Annons
Annons

Många medelmåttor men få duktiga poliser

2 mars 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Fem procent av svenska poliser i yttre tjänst är riktiga stjärnor. Men 40 procent gör ytterst få ingripanden på egen hand. Och tio procent borde byta jobb, visar en ny forskningsrapport.Fem procent av svenska poliser i yttre tjänst är riktiga stjärnor. Men 40 procent gör ytterst få ingripanden på egen hand. Och tio procent borde byta jobb, visar en ny forskningsrapport.

Det är Johannes Knutsson, professor i polisforskning vid Polishögskolan i Oslo och Stefan Holgersson, fil doktor i polisforskning, som står bakom rapporten ”Individuella arbetsprestationer i uniformerat polisarbete”.

I undersökningen slår de fast att fem procent av de studerade poliserna i yttre tjänst är mycket kompetenta. De agerar på ett långsiktigt vis och arbetar problemlösande. Ofta rör det sig om personer med relativt många tjänsteår bakom sig. De har inte sällan god fysik, stor integritet och är mycket motiverade.

Men av de 110 närpoliser och utryckningspoliser som har intervjuats och observerats i samband med studien utgör de duktiga en minoritet. För att belysa hur stor skillnad det är mellan poliser avseende arbetsprestation delade Knutsson och Holgersson in intervjupersonerna i tre grupper. Tidigare har det inte funnits några bestämda kriterier för att vetenskapligt mäta polisers yrkesskicklighet.

För att ingå i gruppen med lägst krav måste poliserna bemöta allmänheten på ett korrekt sätt. Dessutom måste de klara att lösa och avrapportera tilldelade uppdrag med en acceptabel effektivitet. 10 procent nådde inte upp till denna nivå. 40 procent av poliserna kvalificerade sig enbart för denna nivå.

Fyra av tio når medelnivån

Ungefär 40 procent av poliserna nådde upp till medelnivån, genom att dessutom utföra en viss mängd ingripanden på eget initiativ.

– För den som verkligen är insatt är det vi presenterar knappast överraskande. Men för allmänheten och en del politiker är det nog nytt, säger Johannes Knutsson.

Men tesen att fåtalet poliser gör huvuddelen av jobbet har ju lyfts fram ofta. Vad har ni gjort utöver det?

– För första gången har någon visat vetenskapligt att så är fallet. Andra akademiker har tyckt till helt utan belägg. Dessutom har vi gått ett steg längre och definierat vad som är ett bra polisarbete.

Är det statistiskt säkert att bara studera 110 poliser då man uttalar sig om alla uniformerade poliser i hela landet?

– Här går det inte att stirra sig blind på siffror. Stefan Holgersson är själv polis och har varit runt på 80 platser för intervjuer och observationer. Han och jag känner oss trygga med resultatet.

Unga poliser tappar snabbt motivation

Stefan Holgersson, som har intervjuat poliserna i studien, anser att det, med relativt enkla medel, går att lyfta fler poliser till den högsta nivån. Han pekar på vikten av styrning och ledningens ansvar.

– Som utbildare möter jag studenter som är motiverade och har stor förståelse för sina kommande arbetsuppgifter. När jag träffar dem några år senare vid intervjuer har något hänt. De har blivit omotiverade och ineffektiva.

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen är inne på samma linje som Stefan Holgersson när det gäller ledningens ansvar.

– Avståndet mellan de poliser som arbetar i yttre tjänst och den centrala ledningen måste minska. Ofta ser de på saker från helt olika perspektiv. Det är dags att lyssna på dem som finns ute i verksamheten, säger Jan Karlsen.

Han tycker att ledningen måste ta reda på vad poliserna själva anser att de behöver för att ta fler egna initiativ. Eller vilket stöd de behöver för att arbeta mer långsiktigt och problemorienterat.

Jan Karlsen anser att det är särskilt oroväckande om unga poliser tappar motivationen efter bara några års tjänst.

– Ska vi få fler poliser med hög kompetens är det viktigt att fler stannar kvar i yttre tjänst. Det är först när du har ett antal år ute som du har en gedigen kunskap. Detta kräver i sin tur att status på polisarbetet i yttre tjänst höjs.

Stefan Holgersson tycker inte att undersökningen är kritisk mot svenska poliser.

– Den visar inte att poliserna är slöa, utan pekar på effekten av att organisationen är dålig på att ta hand om de anställda, säger Stefan Holgersson.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst