Annons
Annons

Civila utredare ska utredas

5 mars 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu ska de civila utredarnas arbetsvillkor utredas av en arbetsgrupp som RPS har tillsatt. Polisförbundet tycker att det är bra, eftersom det är viktigt att klargöra gränsdragningen mellan poliser och civila utredare.Nu ska de civila utredarnas arbetsvillkor utredas av en arbetsgrupp som RPS har tillsatt. Polisförbundet tycker att det är bra, eftersom det är viktigt att klargöra gränsdragningen mellan poliser och civila utredare.

– I vissa myndigheter utför civila utredare arbetsuppgifter som enligt polisförordningen bara får göras av poliser. En fara för rättssäkerheten, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen. 

Civila utredares status i polisorganisationen har länge varit föremål för debatt och diskussion. Polisförbundet anser att rågången mellan poliser och civila utredare måste klargöras.

– Som medborgare har du rätt att ställa krav på att de som utreder brott har goda kunskaper i juridik, brottsofferbemötande och etik, ämnen som är centrala i polisutbildningen, säger Jan Karlsen .

Utredningen om de civila utredarnas arbetsvillkor ska vara klar den första juli och leds av Holger Radner, polismästare i Skåne. Polisförbundet välkomnar att Rikspolisstyrelsen belyser frågan. Förutom rättssäkerheten handlar det också om arbetsmiljön för både poliserna och de civila utredarna.

– Det finns exempel där en polis och en utredare tillsammans har genomfört en husrannsakan. Skulle något inträffa som innebär att de hamnar i riskfylld situation är polisen i praktiken ensam då de den civila utredaren inte kan täcka upp på samma sätt som om det vore två poliser på plats. Det är inte acceptabelt att sätta anställda, oavsett om man är polis eller inte i en sådan situation, säger Jan Karlsen.

Debatten om de civila utredarnas status har pågått under en längre tid och enligt akademikerförbundet Jusek har motsättningarna varit så stora att det har blivit ett arbetsmiljöproblem. Frågan har därför lyfts till samarbetskommittén.

– De civila utredarna ska inte ta detta personligt. Det här handlar om att man ska klargöra gränsdragningarna mellan de olika yrkesrollerna. Det är viktigt ur såväl ett rättssäkerhets- som ett arbetsmiljöperspektiv, säger Jan Karlsen.

Anna Erhardt

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst