Annons
Annons

Poliser får nationellt huvudskyddsombud

30 juni 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sveriges första huvudskyddsombud för hela landets poliser har utsetts. Det blir Anna Nellberg, som sitter i Polisförbundets styrelse, som får uppdraget.Sveriges första huvudskyddsombud för hela landets poliser har utsetts. Det blir Anna Nellberg, som sitter i Polisförbundets styrelse, som får uppdraget.

– Det känns väldigt roligt. Arbetsmiljöfrågorna är frågor som berör och samtidigt frågor där Polisförbundet kan påverka på ett bra sätt, säger Anna Nellberg.

Ett nationellt huvudskyddsombud har länge varit efterfrågat i Polisförbundet. Bland annat gjorde Representantskapet 2007 ett uttalande där man påtalade behovet av en person som kan påverka Rikspolisstyrelsen:”När arbetsgivaren centraliserar gäller det att vi möter upp organisatoriskt från den fackliga sidan. Frågor får inte tillåtas falla mellan stolarna från arbetsgivarens sida.”

Anna Nellberg beskriver rollen som nationellt huvudskyddsombud som en form av koordinator:

– Med det menar jag att jag kommer att ha en tät dialog med huvudskyddsombuden i olika frågor för att lyssna av åsikter. Det ska också vara enkelt för Rikspolisstyrelsen att kommunicera med Polisförbundet genom mig. Men eftersom rollen är helt ny är det också naturligt att den utvecklas efter hand.

Det finns flera skäl till att ett nationellt huvudskyddsombud utses just nu:


  • Rikspolisstyrelsen har inrättat ett rådgivande organ för metod- och utvecklingsstöd, MUR, som arbetar med frågorna. Här är det viktigt att Polisförbundet har en person med som tydligt kan samla upp frågorna.


  • Nationella kommenderingar ökar i antal. Det ställer i sin tur krav på en samlande kraft som kan påverka Rikspolisstyrelsen. 2009 innehar Sverige dessutom ordförandeskapet i EU. Detta innebär i sin tur att vi får flera kommenderingar i Sverige.


  • Behov av en sammanhållen politik kring arbetsmiljöfrågorna. Polisförbundet ska ta ett samlat grepp kring arbetsmiljöfrågorna vilket innebär att vi blir ännu starkare i att nå ut.

Det nationella huvudskyddsombudet kommer att ha ett nära samarbete med ombudsmannen som ansvarar för arbetsmiljöfrågorna. Det är också viktigt med en tät dialog med andra i förbundsstyrelsen som arbetar med närliggande frågor. Därför är det viktigt att det nationella huvudskyddsombudet sitter i förbundsstyrelsen. Anna Nellberg har varit ledamot sedan 2006.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst