Annons
Annons

Mer oro än verkliga hot mot vittnen och brottsoffer

30 juni 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Hot mot brottsoffer och vittnen blir sällan verklighet, visar en undersökning från Brå. Däremot finns det risk att rädslan för att utsättas leder till självcensur. Men det finns mycket som polisen kan göra för att få de oroliga att känna sig tryggare.Hot mot brottsoffer och vittnen blir sällan verklighet, visar en undersökning från Brå. Däremot finns det risk att rädslan för att utsättas leder till självcensur. Men det finns mycket som polisen kan göra för att få de oroliga att känna sig tryggare.

Ungdomar, medlemmar i kriminella gäng och kvinnor som utsatts för relationsvåld är de grupper som främst riskerar att utsättas för hot eller påtryckningar, det visar Brå:s kartläggning av hot och påtryckningar mot brottsoffer och vittnen. Åtta procent av åklagarna har under en fyraveckorsperiod misstänkt att brottsoffer eller vittnen utsatts för hot eller påtryckningar. Oftast är det brottsoffret som utsätts i samband med grundbrottet, eller vid huvudförhandlingen. Efter att domen fallit är det sällan något händer.

Ungdomar som hotar gör det oftast i samband med grundbrottet, vanligen i närvaro av sina kompisar. Det är också vanligt att unga faktiskt inte vet att övergrepp i rättssak är ett allvarligt brott, kanske med högre straffvärde än grundbrottet.

För att förebygga hot föreslår Brå en att polis, skola och socialtjänst ska informera unga om otillåten påverkan och att brottsoffer och vittnen ska tas bättre om hand genom rättsprocessen, bland annat genom stödpersoner och studiebesök till domstolen.

Mikael Hiljegren är kriminalinspektör och arbetar med personsäkerhet i Stockholms län. Han tycker inte det är särskilt konstigt att brottsoffer och vittnen är rädda för rättsprocessen.

– De vet att busarna kommer att stå innanför dörren och otryggheten är inte rolig. Kan de få hjälp genom rättsprocessen är det mycket värt för dem, säger han.

Mikael Hiljegren efterlyser också skyddade boenden för män och skulle gärna se ett bättre samarbete mellan socialtjänsten och polisen.

Trots allt är det i ytterst få fall som hoten förverkligas. Däremot får rädslan konsekvenser för viljan att anmäla och vittna.

– Vi får alla betala om ingen vågar ställa upp och vittna. Jag tycker rättsväsendet och polisen har stort ansvar att se till att folk får den information och det skydd de behöver. Och det tror jag kanske inte man levt upp till, säger han.

Läs hela rapporten på: www.bra.se

Annika Larsson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst