Annons

Annons

JO-kritik mot pepparsprej

27 augusti 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Efter hård kritik från JO ska poliserna få bättre utbildning om när pepparsprej får användas. Dessutom införs ett nytt rapporteringssystem. Det nuvarande är så dåligt att det ofta inte går att avgöra om det har begåtts något fel.Efter hård kritik från JO ska poliserna få bättre utbildning om när pepparsprej får användas. Dessutom införs ett nytt rapporteringssystem. Det nuvarande är så dåligt att det ofta inte går att avgöra om det har begåtts något fel.

Från och med nästa år kommer blivande poliser att få mer utbildning i hantering av pepparsprej (OC-sprej).

– Framförallt ska vi lägga mycket kraft på att lära ut när pepparsprej får användas och när det absolut inte är tillåtet, säger Per Engström, sektionschef polisavdelningen, RPS.

Bakgrunden är att JO har granskat hur polisen använde OC-sprej under 2006 och 2007. Men redan före JO-granskningen var bristerna kända och RPS beslutade att en ny blankett för avrapportering skulle tas fram. Det arbetet fortsätter och förhoppningen är att ett nytt system sjösätts under hösten.

– Tanken är att mer information ska samlas in utan att det blir krångligare att rapportera, säger Per Engström.

Bristfälligt underlag

Enligt honom är det vanligt att faktaunderlaget i rapporterna är så bristfälligt att inte ens polismyndigheterna själva kan räkna ut vad som hänt.

– Ofta måste man leta efter en ingångsanmälan för att reda ut situationen och så kan vi inte ha det i längden, säger han.

Bland de granskade fallen nämner JO ett typiskt exempel. En man som ska visiteras vägrar att ta av sig byxorna och de närvarande polismännen använder OC-sprej – mycket mer går inte att utläsa från rapporten. I sitt svar skriver RPS att det inte framgår av rapporten om mannen ansågs vara farlig för sig själv eller omgivningen. Var han farlig var också användandet av OC-sprej motiverat. Om mannen däremot bara inte ville samarbeta och klä av sig borde poliserna ha agerat annorlunda. Problemet är att rapportunderlaget är för dåligt för att ge en fingervisning om vad som hände.

RPS konstaterar avslutningsvis att fallet långt ifrån är unikt. ”Ingripandet beskrivs ofta i väldigt svepande drag. Det går sällan att läsa sig till hur polismannen tänkt eller vägt olika handlingsalternativ mot varandra”.

Lagstiftarens avsikt?

Det är Polismyndigheterna i Västra Götaland, Skåne, Västernorrland, Gotland, Kronoberg och Örebro som har besvarat frågor med anledning av JO:s arbete. 66 situationer då sprej förekommit i samband med ingripanden har granskats.

JO ville bland annat ha svar på följande frågor:

Var i våldsanvändningstrappan hör OC-sprejen hemma? Har RPS någon strategi för att utveckla och förändra användningen av OC-sprej?

Framförallt har JO tagit fasta på att polismyndigheten i Stockholms län uppgivit att lagen som styr användning av pepparsprej är oklar. Nu vill myndigheten utreda om det var lagstiftarens avsikt att OC-sprej ska kunna användas i situationer som inte är fysiskt hotfulla. Till exempel ger reglerna utrymme för att sprej kan användas även om polisen inte möts av våld, hot om våld eller motstånd.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst