Annons
Annons

Svårt att utbilda mot diskriminering

7 april 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Utbildning i mångfaldsfrågor föreslås som en del av lösningen på problemet med diskriminering i rättsväsendet. Men det räcker inte att varje polis själv reflekterar över sina värderingar. Utbildningen måste också leda till förändringar av arbetsmetoder.Utbildning i mångfaldsfrågor föreslås som en del av lösningen på problemet med diskriminering i rättsväsendet. Men det räcker inte att varje polis själv reflekterar över sina värderingar. Utbildningen måste också leda till förändringar av arbetsmetoder.

I slutet av februari presenterade Brå sin rapport om diskriminering i rättsprocessen. Precis som tidigare utredningar i ämnet visar även Brås studie att personer med utländsk bakgrund diskrimineras av polis, åklagare, och domstolar.

För att komma till rätta med problemen har Brå flera förslag på åtgärder, bland annat fortsatta satsningar på utbildning i diskrimineringsfrågor. David Shannon, en av utredarna bakom rapporten, menar att mångfaldsutbildningarna ger tillfälle för reflektion och bättre kunskaper om oavsiktlig diskriminering. De ska också ge de kunskaper som behövs för att polisen som organisation ska kunna identifiera arbetsmetoder och rutiner som innebär risk för diskriminering.

David Shannon menar att det inte får stanna vid detta.

– Det är viktigt att det kritiska tänkande som förhoppningsvis sätts igång sedan tillåts påverka den egna arbetssituationen. Det handlar inte bara om hur enskilda poliser arbetar, utan även om polisen som organisation. Till exempel vilken reaktion en negativ jargong får från organisationen, säger David Shannon.

 
Utbildning för chefer

Idag ingår diskriminerings- och mångfaldsfrågor i grundutbildningen och i alla chefs- och ledarskapsutbildningar inom polisen. Många av polismyndigheterna har även hållit egna utbildningar för personalen.

Pia Müller är HR-konsult på Rikspolisstyrelsen. Hon håller med om att det man lärt sig under utbildningen även måste påverka arbetsmetoder och rutiner.

– Det räcker inte att gå en utbildning utan det gäller att ta med de här frågorna till vardagen. Vi brukar avsluta alla utbildningar med en uppmaning att gå hem och fundera mer, säger hon.

Pia Müller skulle gärna vilja komma åt de små sakerna som gör det dagliga arbetet bättre.

– Varje rotel kan till exempel göra egna små kartläggningar. Till exempel mäta förhörstiden för en misstänkt med svensk respektive utländsk bakgrund. Detta är något som kan leda till förändring, säger hon.


Många projekt på gång

Just nu pågår flera olika satsningar inom polisen för att komma till rätta med problemen. Polisen i Stockholm har gått en webbutbildning i frågor som rör homo-, bi- och transexuella som Rikspolisstyrelsen vill använda i hela landet. Sedan förra året drivs värdegrundsprojektet och i Blekinge län har man genomfört ett pilotprojekt där domstol, åklagare, kriminalvården och polismyndigheten samverkar kring en mångfaldsutbildning. Man har även bjudit in advokater att delta.

– Det var bra att ha med alla aktörer. Det lyfte olika perspektiv och alla hade sina frågeställningar om hur de skulle arbeta med detta efter utbildningen, säger Pia Müller.

Ladda ner rapporten: http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action=question_show&id=440&category_id=1

Annika Larsson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst