Annons
Annons

Rekord i motioner

29 maj 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Höjd status på polisyrket och bättre ingångslön för poliser. Det är innehållet i flera av de rekordmånga motionerna till Polisförbundets representantskap i september. Men det finns också motioner som andas kritik mot förbundets ledning.Höjd status på polisyrket och bättre ingångslön för poliser. Det är innehållet i flera av de rekordmånga motionerna till Polisförbundets representantskap i september. Men det finns också motioner som andas kritik mot förbundets ledning.

När motionstiden gick ut i april hade över hundra motioner skickats in, vilket är mer än dubbelt så många som tidigare år. Förra året fanns det bara 45 motioner, och åren dessförinnan var siffran drygt 50 per år.

Innehållet i motionerna är väldigt varierat. Många handlar om att man vill att Polisförbundet ska driva frågan om att en polis ska tjäna minst 25000 kronor i månaden. Dessutom vill många att förbundet ska verka för att statusen på polisyrket ska höjas. Motioner om detta har kommit från flera delar av landet, bland annat Örebro, Skåne och Västra Götaland.

Diskussionerna kring de nyligen tecknade löne- och arbetstidsavtalen har också satt spår i motionsfloden. Förbundsområde Uppsala hör till dem som motionerat om att Polisförbundet ska verka för en höjning av ersättning för jour, beredskap och obekväm arbetstid.

Flera motioner berör också Polisförbundets interna organisation. De handlar bland annat om att formen för motionsbehandling på representantskapet ska förändras och att motioner bara ska behandlas vartannat år. Förbundsområde Stockholm föreslår till exempel att representantskap ska hållas vartannat år och att ett förbundsråd inrättas för att hållas vartannat år.

Från Stockholm kommer också den motion som är mest kritisk till Polisförbundets ledning. Det är en medlem som vill att representantskapet förklarar sitt misstroende mot förbundsordföranden Jan Karlsen.

Fakta:

Alla aktiva medlemmar i Polisförbundet kan skriva motioner till representantskapet. Ett förbundsområdes årsmöte/stämma och/eller styrelse kan ställa sig bakom och stödja en motion. Motionerna behandlas på så kallade tematorg på representantskapet. Beslut om motionerna fattas sedan i plenum.

Representantskapet är Polisförbundets högsta beslutande organ. Det hålls en gång om året, i år äger det rum i Malmö den 16-18 september.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst