Annons
Annons

Pan 4/2008

10 juni 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Misshandelsdömd polis sa upp sig

En polis som är dömd för misshandel och riskerade att få sparken har sagt upp sig själv.

Polismannen är dömd till villkorlig dom för att ha misshandlat sin hustru, men förnekar själv brott. I sitt tidigare yttrande har Pan uttalat att han kommer att avskedas vid fällande dom. Hovrätten anser att straffvärdet uppgår till en månads fängelse, men med hänsyn till att polisen skulle bli av med jobbet har man ansett att påföljden kan stanna vid villkorlig dom.

Eftersom polismannen på egen begäran har slutat sin anställning beslutar Pan att skriva av ärendet.

Beslut: Ärendet skrivs av

Riskerar avsked för misshandel och ofredande  

En polisinspektör som är dömd för bland annat ringa misshandel, ofredande och narkotikabrott kan bli av med jobbet.

Det handlar om en polisman som är dömd för att bland annat ha daskat till sin son i huvudet, sparkat samma son på smalbenet och ha tryckt ner sin andra sons huvud i toaletten. Domen blev 150 dagsböter.

Pan har i sitt tidigare yttrande gjort bedömningen att han kommer att skiljas från sin anställning om han döms i huvudsak enligt åtalet. Därför beslutar man nu att inleda ett förfarande om skiljande från anställningen.

Beslut: Inleder förfarande om att skilja från anställningen

Vårdslös polis behåller jobbet

En polisassistent som är dömd till 60 dagsböter för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada får behålla jobbet.

Det var när polismannen deltog i en övning i utryckningskörning som händelsen inträffade. Han körde fort i en kurva och kom över på fel sida av vägen, där han frontalkrockade med en annan personbil. Föraren i den andra bilen skadades och båda fick omfattande skador. Polismannen som körde bilen stod under överinseende av en instruktör. Domstolen ansåg trots det att han har brustit i sitt ansvar som förare att inte ge avkall på trafiksäkerheten och utsätta människor för fara. Domstolen var dock inte enig – en person ville ogilla åtalet. Anledningen var att det är en kurva som är känd för att vara väldigt svår och polismannen hade inte fått några särskilda instruktioner om detta från handledaren som rimligen måste ha känt till det.

Pan skriver att det naturligtvis är allvarligt när en polis gör sig skyldig till brottslighet. Men med hänsyn till det relativt måttliga bötesvärdet och nämndens praxis anser man inte att det finns tillräckliga skäl för avsked.

Beslut: Ärendet avskrivs

Dömda för ofredande men får jobba kvar

Tre polisinspektörer som är dömda till dagsböter för ofredande får behålla jobbet.

Det var när de tre poliserna hade gripit en person som var anhållen i sin frånvaro för mordförsök, som de bland annat hade täckt över hans huvud med ett klädesplagg, både i bilen och inne på polisstationen. Den gripne kunde då inte se något. Dessutom ska de ha tvingat honom att sitta med delvis bar överkropp i polisbilen och inne på polisstationen så att han hade frusit. Han ska också ha varit tvungen att gå naken till en cell i arrestavdelningen.

Pan har i sitt yttrande till tingsrätten skrivit att den typ av övergrepp som inspektörerna ska ha gjort sig skyldiga till enligt gärningsbeskrivningen, tyder på en nedlåtande attityd. En attityd som inte kan tolereras inom polisen och att det kunde bli aktuellt med avsked om någon av dem hade dömts enligt åtalet.

Nu skriver Pan i sitt beslut att man ser mycket allvarligt på det sätt som inspektörerna enligt tingsrättens dom har behandlat den gripne på. Det gör att deras fortsatta lämplighet som poliser måste ifrågasättas. Men med hänsyn till hur tingsrätten har bedömt straffvärdet samt det förtroende som poliserna har från sin myndighet har man nu beslutat att inte avskeda dem. Därför skrivs ärendet av.

Beslut: Ärendet avskrivs

Stal skylt på skämt

Två polisinspektörer som är åtalade för stöld riskerar att avskedas om det blir fällande dom. En av dem är också åtalad för egenmäktigt förfarande.

Det var i höstas som de två polismännen stal en skylt med ortsnamnet ”Gubbträsk” för att skämta med en äldre kollega. Skylten är värd 1500 kronor. Den ena polisen har även bogserat bort en kollegas tjänstebil och ställt den så att den inte syntes, för att skoja med honom. Kollegan trodde att bilen var stulen och anmälde detta. Därför är polismannen också åtalad för egenmäktigt förfarande.

Polismyndigheten anser, med tvekan, att poliserna ska få behålla jobbet även om de döms. Pan skriver dock i sitt yttrande att de kommer att avskedas om de döms i huvudsak enligt åtalet. Vid en dom enbart för egenmäktigt förfarande blir det inga arbetsrättsliga konsekvenser.

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen var skiljaktig och anför bland annat att han tar helt och hållet avstånd från det handlande som åklagaren lägger inspektörerna till last. Han menar dock man måste ta hänsyn till att det handlade om ett så kallat ”practical joke” som gått överstyr och att det inte ska leda till avsked.

Yttrande: Avsked vid fällande dom alternativt behåller jobbet 

Åtalas för sms-hot

En polisinspektör som är åtalad för olaga hot kommer att få jobba kvar som polis, även om han döms.

Det handlar om en polis som vid upprepade tillfällen i höstas ska ha hotat sin före detta flickvän via telefon och sms. Enligt åklagarens gärningsbeskrivning ska han bland annat ha hotat att döda henne.

Polismannen själv minns inte att han skulle ha hotat henne. När händelserna inträffade hade han en tung arbetsbörda och mådde mycket dåligt, bland annat efter att det tagit slut med flickvännen. Han konsumerade också mycket alkohol.

Han har nu fått vård och behandling, är omplacerad och polismyndigheten gör bedömningen att han är på bättringsvägen. Myndigheten anser inte att han bör bli av med jobbet om han döms. Polisförbundets inställning är att det som läggs honom till last inte framstår som så allvarligt att han bör avskedas vid fällande dom. Dessutom har händelserna ett starkt samband med sjukdom, vilket enligt praxis innebär att det finns ett förstärkt anställningsskydd.

Pan skriver i sitt yttrande att inspektören enligt åtalet har uppträtt på ett mycket klandervärt sätt, men att det inte finns anledning att avskeda honom på grund av det inträffade.

Yttrande: Behåller jobbet

Slipper varning för mobilkoll

En polisinspektör som har varit åtalad för tjänstefel men friats, slipper varning. Tingsrätten ansåg att tjänstefelet var att bedöma som ringa och därför inte straffbart, men påpekade att polisen hade handlat oaktsamt. Han hade inte undersökt vad som gällde innan han gav order till en underställd polis att granska in- och utgående meddelanden i en mobiltelefon som tillhörde en omhändertagen person.

Det var i samband med att polismannen tjänstgjorde som chef för en särskilt insatt förstärkningsstyrka som händelsen inträffade. Det fanns misstankar om att en omhändertagen person hade meddelanden om knarkaffärer i sin mobiltelefon. Det var därför som polisinspektören gav order till en underställd polis att undersöka telefonen. Inspektören utgick från att han var behörig att besluta om detta, vilket han i själva verket inte var.

Pan skriver att polismannen inte hade anledning att ifrågasätta ifall han var behörig att fatta den typen av beslut. Därför skriver nämnden av ärendet och polismannen slipper varning.

Beslut: Ärendet skrivs av

Golfspelande polis slipper varning

En polis som varit frånvarande från arbetet och spelat golf blir inte varnad.

Det var i höstas som polismannen hade varit på golfbanan tre timmar en eftermiddag istället för på arbetet. Myndigheten hävdade att polisen hade redovisat att han var i tjänst den aktuella tiden. Man menade också att det inte gick att få tag på honom, eftersom mobiltelefonen var avstängd.

Av utredningen framgår det dock att polismannen har flexibel arbetstid och kan bevilja sig själv flexledigt när det gäller en del av en dag. Två dagar före golfrundan hade polisen jobbat tre timmar på kvällen, men inte bokfört dem förrän senare. När han var på golfbanan hade mobilen visserligen varit avstängd, men han hade lyssnat av den med jämna mellanrum.

Pan anser inte att frånvaron var olovlig, eftersom han hade arbetat in tiden ett par dagar innan. Däremot anser nämnden att polismannen i sin egenskap av chef borde ha varit nåbar under den aktuella tiden. Men eftersom han lyssnat av mobiltelefonen får felet anses som ringa och det blir därmed inte någon disciplinpåföljd.

Beslut: Ingen påföljd

Löneavdrag för golf på arbetstid

En poliskommissarie får löneavdrag för fem dagar för att han vid tre tillfällen varit på golfbanan istället för på jobbet.

Det ena tillfället var i oktober förra året, då polismannen meddelade en kollega att han var tvungen att vara med på ett föräldramöte på sonens skola. Klockan var då ungefär tio, och han hade arbetstid från halv åtta till fyra. Dessutom hade han sagt att han skulle arbeta på kvällen istället, men det gjorde han inte. Det andra tillfället var i november, då han gick från arbetsplatsen vid lunchtid och meddelade att han skulle ta ”långlunch”. Han kom inte tillbaka till jobbet mer den dagen. Själv menar polismannen att han hade fått tillstånd av chefen att vara borta, och att han hade arbetat flera kvällar som inte var bokförda. Han hade också varit inne på helgen innan och jobbat. Någon vecka senare meddelade han att han var sjuk och tog då flexledigt resten av dagen. När han plötsligt mådde bättre begav han sig till golfbanan istället för att gå tillbaka till jobbet. Polismannen menar själv att hans arbetstid och arbetsinsats är ifrågasatt av cheferna i myndigheten, men att de inte har tagit hänsyn till den totala situationen. De tillfällen som de handlar om anser polismannen att han redan arbetat in, många gånger om.

Pan skriver i sitt beslut att kommissarien har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen genom att vid upprepade tillfällen spela golf på arbetstid. Därför beslutar man om fem dagars löneavdrag.

Beslut: Löneavdrag för fem dagar

Varning för glömd frigivning

En polisinspektör varnas för att han glömde att släppa en anhållen person som skulle friges. Personen blev kvar i arresten fem timmar för länge innan felet upptäcktes.

Polismannen vikarierade som vakthavande befäl när händelsen inträffade. Vid det här tillfället var det mycket att göra och det var, enligt polismannen själv, lite rörigt. Rutinerna är inte heller de bästa, menar han.

Pan motiverar sitt beslut med att ärenden som avser frihetsberövade personer måste handläggas med största möjliga noggrannhet. I egenskap av vakthavande befäl skulle polisinspektören ha sett till att personen blev frigiven direkt efter att åklagaren hade fattat beslut om det. Felet kan inte anses som ringa. Polismannen får därför en varning.

Beslut: Varning

Behåller jobbet trots försök till bedrägeri

En polisinspektör som har fått villkorlig dom och dagsböter för försök till bedrägeri får behålla jobbet. Pan skriver av ärendet.

Det var vid en kommendering förra vintern som polismannen gjorde en längre resa med tjänstebil. Samtidigt har han begärt att få ut reseersättning, vilket han inte var berättigad till.

Några pengar har inte utbetalats, eftersom felet upptäcktes. Polismannen själv förnekar brott, men har godkänt strafföreläggandet för att förkorta processen.

En anledning till att han skrev reseräkning var att det från början var meningen att han skulle använda egen bil för resan. Före resan blev det dock beslutat att han skulle använda ett tjänstefordon, vilket han aldrig tidigare hade gjort. I och med det skulle han inte ha rätt att skriva reseräkning. Polismannen hade skrivit reseräkningar tidigare, men visste inte hur han skulle göra i det här sammanhanget och hur resa och traktamente skulle redovisas. Hans tanke när han skrev räkningen var att milersättningen skulle tillfalla myndigheten och inte honom själv.

Pan skriver i sitt beslut att brottet, försök till bedrägeri, är så allvarligt att anställningen måste ifrågasättas. Men med hänsyn till bland annat att det har varit vissa oklarheter kring vad som gällde för den här typen av tjänstebil, samt att polismannen har en nära 40 år lång och väl vitsordad tjänst, gör Pan bedömningen att han inte ska avskedas. Ärendet ska därför skrivas av.

Beslut: Ärendet skrivs av

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst