Annons
Annons

Stora skadestånd till Polisförbundets medlemmar

5 mars 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Poliser som drabbats av psykisk ohälsa tillhör de grupper som behandlas riktigt illa av Försäkringskassan. Det visar LO-TCO Rättsskydds siffr or från 2007. Polisförbundet drev 54 ärenden till domstol och tilldömdes 17,3 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar.Poliser som drabbats av psykisk ohälsa tillhör de grupper som behandlas riktigt illa av Försäkringskassan. Det visar LO-TCO Rättsskydds siffr or från 2007. Polisförbundet drev 54 ärenden till domstol och tilldömdes 17,3 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar.

Räknat per medlem fick Polisförbundet 2007 ut de högsta beloppen av alla TCO-förbund i skadestånd och ersättningar genom LO-TCO Rättsskydd. Hela 54 ärenden drevs till domstol där medlemmar tilldömdes över 17 miljoner kronor. Kostnad för den juridiska hjälpen: 22 kronor per medlem.

– Vi har vunnit många livränteärenden som handlar om psykisk ohälsa för poliser. Det gäller utbrändhet, mobbning, överarbetade poliser och otäcka händelser på jobbet. Dessutom handlar det om förhållandevis unga medlemmar, som fått livslånga skador och har lång tid till pensionen. Då blir det stora belopp, säger Claes Jansson, enhetschef på LO-TCO:s Rättskydds försäkringsenhet.

Under 2007 tog LO-TCO Rättsskydd ut 309 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar till fackets medlemmar i LO, TCO och Saco – en ökning med 90,5 miljoner kronor jämfört med 2006. Hela 1 831 ärenden drevs till domstol eller skiljenämnd, vilket är det största antalet under hela 2000-talet. Ökningen är också markant vad gäller Polisförbundets medlemmar.

Det som orsakar de höga skadestånden är oftast att Försäkringskassan har en mycket hård attityd mot arbetsskador. Inte sällan dras ersättningen helt sonika in.

– Försäkringskassan har drivit sin hårda linje några år, men de förlorar allt fler mål. Det är då vi får ut skadestånd, berättar Claes Jansson.

· TCO-förbunden hade tillsammans 411 ärenden och tilldömdes nästan 85 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar.

· Saco-förbunden hade 25 ärenden och fick 5,7 miljoner kronor.

· LO-förbunden hade 1 335 ärenden och fick 205 miljoner kronor.

För att en medlem ska ha rätt till hjälp av LO-TCO måste Polisförbundet ha beviljat medlemmen rättshjälp. Då betalar förbundet rättegångskostnaderna om medlemmen förlorar målet. När processen startar stämmer LO-TCO Rättsskydd exempelvis arbetsgivaren eller försäkringskassan inför domstol. I de flesta fall skulle den enskilde medlemmen inte kunna driva saken själv därför att vanliga löntagare inte kan riskera att få betala de enorma rättegångskostnader som en process innebär om medlemmen förlorar målet.

Fakta:

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt. Här arbetar 50 jurister som är experter på arbetsrätt och försäkringsrätt. Sedan 1971 har byrån haft över 40.000 ärenden. LO-TCO Rättsskydd är ombud i vart tredje mål i Arbetsdomstolen.

TCO-förbundens skadestånd och ersättningar 2007 :Förbund


Antal ärenden


Utverkad ersättn ing (Kronor)


Farmaciförbundet


6


288 000


Finansförbundet


10


43 000


Försvarsförbundet


5


4 190 000


FTF


11


2 533 000


SIF


119


30 266 000


SJF


14


491 000


SKTF


54


4 424 000


Lärarförbundet


10


1 995 000


Polisförbundet


54


17 314 000


Skogs-och Lant


4


716 000


ST


14


1 681 000


Teaterförbundet


7


147 000


HTF


54


14 074 000


Tull-Kust


2Vårdförbundet


38


6 616 000


Yrkesmusiker


6


60 000

Summa


411


84 838 000

Bill Erlandsson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst