Annons
Annons

Poliskritik mot FRA-lag

3 juli 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisens remissinstanser är starkt kritiska till FRA-lagen. Men hur lagen påverkar polisarbetet är det för tidigt att säga.Polisens remissinstanser är starkt kritiska till FRA-lagen. Men hur lagen påverkar polisarbetet är det för tidigt att säga.

Den omstridda så kallade FRA-lagen har klubbats igenom av riksdagen. I praktiken rör det sig om en ny lag och flera lagändringar. I framtiden kommer Försvarets radioanstalt (FRA) att kunna avlyssna all kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Detta innefattar bland annat internet och telefonsamtal.

Både Säkerhetspolisen och Rikspolisstyrelsen (RPS) är starkt kritiska till lagförslaget och kräver ändringar.

I Säkerhetspolisens remissvar konstateras bland annat: ”Det är således fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär”.

RPS ställde sig bakom Säkerhetspolisens yttrande och påpekar även att förslaget skapar synnerligen oklara gränser mellan de polisiära och militära underrättelsetjänsterna.

Också från andra håll har det framförts farhågor om att den nya lagen kan försvåra polisens arbete.

Varken RPS eller Säkerhetspolisen vill kommentera FRA-lagen i nuläget. Dels är ämnet fortfarande brännhett, dels finns det ännu inget färdigt lagförslag att ta ställning till.

– Vi har tagit det principbeslutet. Trycket från media är stenhårt och vi har valt att inte säga någonting överhuvudtaget, säger Jakob Larsson som är presschef vid Säkerhetspolisen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst