Annons
Annons

Hot mot poliser ska undersökas

7 april 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Poliser som arbetar mot organiserad brottslighet verkar allt oftare utsättas för hot och trakasserier. Nu ska Brå undersöka hur vanligt det är och vad man kan göra åt det.Poliser som arbetar mot organiserad brottslighet verkar allt oftare utsättas för hot och trakasserier. Nu ska Brå undersöka hur vanligt det är och vad man kan göra åt det.

Initiativet till undersökningen kommer från polisens operativa råd, som är ett nationellt samarbete mellan olika myndigheter i kampen mot den organiserade brottsligheten. Där har uppmärksammats att poliser som arbetar med den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet utsätts för hot och trakasserier.

– Omfattningen vet vi inget om, men jag har en känsla av att otillåten påverkan mot poliser ökar, säger sektionschefen Stefan Eurenius på Polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen.

 Med otillåten påverkan menas trakasserier, hot, våld eller korruption. När Brottsförebyggande rådet, Brå, för ett par år sedan undersökte hur vanligt det är att statliga tjänstemän utsätts, visade det sig att en stor andel poliser varit utsatta för hot och trakasserier av mc-gäng och ungdomsgäng.

Stefan Eurenius på RPS vill inte gå så långt som till att säga att den påverkan poliser utsätts för är ett hot mot rättsstaten, det handlar snarare om att undersökningen ska ligga till grund för ett förebyggande arbete.

– Vi kan ju inte ge vika för försök att påverka oss. För att kunna stå emot krävs bra strategier. Med bättre kunskap blir det också lättare att vidta relevanta åtgärder.

Nu ska Brå alltså ta reda på hur vanligt det är att poliser som arbetar med organiserad brottslighet utsätts för påverkan och under vilka former det sker. Utredarna ska också ta reda på vilket stöd utsatta poliser får från kolleger och arbetsgivare.

Också civilanställda kommer att ingå i undersökningen.

– Civilanställda kan vara ett intressant mål för den organiserade brottsligheten, säger Johanna Skinnari som arbetar som utredare på Brå.

Hon exemplifierar med ett fall då en städare tog med sig dokument från arbetsplatsen.
– Vi vill försöka ta reda på hur vanligt det är att civilanställda får den typen av förslag, säger hon.
Utredarna ska även titta på hur vanligt det är att anhöriga utsätts för påtryckningar och hur de påverkas av det. Studien beräknas vara klar i mars 2009.

Annette Wallqvist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst