Annons
Annons

Polisförbundet: ”Arbetsmiljöverket måste in på banan”

5 mars 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Arbetsskadeutredningen av insatsen i Nyköping då Fredrik Widén mördades och en polis skottskadades är klar. I utredningen presenteras ett antal förslag till framtida förbättringar.

– Förslagen är bra. Nu utgår jag från att Arbetsmiljöverket gör en egen utredning och använder denna som ett av underlagen, säger Erling Staxäng i förbundsstyrelsen.Arbetsskadeutredningen av insatsen i Nyköping då Fredrik Widén mördades och en polis skottskadades är klar. I utredningen presenteras ett antal förslag till framtida förbättringar.

– Förslagen är bra. Nu utgår jag från att Arbetsmiljöverket gör en egen utredning och använder denna som ett av underlagen, säger Erling Staxäng i förbundsstyrelsen.

Det är Polismyndigheten i Södermanland som genom Patrik Crafoord, Inger Gunnarsson och Thomas Forsberg har granskat händelseförloppet den 20 juni 2007, då handräckningsärendet i Nyköping slutade i tragedi. Utredarna har kommit fram till att tjänsteföreskrifter och riktlinjer har följts och de har inte sett att något arbetsmiljöbrott skulle ha begåtts.

Ett av förslagen till förbättringar är att civila poliser ska fotograferas i samband med uppdrag, så att de blir lättare att känna igen för kollegor på plats.

Ett annat förslag är en översyn av placeringen av reglage och radio i polisbilarna, eftersom knappar för utryckningssignal och larm eventuellt sitter för nära varandra. Utredarna välkomnar också den ändring som redan gjorts i utbildningen för OC-spray, där mer fokus har lagts på riskerna att poliser själva kan bli utslagna av sprayen. Det finns också förslag om en mer enhetlig placering av saneringsvätska och annan utrustning i bilarna.

Utredningen ger viktig kunskap

Lars-Håkan Skoog, Polisförbundets ordförande i Södermanland tycker att förslagen är bra:

– Det är viktigt att vi tar lärdom av det som utredningen kommit fram till. Det här är egentligen inte kunskap bara för myndigheten i Södermanland, den är viktig för polisarbetet i hela landet.

Av utredningen framgår inte vilken information som fanns om gärningsmannen eller hur den hade samlats in. Rättspsykiater Göran Fransson, som begärde handräckningen, har beskrivit gärningsmannen som en av landets farligaste personer. Fransson ansåg att det fanns en överhängande risk att mannen, som tidigare knivdödat en person, på nytt skulle komma att använda dödligt våld. Utredarna skriver att det kanske behövs en riskbedömningsmall för handräckningar, men presenterar inte detta som ett förslag. Man konstaterar att stöd från piket eller nationella insatsstyrkan skulle ha begärts om man känt till att gärningsmannen hade handeldvapen.

Erling Staxäng tycker att rutinerna för handräckningar överlag bör ses över.

– Det är till exempel viktigt att veta om det finns hinder i sekretesskyddet som gör att vi inte kan få all den information vi behöver.

Arbetsmiljöverket planerar ingen egen utredning

Från Arbetsmiljöverkets sida håller man nu på att titta på arbetsskadeutredningen. Att verket skulle göra en egen arbetsmiljöutredning verkar inte aktuellt. Vad Polismyndigheten i Södermanland kan vänta är ett så kallat inspektionsmeddelande som pekar ut brister och som ställer krav på åtgärder.

– Med stor sannlikhet kommer de att få vissa krav på sig, säger Gunnel Gyllensvaan Erichs, jurist på Arbetsmiljöverket.

Erling Staxäng tycker det är en självklarhet att Arbetsmiljöverket nu måste in på banan och göra en egen utredning.

– En kollega har omkommit och en annan har blivit skottskadad. Jag utgår från att Arbetsmiljöverket gör en egen arbetsmiljöutredning. Det ansvaret kan man inte lägga på arbetsgivaren, säger Erling Staxäng.

Marie Persson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst