganisation.

Han tillägger:

– Om vi får bevis kommer vi att förespråka att alla medlemmar slutar använda Tetra. Vi efterlyser mer forskning.

Tills vidare är förbundets rekommendation till medlemmarna att de ändå ska utnyttja den nya tekniken. Ställningstagandet blev nödvändigt då det gamla systemet togs ur drift.

– Vi utgår ifrån att det är farligare att inte ha någon kommunikation alls än att utsätta sig för strålning, säger Metin Enver.


Nära hjärnans frekvens

Rakel brukar jämföras med mobiltelefoni. Men Tetra/Rakel-frekvensen ligger närmare människohjärnans egen frekvens än mobiltelefonernas frekvens gör. En del forskare menar att detta faktum ligger bakom de många rapporterna om sömnproblem.

Kjell Hansson Mild är docent vid Institutionen för strålningsvetenskaper och radiofysik, Umeå universitet. Enligt honom finns det inget belägg för detta.

Vad gäller cancer är bevisläget ett annat. Enligt Kjell Hansson Mild är forskarvärlden ense om att mobiltelefoni orsakar sjukdom. Den som pratar utan handsfree i en telefon i 2 000 timmar under en tioårsperiod löper fördubblad risk att få en hjärntumör. Mobiler som används i en bil eller där täckningen är dålig strålar dessutom mer.

– Men då ska vi komma ihåg att ursprungsrisken att få hjärntumör är mycket liten.

Gäller detsamma för Rakelenheter som för mobiltelefoner?

– Ja i princip, men skillnaden är att de strålar mer än mobiltelefoner. Rakel har inte debatterats under senare tid och vad jag vet finns det inte mycket forskning.


Välkända fakta

För Jörgen Berggren som leder Rakelprojektet för svensk polis är diskussionen om hälsopåverkan inte ny. Han känner till de engelska larmrapporterna och beskriver hur alla aspekter vägdes samman innan beslutet om ett nytt kommunikationssystem fattades.

– Det är mycket gamla nyheter. Allt har analyserats, det är viktigt att ett beslut grundas på vetenskap.

Han tillägger:

– I län efter län poppar ändå hälsoaspekten upp och vi vet redan innan vilka det är som klagar. Men summan är att Rakel är ett gott miljöval.

Om motsatsen bevisas, är det för sent att rätta till misstaget?

– Det är aldrig för sent, men det är befängt att tro att någon köper ett dyrt system för att folk ska bli sjuka. Skulle det vara skadligt får det hanteras som en vanlig arbetsmiljöfråga.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst