Annons
Annons

Öppet brev till förbunds-
områdesstyrelsen i Stockholm

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

På utsidan av denna tidning finns Polisförbundet logotyp. Den är jag stolt över! Jag känner en stolthet över vad vi, som har förmånen att vara förtroendevalda under den symbolen, får lov om att vara med och uträtta. Vi får tillsammans verka och arbeta för alla medlemmars bästa. Vad vi gör i vårt Förbundsområde påverkar vad som sker för poliser i hela landet.

Att vara förtroendevald i ett Förbundsområde innebär såväl ansvar som respekt. Till vår hjälp att främja medlemmarnas bästa har vi, i demokratisk ordning, valt en Förbundsstyrelse. Vi andra ville ha med er i den styrelsen, men ni valde att stå utanför. Det var ett val som Förbundsområde Stockholm stod för själva.

Till Förbundsstyrelsens och alla medlemmars hjälp och stöd har vi gemensamt anställt kanslipersonal, band annat ombudsmän. Vi som facklig organisation måste hålla en hög etisk standard vad det gäller dem som företräder oss och arbetar för oss. De har rätt att mötas av vår respekt och vi har ett ansvara gentemot dem. Då ges de förutsättningar att göra ett gott jobb för alla Polisförbundets medlemmar i hela Sverige.

Ert förhållningssätt mot Förbundsstyrelsen och Avtalet ger oss andra mycket arbete. Kan ni inte hjälpa oss i stället? Vi har varken kraft, lust eller ork med inre stridigheter i förbundet. Det motverkar alla våra gemensamma syften. Det måste väl vara bättre att vi riktar våra gemensamma krafter utåt: mot arbetsgivare, politiker, omvärld; ja alla områden som kan ge oss framgång i vårt arbete med våra viktiga gemensamma fackliga frågor.

Vi ska naturligtvis ha en levande debatt med åsiktsfrihet, men det innebär också ett ansvar att godta och arbeta för det vi har bestämt!

Det påverkar också den bild omgivningen har av Polisförbundet. Ett starkt enat fackförbund med siktet inställt framåt och med nästa avtalsrörelse i tanken eller ett förbund som är svagt på grund av inre stridigheter. Ni väljer vilken bild Ni vill förmedla till medlemmarna i ert förbundsområde, men det är många fler som ser och hörÖ

Enligt de svar våra medlemmar lämnat i den nyss genomförd enkätundersökning vill man att vi ska vara eniga. Det är alltså ett uppdrag vi som styrelser har från våra medlemmar! Vi vill verkligen ha enighet och jobba tillsammans!

Därför säger jag igen: snälla ni, det räcker nu! Ni har ett val i hur ni ska förhålla er till oss andra som har röstat för avtalet och för vår Förbundsstyrelse och för vår förbundsordförande Jan Karlsen.

Vi ser fram emot kommande bra diskussioner på ordföranderåd och Representantskap, med ömsesidig respekt för allas åsikter och helt utan dold agenda.

Därför säger jag igen: välkomna in i allas gemenskap där alla tillsammans jobbar för hela landets alla medlemmar i Polisförbundet och där vi gemensamt kan vara stolta över vår logga och vad den står för. Men för det krävs att ni vill… Vi vill redan.

Ingrid Ljunggren
Ordförande Polisförbundet Halland

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst