Annons
Annons

Kända missbrukare bygger om arrest

21 februari 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kriminella byggjobbare och en outhärdlig arbetsmiljö för poliserna. Kritiken mot ombyggnaden av arresten i Norrköping är hård. Men byggchefen är oförstående.Kriminella byggjobbare och en outhärdlig arbetsmiljö för poliserna. Kritiken mot ombyggnaden av arresten i Norrköping är hård. Men byggchefen är oförstående.

Under hösten påbörjades ombyggnaden av arresten i Norrköping. Enligt den ursprungliga byggplanen skulle enbart arrestdörrarna bytas ut. Men under arbetets gång tillkom en modernisering av brandlarmet och reparation av undertaket i korridoren som leder till arresten.

Enligt flera poliser som Polistidningen har varit i kontakt med har bygget kantats av små och stora skandaler. Mest anmärkningsvärt är, enligt skyddsombuden, att ett företag som anlitats har aktiva narkomaner på lönelistan.

– Det är diskutabelt ur säkerhetssynpunkt. Personer som mycket väl kan komma att bo över i arresten hjälper till när den byggs om, säger Kjell Vestberg, skyddsombud i Norrköping.

Kända ansikten

Sedan byggnadsarbetet kom igång har flera poliser förvånat noterat att kända kriminella synts i fikarummet. Personer som i vissa fall dagarna innan varit i huset för att lämna urinprov på grund av misstankar om narkotikabrott. Redan tidigt under byggprocessen portades två arbetare. Senare har ytterligare två tvingats lämna sin arbetsplats. I ett fall fanns misstankar om kopplingar till en kriminell gruppering. De övriga fallen gällde narkotikabrott.

Arbetarna har utrustats med passerkort som gett tillträde till bland annat utsättningsrum. En polis påpekar att det är olyckligt att personer som ena dagen lämnar urinprov på grund av misstankar om narkotikabrott, nästa dag rör sig tämligen fritt i huset. De får inblick i rutinerna, lär sig känna igen poliser och kan läsa uppsatta lappar om vilka personer som är under bevakning.

Sättet att organisera ombyggnaden ifrågasätts också på rent arbetsmiljömässiga grunder. Ledningen fastslog att omhändertagna skulle slussas genom häktets ingång medan byggarbetet pågick. Men trots påtryckningar fungerade inte passerkorten. Följden blev att poliserna i Norrköping tvingades gå via husets utsida och passera en byggarbetsplats när de hade ärenden till arresten.

Tillhyggen på marken

– Hammare, skruvmejslar och skiftnycklar låg på marken. Att ledsaga en person till arresten i en sådan miljö är naturligtvis olämpligt, säger Kjell Vestberg.

En annan polis, som vill vara anonym, nämner en överfallssituation på häktet. Larmet fungerade inte på grund av bygget. De poliser som befann sig i närheten kontaktades till slut av LKC.

Toaletterna eller snarare bristen på dem oroar också. Under arrestombyggnaden har misstänkta lämnat urinprov på personaltoaletterna, något som anställda vänder sig mot på grund av hepatitrisken.

Det är den pensionerade kommissarien Hans Nilsson som har agerat byggchef i Norrköping. Han har ingen formell byggrelaterad utbildning men enligt egen utsago lång erfarenhet av att organisera byggarbetsplatser.

– Jag har skött sådant många gånger åt myndigheten. Dessutom har jag ett stort eget intresse för husrenoveringar.

Han tycker inte att det är oroväckande att aktiva missbrukare har byggt om arresten och haft fritt tillträde till stora delar av polishuset.

– Det är väl inte förbjudet för dem att jobba. Det finns poliser som missbrukar också.

Han anser att det under alla omständigheter är det anlitade företaget som bär skulden för att situationen uppstod. Företaget uppmanades att skicka namn och personnummer till polisen på sina anställda men bröt delvis mot överenskommelsen. Efter ett tag uppdagades att två anonyma personer renoverade polishuset. En närmare undersökning visade att de var straffade – de avstängdes.

Klagomål och struntprat 

– Det var ingen större fara och några fler fall har det inte varit. Det pratas en massa strunt om bygget. Man har försökt blåsa upp det här, bland annat genom att gå till pressen.

Men stämmer inte klagomålen? Hur var det med häkteslarmet som inte fungerade?

– Det påstods så, men jag tvivlar. Förmodligen den mänskliga faktorn. Inga sladdar var avklippta i alla fall.

Situationen då omhändertagna måste ledas över en byggarbetsplats där det fanns åtskilliga potentiella tillhyggen?

– Det är riktigt. Som polis måste man vara försiktig i sådana fall. Vi har sagt till jobbarna att de inte ska lämna kvar skruvdragare och borrmaskiner.

Skyddsombudet Jessica Hermann tycker inte att hanteringen av ombyggnaden levt upp till vad som bör krävas av en offentlig verksamhet. Hon har följt processen på nära håll och lagt ner mycket tid på att sätta sig in i alla turer kring arrestrenoveringen.

– Det kan bara inte vara okej. Främst vänder jag mig mot att det inte har varit bättre koll på dem som släpps in i huset. Vilket privat företag skulle agera så? Dessutom har det varit en kamp för mig som skyddsombud att få inblick i byggprocessen.

Rapport om alla misstag

För att belysa hur ombyggnationen har skötts funderar hon på att sammanställa en rapport. De närmare formerna vill hon resonera igenom med sina kollegor.

– En svår balansgång. När det blir klart känns det jobbigt att rota vidare. Samtidigt vill jag inte släppa frågan. Det är viktigt att få fram bra rutiner så att något liknande inte händer i framtiden.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst