Annons
Annons

Rakels hälsoeffekter ska utredas

20 februari 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Rakels hälsoinverkan på människor undersöks på nytt. Krisberedskapsmyndigheten tar oron på allvar och startar ett nytt forskningsprojekt.Rakels hälsoinverkan på människor undersöks på nytt. Krisberedskapsmyndigheten tar oron på allvar och startar ett nytt forskningsprojekt.

Efter uppgifterna i Polistidningen nr 1, 2008 kommer diskussionen om Rakel och polishälsa att lyftas. Dels ska Krisberedskapsmyndigheten (KBM) initiera ny forskning, dels kommer Polisförbundets ordförande Jan Karlsen att driva frågan vid nästa möte med Eurocop (samarbetsorgan för polisers fackföreningar i EU).

– Vi tar signalerna från Polisförbundet och uppgifterna som framkommit den senaste tiden på stort allvar, säger Stefan Kvarnerås, enhetschef på KBM.

Det var KBM som skötte upphandling då Rakel introducerades i Sverige. Stefan Kvarnerås är själv polis men tjänstledig för att arbete med införandet av det nya kommunikationssystemet.

– Hälsofrågorna har funnits med hela tiden. Vi har följt vad som händer i England och kommit fram till att det inte finns bevisade faror.

Ingen svensk forskning

Trots det existerar inget forskningsmaterial kopplat till svenska förhållanden. Men den bristen hoppas Stefan Kvarnerås att ett planerat samarbete mellan KBM och Arbetsmiljöverket ska avhjälpa.

– Målet är att få fram säkra mätfakta i en polisiär miljö. Själv tror jag inte att det finns skäl för oro, men naturligtvis måste vi gå till botten med det här.

Efter artikeln om Rakel har poliser och forskare har hört av sig till tidningen och Polisförbundet. En del menar att frågan bör ses som utagerad och att det inte finns något vetenskapligt stöd för att Rakel är farligt. Andra är oroade och efterlyser mer forskning.

– Jag tycker att det bör finnas ett bredare underlag. Forskare från Karolinska har kontaktat mig och berättat om sina farhågor, säger Jan Karlsen och fortsätter:

– Andra menar att det inte är farligt. Med ledning av att åsikterna går isär så mycket måste ett större material om hälsoeffekterna samlas in.

I samband med nästa Eurocopmöte i mars kommer Jan Karlsen driva frågan om hur de fackliga organisationerna bör förhålla sig till Rakel.

Illa om oro stör

– Bara oron är tillräckligt för att vi måste gå till botten. Som polis har man inte råd att störas av sånt när man jobbar.

Han tycker att det vore en god start om forskarna undersökte förloppet i Island och Finland som var tidiga med att införa Rakelteknik. Om det visar sig att poliser som exponerats under lång tid är sjukare än andra tycker han att den nya tekniken bör ifrågasättas kraftigt.

– Enligt arbetsmiljölagen får man inte införa farlig teknik.

Jan Karlsen understryker att han litar på att RPS har skött frågan bra.

– Absolut. Det finns inget skäl att tro något annat.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst