Annons

Annons

Lättare att följa ärende genom rättskedjan

7 april 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I framtiden ska information som behövs i rättsväsendet bara registreras en gång. Sedan ska den finnas tillgänglig för alla. Då kommer det att bli enklare att följa ett ärende genom hela rättskedjan, både för poliser och andra berörda.I framtiden ska information som behövs i rättsväsendet bara registreras en gång. Sedan ska den finnas tillgänglig för alla. Då kommer det att bli enklare att följa ett ärende genom hela rättskedjan, både för poliser och andra berörda.

En öppen och demokratisk rättsstat kräver insyn och därmed dokumentation. Men administration tar tid och inte blir det bättre av all tid som måste läggas på telefonsamtal, fax och brev rättsväsendets myndigheter emellan. Om visionen kring Rif, rättsväsendets informationsförsörjning, blir verklighet underlättas vardagsarbetet för många, eftersom det blir betydligt enklare för berörda myndigheter att utbyta information.

Rif handlar om att alla uppgifter som hanteras inom rättskedjan ska lagras elektroniskt och bara registreras en gång. Vilket betyder att en stor del av informationen som ska användas inom rättskedjan kommer att registreras av polisen. Sedan ska det vara möjligt för alla rättsväsendets myndigheter att via datorn få tillgång till den information som berör ett ärende.

Men en genomförd Rif-vision kommer ändå inte innebära merarbete för poliserna, menar Margit Strid, som är verksamhetsutvecklare på Rikspolisstyrelsens polisavdelning. Detta eftersom Rikspolisstyrelsen håller på att ta fram ett nytt avrapporterings- och utredningsstöd för alla polismyndigheter.

– Med det nya stödet hoppas vi få slut på att logga in och ur i flera system för att registrera en händelse. Istället är förhoppningen att allt ska registreras på ett ställe, säger Margit Strid.

Polisens nya it-baserade verksamhetsstöd skapar alltså möjligheter också för Rif-samarbetet.

Tidvis har det gigantiska samarbetet mellan myndigheterna i rättsväsendet gått trögt. Men sedan förra sommaren har det tagit ny fart. Delvis tack vare att den före detta polischefen Stefan Strömberg drev på arbetet, men också eftersom flera myndigheter står inför att införa nya interna verksamhetsstöd.

När Rif -arbetet är genomfört blir det enklare att följa ett ärende genom rättskedjan, både för poliser och privatpersoner. För poliser blir det också möjligt att enkelt se vilka ingripanden det beslutats om eller en persons placering inom Kriminalvården. Tidsfrister vid häktning blir också lättare att ta fram. Dessutom blir det enkelt att se om en anhållen person har en delgivning på sig som bör lämnas. Att domstolarna får ställa in förhandlingar på grund av misslyckade delgivningar är ett vanligt problem och en stor flaskhals i rättssystemet som det ser ut nu.

Förhoppningen är att informationsutbytet myndigheterna emellan ska vara möjligt vid utgången av 2011. Då ska också polisens eget verksamhetsstöd vara infört.


Fakta:

– Myndigheterna som ingår i Rif är Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Skatteverket, Tullverket, Vägverket och Åklagarmyndigheten.

– Det operativa arbetet bedrivs i Rif-sekretariatet som är placerat vid Rikspolisstyrelsen.

Annette Wallqvist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst