Annons
Annons

Snålhet med arbetsmiljön kan kosta skjortan

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

"Ledarskapet betyder fantastiskt mycket för en god arbetsmiljö. Det finns tyvärr en del chefer som aldrig borde ha nått sina positioner.""Ledarskapet betyder fantastiskt mycket för en god arbetsmiljö. Det finns tyvärr en del chefer som aldrig borde ha nått sina positioner."

Arbetsmiljölagens krav på främst arbetsgivarsidan är långtgående. Enligt min mening långt mer krävande än de flesta arbetsgivare är medvetna om eller besvärar sig med att ta reda på.

Många arbetsgivare är helt enkelt inte tillräckligt kunniga om vilka hårda krav arbetsmiljölagen ställer på dem. Det märks när man föreläser om arbetsmiljöfrågor och diskuterar innehållet i lagen. Ofta blir följden att goda initiativ tas till lämpliga förändringar.

Om man som arbetsgivare ska kunna slå sig till ro med gott samvete, måste i princip allt ha gjorts för att förebygga ohälsa eller olycksfall och ständiga riskanalyser rörande samtliga delar av verksamheten vara gjorda och också pågå. Det är med andra ord ett evighetsarbete.

Alltså ingen rast och ingen ro. Och om likväl en allvarlig händelse med ett dödsfall eller svår personskada inträffar talar detta starkt för att samtliga adekvata åtgärder inte har vidtagits, därför att då skulle den allvarliga händelsen inte ha inträffat. Märk att jag talar om allvarlig händelse och inte om ”arbetsplatsolycka”. Sistnämnda uttryck har beklagligtvis använts under lång tid, inte minst inom polisen.

Många känner igen det hemska uttrycket i anmälningssystemet, ”arbetsplatsolycka utan samband med misstanke om brott”. En sådan benämning för tankarna till att händelsen är en ren incident, det vill säga att den har uppkommit utan att den på minsta sätt har sin grund i att en arbetsgivarföreträdare har försummat sina grundläggande skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.

De flesta försummelser sker genom underlåtenhet att handla och inte genom ett aktivt agerande. För att det ska vara fråga om en ren incident krävs enligt min mening i princip att den inträffade händelsen eller effekten har sin grund i något, som ingen omtänksam arbetsgivare rimligen kunde ha förutsett och förhindrat. Och då är det verkligen inte mycket som platsar.

Alla arbetsgivare bör tänka positivt och aldrig minimalistiskt. Ledarskapet betyder fantastiskt mycket för en god arbetsmiljö. Det finns tyvärr en del chefer som aldrig borde ha nått sina positioner. En extra god arbetsmiljö i både fysisk och psykisk bemärkelse skapar en goodwill som är betydelsefull för verksamheten när det gäller att rekrytera ny personal efter den utdöende 40-talistgenerationen.

Arbetsmiljön inom ett företag eller en myndighet bör vara så god att den inte bara får betyget godkänt vid en bedömning enligt arbetsmiljölagens krav. I stället bör siktet vara inställt på ett klart överbetyg. Det lönar sig i längden att vara känd för en utomordentligt god arbetsmiljö och det skapar en goodwill som sprider sig med vinden.

Motsatsen, en snålhet att vilja åstadkomma mer för arbetsmiljön än precis vad som krävs från ett snävt betraktelsesätt, kan kosta skjortan. De skickligaste av medarbetarna söker sig då till andra arbetsplatser. Inga nyrekryteringar blir möjliga. En badwilleffekt uppkommer och sprids. Lönsamheten försämras, i vart fall långsiktigt. Hur kul är det att arbeta på en sådan arbetsplats? Och hur farligt är det? Risken för att något allvarligt inträffar är påtaglig liksom risken för att en brottsmisstanke om arbetsmiljöbrott blir följden.

Sven-Erik Alhem, Överåklagare

Ämnen i artikeln

Detta är en krönika. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst